Sieci - Lab 2

11 Questions | Attempts: 1155

SettingsSettingsSettings
Sieci - Lab 2 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Komunikat SNMP GetRequest zawiera:
  • A. 

   Odpowiedź na żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status obiektu

  • B. 

   Powiadomienie o wystąpieniu pułapki w urządzeniu

  • C. 

   żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status konkretnego obiektu

  • D. 

   żądanie o status następnego w drzewie MIB obiektu

 • 2. 
  Zaznacz cechy, jakie posiada zarządzanie poprzez konsolę zdalną (telnet):PYTANIE WIELEKOROTNEGO WYBORU 
  • A. 

   Nie jest zależne od konfiguracji urządzenia

  • B. 

   Jest proste w implementacji

  • C. 

   Jest najbezpieczniejszą formą konfiguracji

  • D. 

   Wymaga małych zasobów w urządzeniu konfigurowanym

 • 3. 
  Do czego służy RMON:
  • A. 

   Do zdalnego monitorowania urządzeń sieciowych

  • B. 

   Do automatycznej konfiguracji adresu IP

  • C. 

   Do monitorowania urządzeń sieciowych w ich konsoli

  • D. 

   Do zarządzania urządzeniami sieciowymi

 • 4. 
  Która z metod zarządzania jest najbezpieczniejsza:
  • A. 

   Konsola zdalna (ssh)

  • B. 

   Konsola lokalna

  • C. 

   SNMP

  • D. 

   Konsola zdalna (telnet)

 • 5. 
  Komunikat SNMP GetResponse zawiera:
  • A. 

   żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status konkretnego obiektu

  • B. 

   Odpowiedź na żądanie wysyłane do urządzenia z pytaniem o status obiektu

  • C. 

   Powiadomienie o wystąpieniu pułapki w urządzeniu

  • D. 

   żądanie o status następnego w drzewie MIB obiektu

 • 6. 
  Zaznacz, z czego składa się każdy obiekt bazy MIB:PYTANIE WIELEKOROTNEGO WYBORU
  • A. 

   Składni (SYNTAX)

  • B. 

   Formatu danych (DATA FORMAT)

  • C. 

   Reguły dekodowania (ENCODING RULES)

  • D. 

   Nazwy (OBJECT ID)

 • 7. 
  Zaznacz, do których warstw modelu OSI mają dostęp sondy RMON 1:PYTANIE WIELEKOROTNEGO WYBORU
  • A. 

   3 i 4

  • B. 

   5, 6 i 7

  • C. 

   1 i 2

  • D. 

   Wszystkich wymienionych

 • 8. 
  Zaznacz cechy, jakie posiada zarządzanie protokołem SNMP:PYTANIE WIELEKOROTNEGO WYBORU
  • A. 

   Pozwala na automatyzację konfiguracji

  • B. 

   Wymaga znajomości MIB urządzenia do wykorzystania pełnej funkcjonalności

  • C. 

   Jest najbezpieczniejszą formą konfiguracji

  • D. 

   Jest jednolitym protokołem zarządzania urządzeniami sieciowymi

 • 9. 
  ASN 1 służy wyłącznie do:
  • A. 

   Wyspecyfikowania typów danych przesyłanych między aplikacjami

  • B. 

   Zarządzania urządzeniami sieciowymi

  • C. 

   Pomiarów wydajności sieci

  • D. 

   żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest poprawna

 • 10. 
  Jednolitym protokołem zarządzania urządzeniami sieciowymi jest:
  • A. 

   SNMP

  • B. 

   SMTP

  • C. 

   Telnet

  • D. 

   MIB

 • 11. 
  Ja miałem jeszcze pytanie o BOOTP, GetTrap i GetNextRequest
  • A. 

   GetTrap (łatwe - wystarczy znaleźć słowo pułapka w odpowiedziach)

  • B. 

   GetNextRequest (łatwe - wystarczy znaleźć słowo "następny" w odpowiedziach)

  • C. 

   W sumie to nie mogę podać odpowiedzi do BOOTP, bo miałem źle, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym podał czego nie wybierać. Będą 2 podpunkty z cośtam cośtam IP. No i one są takie same, ale jedno ma na końcu "nawet bez protokołu BOOTP", a drugie "z protokołem BOOTP" czy coś takiego. No i ja sobie pomyślałem, że skoro są 2 wykluczające się, to wybiorę jedną z nich, bo któraś prawdopodobnie jest ok i wybrałem "nawet bez protokołu BOOTP", więc jej nie wybierajcie.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.