Expresii C++

9 Questions | Attempts: 1644
Share

SettingsSettingsSettings
Expresii C++ - Quiz

Clasa a X-a Informatica


Questions and Answers
 • 1. 
   Care din următoarele expresii furnizează rezultatul 1 dacă a şi b sunt ambele pozitive: 
  • A. 

   (a > 0) && (a > b)

  • B. 

   a*b > 0

  • C. 

   (a*b > 0) && (b > 0)

  • D. 

   (a > 0) || (b>0)

 • 2. 
   Considerăm că variabila a are valoarea  –13. Cărui tip poate aparţine această variabilă: 
  • A. 

   Double

  • B. 

   Unsigned int

  • C. 

   Long

  • D. 

   Char

 • 3. 
   Care din următoarele expresii au valoarea 1 :(alegeti 2 variante) 
  • A. 

   (3 < 7) && (2 < 0) || (6 = = 4)

  • B. 

   (3 < 7) || (2 < 0) || (6 = = 4)

  • C. 

   ! (2 < 0) || (6 = = 4)

 • 4. 
  Dacă a, b, c, d sunt variabile de tip int, ce valoare are expresia :E = a/b/c – d,  dacăa=36, b=6, c=6, d=4?
 • 5. 
  Care este valoarea expresiei  alăturate?ABS(-11.2) + SQRT(TRUNC(16.23))
  • A. 

   -9.2

  • B. 

   15

  • C. 

   15.2

  • D. 

   14.2

 • 6. 
  Care dintre următoarele expresii  are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x se află în intervalul (-2,2)?  
  • A. 

   x*x-4

  • B. 

   4-x*x>0

  • C. 

   (x-2)*(x+2)>0

  • D. 

   ( 2< x ) && ( x< -2)

 • 7. 
  Indicați expresia care are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul natural memorat în variabila întreagă x are exact două cifre. 
  • A. 

   X>9 && x

  • B. 

   X>9 || x

  • C. 

   x>9 || x

  • D. 

   x>10 && x

 • 8. 
  Care este rezultatul evaluarii expresiei de mai jos?10 * 2 / 3 * 3 / 2*5
  • A. 

   9

  • B. 

   45

  • C. 

   10

  • D. 

   1.11

 • 9. 
  Stabiliti cae dintre expresiile urmatoare atribuie variabilei reale m valoarea mediei aritmetice anumerelor intregi x si y?
  • A. 

   M=(x+y)/2.0

  • B. 

   M=x+y/2

  • C. 

   M=x/2+y/2

  • D. 

   M==(x+y)/2

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.