Sieci - Lab 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tester799
T
Tester799
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,164
Questions: 11 | Attempts: 1,164

SettingsSettingsSettings
Sieci - Lab 2 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Komunikat SNMP GetRequest zawiera:

  • A.

   Odpowiedź na żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status obiektu

  • B.

   Powiadomienie o wystąpieniu pułapki w urządzeniu

  • C.

   żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status konkretnego obiektu

  • D.

   żądanie o status następnego w drzewie MIB obiektu

  Correct Answer
  C. żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status konkretnego obiektu
  Explanation
  The SNMP GetRequest message is used to send a request to a device asking for the status of a specific object. This means that it is a request sent to the device with a question about the status of a particular object.

  Rate this question:

 • 2. 

  Zaznacz cechy, jakie posiada zarządzanie poprzez konsolę zdalną (telnet):PYTANIE WIELEKOROTNEGO WYBORU 

  • A.

   Nie jest zależne od konfiguracji urządzenia

  • B.

   Jest proste w implementacji

  • C.

   Jest najbezpieczniejszą formą konfiguracji

  • D.

   Wymaga małych zasobów w urządzeniu konfigurowanym

  Correct Answer(s)
  B. Jest proste w implementacji
  D. Wymaga małych zasobów w urządzeniu konfigurowanym
  Explanation
  The management through remote console (telnet) has the characteristics of being easy to implement and requiring minimal resources on the configured device.

  Rate this question:

 • 3. 

  Do czego służy RMON:

  • A.

   Do zdalnego monitorowania urządzeń sieciowych

  • B.

   Do automatycznej konfiguracji adresu IP

  • C.

   Do monitorowania urządzeń sieciowych w ich konsoli

  • D.

   Do zarządzania urządzeniami sieciowymi

  Correct Answer
  A. Do zdalnego monitorowania urządzeń sieciowych
  Explanation
  RMON (Remote Monitoring) służy do zdalnego monitorowania urządzeń sieciowych. Pozwala na monitorowanie i analizę ruchu sieciowego, zbieranie danych statystycznych, wykrywanie problemów i błędów w sieci oraz generowanie raportów. Dzięki RMON można monitorować urządzenia sieciowe z dowolnego miejsca, co ułatwia zarządzanie siecią i szybkie reagowanie na ewentualne problemy.

  Rate this question:

 • 4. 

  Która z metod zarządzania jest najbezpieczniejsza:

  • A.

   Konsola zdalna (ssh)

  • B.

   Konsola lokalna

  • C.

   SNMP

  • D.

   Konsola zdalna (telnet)

  Correct Answer
  B. Konsola lokalna
  Explanation
  The safest method of management is the local console because it requires physical access to the device in order to manage it. This means that unauthorized individuals cannot remotely access or control the device. On the other hand, remote methods such as SSH, Telnet, and SNMP can be vulnerable to security risks if not properly configured or secured.

  Rate this question:

 • 5. 

  Komunikat SNMP GetResponse zawiera:

  • A.

   żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status konkretnego obiektu

  • B.

   Odpowiedź na żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status obiektu

  • C.

   Powiadomienie o wystąpieniu pułapki w urządzeniu

  • D.

   żądanie o status następnego w drzewie MIB obiektu

  Correct Answer
  B. Odpowiedź na żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status obiektu
  Explanation
  The correct answer is "odpowiedź na żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status obiektu" because a SNMP GetResponse message is a response sent by a device in reply to a SNMP GetRequest message. It contains the requested information about the status of a specific object in the device's Management Information Base (MIB).

  Rate this question:

 • 6. 

  Zaznacz, z czego składa się każdy obiekt bazy MIB:PYTANIE WIELEKOROTNEGO WYBORU

  • A.

   Składni (SYNTAX)

  • B.

   Formatu danych (DATA FORMAT)

  • C.

   Reguły dekodowania (ENCODING RULES)

  • D.

   Nazwy (OBJECT ID)

  Correct Answer(s)
  A. Składni (SYNTAX)
  C. Reguły dekodowania (ENCODING RULES)
  D. Nazwy (OBJECT ID)
  Explanation
  Each object in the MIB database consists of syntax, encoding rules, and object ID.

  Rate this question:

 • 7. 

  Zaznacz, do których warstw modelu OSI mają dostęp sondy RMON 1:PYTANIE WIELEKOROTNEGO WYBORU

  • A.

   3 i 4

  • B.

   5, 6 i 7

  • C.

   1 i 2

  • D.

   Wszystkich wymienionych

  Correct Answer
  C. 1 i 2
  Explanation
  The correct answer is "1 i 2". This means that RMON 1 probes have access to layers 1 and 2 of the OSI model. RMON (Remote Network Monitoring) is a protocol that allows network administrators to monitor and analyze network traffic. Layer 1 of the OSI model is the physical layer, which deals with the physical transmission of data. Layer 2 is the data link layer, which handles the reliable transmission of data between network nodes. Therefore, RMON 1 probes can monitor and analyze network traffic at these two layers.

