Trắc Nghiệm Lý Thuyết Vật Lý

20 Questions | Attempts: 231
Share

SettingsSettingsSettings
Trc Nghim L Thuyt Vt L - Quiz

Lý thuyết vật lý 12  là phần các em học sinh thường gặp nhiều khó khăn khi đi thi( Vì đa số các em chú trọng bài tập hơn) . Vì vậy các em hãy làm nhiều vào nhé


Questions and Answers
 • 1. 
  Câu 1:  Phát biểu nào sau đây về sóng điện từ là không đúng? 
  • A. 

   A. Tần số của 1 sóng điện từ là lớn nhất khi truyền trong chân không.

  • B. 

   B. Sóng điện từ có thể truyền qua nhiều loại vật liệu.

  • C. 

   C. Sóng điện từ có thể bị phản xạ khi gặp các bề mặt.

  • D. 

   D. Tốc độ truyền sóng điện từ trong các môi trường khác nhau thì khác nhau.

 • 2. 
  Câu 10: Sau 1năm, khối lượng chất phóng xạ giảm đi 3 lần. Hỏi sau 2 năm, khối lượng chất phóng xạ trêngiảm đi bao nhiêu lần so với ban đầu. 
  • A. 

   A. 9 lần.

  • B. 

   B. 6 lần

  • C. 

   C. 3 lần

  • D. 

   D. 5 lần

 • 3. 
  Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?
  • A. 

   A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.

  • B. 

   B. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

  • C. 

   C. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

  • D. 

   D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.

 • 4. 
  Phóng xạ là hiện tượng :
  • A. 

   A. Một hạt nhân khi hấp thụ một nơtrôn để biến đổi thành hạt nhân khác

  • B. 

   B. Các hạt nhân tự động kết hợp với nhau tạo thành hạt nhân khác

  • C. 

   C. Các hạt nhân tự động phóng ra những hạt nhân nhỏ hơn và biến đổi thành hạt nhân khác

  • D. 

   D. Một hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác

 • 5. 
  Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  • A. 

   A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh

  • B. 

   B. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý

  • C. 

   C. Tia tử ngoại không có khả năng đâm xuyên

  • D. 

   D. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang

 • 6. 
  Điều nào sau đây là sai khi nói về máy dao điện một pha?
  • A. 

   A. Phần cảm tạo ra dòng điện, phần ứng tạo ra từ trường.

  • B. 

   B. Phần cảm tạo ra từ trường, phần ứng tạo ra suất điện động.

  • C. 

   C. Rôto có thể là phần cảm hoặc phần ứng.

  • D. 

   D. Phần quay gọi là rôto, phần đứng yên gọi là stato.

 • 7. 
  Cho mạch R, L, C nối tiếp đang trong tình trạng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện, giữ nguyên tất cả các thông số khác. Chọn phát biểu sai?
  • A. 

   A. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ tăng

  • B. 

   B. Cường độ hiệu dụng của dòng giảm

  • C. 

   C. Hệ số công suất của mạch giảm

  • D. 

   D. Hiệu thế hiệu dụng trên điện trở giảm

 • 8. 
  Một dây AB hai đầu cố định AB = 50cm, vận tốc truyền sóng trên dây 1m/s, tần số rung trên dây 100Hz. Điểm M cách A một đoạn 3,5cm là nút hay bụng sóng thứ mấy kể từ A:
  • A. 

   A. bụng sóng thứ 8.

  • B. 

   B. nút sóng thứ 8.

  • C. 

   C. nút sóng thứ 7.

  • D. 

   D. bụng sóng thứ 7.

 • 9. 
  Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
  • A. 

   A. 60 m/s

  • B. 

   B. 80 m/s

  • C. 

   C. 40 m/s

  • D. 

   D. 100 m/s

 • 10. 
   Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng 
  • A. 

   A. 0,64 J.

  • B. 

   B. 3,2 mJ.

  • C. 

   C. 6,4 mJ

  • D. 

   D. 0,32 J.

 • 11. 
  Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì 
  • A. 

   A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động

  • B. 

   B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.

  • C. 

   C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch.

  • D. 

   D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch

 • 12. 
  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hạt nhân đồng vị? 
  • A. 

   A. Các hạt nhân đồng vị có cùng số Z nhưng khác nhau số A

  • B. 

   B. Các hạt nhân đồng vị có cùng số A nhưng khác nhau số Z

  • C. 

   C. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtrôn

  • D. 

   D. A,B và C đều đúng

 • 13. 
  Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là 
  • A. 

   A. động năng, thế năng và lực kéo về.

  • B. 

   B. vận tốc, gia tốc và động năng.

  • C. 

   C. vận tốc, động năng và thế năng.

  • D. 

   D. vận tốc, gia tốc và lực kéo về.

 • 14. 
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là
  • A. 

   A. 5.

  • B. 

   B. 4.

  • C. 

   C. 7.

  • D. 

   D. 6.

 • 15. 
  Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là
  • A. 

   A. 94%.

  • B. 

   B. 5,9%.

  • C. 

   C. 6,5%.

  • D. 

   D. 3%.

 • 16. 
  Trên bề mặt rộng 7,2mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm là 14,4mm là
  • A. 

   A. Vân tối thứ 18

  • B. 

   B. Vân tối thứ 16

  • C. 

   C. Vân sáng bậc 18

  • D. 

   D. Vân sáng bậc 16

 • 17. 
  Một sợi dây mảnh đàn hồi dài 100cm có hai đầu A, B cố định. Trên dây có một sóng dừng với tần số 60Hz và có 3 nút sóng không kể A và B. Bước sóng là
  • A. 

   A. 0,5m .

  • B. 

   B. 0,4cm .

  • C. 

   C. 0,6m .

  • D. 

   D. 1m

 • 18. 
  Tìm tần số của ánh sáng mà năng lượng của phôtôn là 2,86eV. 
  • A. 

   A. 5,325.10^14Hz

  • B. 

   B. 6,907.10^14Hz

  • C. 

   C. 7,142.10^14 Hz

  • D. 

   D. 6,482.10^15Hz

 • 19. 
   Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm 
  • A. 

   A. T/2

  • B. 

   B.T/8

  • C. 

   C. T/6

  • D. 

   D. T/4

 • 20. 
  Tia hồng ngoại là những bức xạ có
  • A. 

   A. bản chất là sóng điện từ.

  • B. 

   B. khả năng ion hoá mạnh không khí.

  • C. 

   C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.

  • D. 

   D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.