Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

10 Questions | Attempts: 2958
Share

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

ΙΣΤΟΡΙΑ   ΣΤ'  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΚεφάλαιο   1


Questions and Answers
 • 1. 
  Ποια   νησιά   δεν  κατακτήθηκαν   από   τους   Τούρκους;
  • A. 

   Σποράδες

  • B. 

   Κυκλάδες

  • C. 

   Ιόνια νησιά

  • D. 

   Δωδεκάνησα

 • 2. 
  Η  περίοδος, από  τα  μέσα  του   15ου  αιώνα,  έως  την  Επανάσταση  του   1821  ονομάζεται
 • 3. 
  Στους   δύο   πρώτους   αιώνες   οι                       ,  οικονομικές  και   κοινωνικές   μεταβολές   ήταν   μεγάλες.
 • 4. 
  Άλωση   της  Κωνμσταντινούπολης   από  τους   Τούρκους.
  • A. 

   1354

  • B. 

   1453

  • C. 

   1435

  • D. 

   1512

 • 5. 
  Οι  υπόδουλοι   Έλληνες   κατάφεραν   να  διαφυλάξουν   την   παράδοση  τη                      ,  και   τη  θρησκεία.
 • 6. 
  Έλληνες   της   Διασποράς   ήταν  αυτοί   που  ζούσαν   έξω  από  τα  σύνορα   της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Το  '' ρεμπελιό   των  ποπολάρων ''   ήταν  εξέγερση   κατά  των  Βενετών  στη(ν)
  • A. 

   Ζάκυνθο

  • B. 

   Κέρκυρα

  • C. 

   Λευκάδα

  • D. 

   Κρήτη

 • 8. 
  Η  Βενετία   ήταν  μεγάλη                         δύναμη.
 • 9. 
  Καθώς   περνούσαν  τα  χρόνια   οι   Βενετοί   γίνονταν   πιο  φιλικοί  προς  τους  Έλληνες.
  • A. 

   False

  • B. 

   True

 • 10. 
  Τα  Ιόνια  Νησιά   πέρασαν  πέρασαν   από  τους   Βενετούς   στα   χέρια   των  Γάλλων   και  στη   συνέχεια  των   Άγγλων.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.