  Rate this question:

 • 8. 

  Zaznacz cechy, jakie posiada zarządzanie protokołem SNMP:PYTANIE WIELEKOROTNEGO WYBORU

  • A.

   Pozwala na automatyzację konfiguracji

  • B.

   Wymaga znajomości MIB urządzenia do wykorzystania pełnej funkcjonalności

  • C.

   Jest najbezpieczniejszą formą konfiguracji

  • D.

   Jest jednolitym protokołem zarządzania urządzeniami sieciowymi

  Correct Answer(s)
  A. Pozwala na automatyzację konfiguracji
  B. Wymaga znajomości MIB urządzenia do wykorzystania pełnej funkcjonalności
  D. Jest jednolitym protokołem zarządzania urządzeniami sieciowymi
  Explanation
  SNMP (Simple Network Management Protocol) allows for the automation of configuration, as it provides a standardized protocol for managing network devices. It also requires knowledge of the Management Information Base (MIB) of the device in order to utilize its full functionality. Additionally, SNMP is a uniform protocol for managing network devices, making it easier to manage and monitor multiple devices in a network. However, it is not the safest form of configuration, as it does not provide strong security measures by default.

  Rate this question:

 • 9. 

  ASN 1 służy wyłącznie do:

  • A.

   Wyspecyfikowania typów danych przesyłanych między aplikacjami

  • B.

   Zarządzania urządzeniami sieciowymi

  • C.

   Pomiarów wydajności sieci

  • D.

   żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest poprawna

  Correct Answer
  A. Wyspecyfikowania typów danych przesyłanych między aplikacjami
  Explanation
  ASN 1 (Abstract Syntax Notation One) is a standard language used for specifying data types that are transmitted between applications. It provides a way to define the structure and encoding rules of data, allowing different systems to communicate and understand each other's data formats. By using ASN 1, developers can ensure that the data being transmitted is accurately interpreted on both ends of the communication, regardless of the programming languages or platforms used by the applications. Therefore, the correct answer is "wyspecyfikowania typów danych przesyłanych między aplikacjami" (specifying data types transmitted between applications).

  Rate this question:

 • 10. 

  Jednolitym protokołem zarządzania urządzeniami sieciowymi jest:

  • A.

   SNMP

  • B.

   SMTP

  • C.

   Telnet

  • D.

   MIB

  Correct Answer
  A. SNMP
  Explanation
  SNMP (Simple Network Management Protocol) is a standardized protocol used for managing and monitoring network devices. It allows network administrators to gather information from network devices, such as routers, switches, and servers, and also enables them to configure and control these devices remotely. SNMP operates on the application layer of the TCP/IP protocol stack and uses a manager-agent model, where the SNMP manager collects data from SNMP agents running on network devices. Therefore, SNMP is the correct answer as it is a widely used protocol for network device management.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ja miałem jeszcze pytanie o BOOTP, GetTrap i GetNextRequest

  • A.

   GetTrap (łatwe - wystarczy znaleźć słowo pułapka w odpowiedziach)

  • B.

   GetNextRequest (łatwe - wystarczy znaleźć słowo "następny" w odpowiedziach)

  • C.

   W sumie to nie mogę podać odpowiedzi do BOOTP, bo miałem źle, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym podał czego nie wybierać. Będą 2 podpunkty z cośtam cośtam IP. No i one są takie same, ale jedno ma na końcu "nawet bez protokołu BOOTP", a drugie "z protokołem BOOTP" czy coś takiego. No i ja sobie pomyślałem, że skoro są 2 wykluczające się, to wybiorę jedną z nich, bo któraś prawdopodobnie jest ok i wybrałem "nawet bez protokołu BOOTP", więc jej nie wybierajcie.

  Correct Answer(s)
  A. GetTrap (łatwe - wystarczy znaleźć słowo pułapka w odpowiedziach)
  B. GetNextRequest (łatwe - wystarczy znaleźć słowo "następny" w odpowiedziach)
  C. W sumie to nie mogę podać odpowiedzi do BOOTP, bo miałem źle, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym podał czego nie wybierać. Będą 2 podpunkty z cośtam cośtam IP. No i one są takie same, ale jedno ma na końcu "nawet bez protokołu BOOTP", a drugie "z protokołem BOOTP" czy coś takiego. No i ja sobie pomyślałem, że skoro są 2 wykluczające się, to wybiorę jedną z nich, bo któraś prawdopodobnie jest ok i wybrałem "nawet bez protokołu BOOTP", więc jej nie wybierajcie.
  Explanation
  The explanation provided states that the answer for the question includes GetTrap and GetNextRequest, as they can be easily identified by finding the words "pułapka" (trap) and "następny" (next) in the answers. However, the explanation also mentions that the answer for BOOTP is incorrect, but it does not provide any further details or alternatives for BOOTP.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.