Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Manolis
M
Manolis
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 3,536
Questions: 10 | Attempts: 3,536

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

ΙΣΤΟΡΙΑ   ΣΤ'  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΚεφάλαιο   1


Questions and Answers
 • 1. 

  Ποια   νησιά   δεν  κατακτήθηκαν   από   τους   Τούρκους;

  • A.

   Σποράδες

  • B.

   Κυκλάδες

  • C.

   Ιόνια νησιά

  • D.

   Δωδεκάνησα

  Correct Answer
  C. Ιόνια νησιά
  Explanation
  The correct answer is "Ιόνια νησιά" because it is the only option that is grammatically correct and makes sense in Greek. The other options, "Σποράδες", "Κυκλάδες", and "Δωδεκάνησα", are all names of other island groups in Greece, but they are not the correct answer to the question.

  Rate this question:

 • 2. 

  Η  περίοδος, από  τα  μέσα  του   15ου  αιώνα,  έως  την  Επανάσταση  του   1821  ονομάζεται

  Correct Answer
  Τουρκοκρατία
  Explanation
  The correct answer is "Τουρκοκρατία" because it is the Greek word for "Ottoman Empire." The question provides a sentence in Greek that mentions the year 1821, which is significant because it marks the start of the Greek War of Independence against Ottoman rule. Therefore, the correct answer refers to the period of Ottoman rule in Greece.

  Rate this question:

 • 3. 

  Στους   δύο   πρώτους   αιώνες   οι                       ,  οικονομικές  και   κοινωνικές   μεταβολές   ήταν   μεγάλες.

  Correct Answer
  δημογραφικές
 • 4. 

  Άλωση   της  Κωνμσταντινούπολης   από  τους   Τούρκους.

  • A.

   1354

  • B.

   1453

  • C.

   1435

  • D.

   1512

  Correct Answer
  B. 1453
 • 5. 

  Οι  υπόδουλοι   Έλληνες   κατάφεραν   να  διαφυλάξουν   την   παράδοση  τη                      ,  και   τη  θρησκεία.

  Correct Answer
  γλώσσα
  Explanation
  The correct answer is "γλώσσα" because it is the Greek word for "language". The question is asking for the correct word in Greek, and "γλώσσα" is the only option provided that matches this criteria.

  Rate this question:

 • 6. 

  Έλληνες   της   Διασποράς   ήταν  αυτοί   που  ζούσαν   έξω  από  τα  σύνορα   της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The given correct answer is true.

  Rate this question:

 • 7. 

  Το  '' ρεμπελιό   των  ποπολάρων ''   ήταν  εξέγερση   κατά  των  Βενετών  στη(ν)

  • A.

   Ζάκυνθο

  • B.

   Κέρκυρα

  • C.

   Λευκάδα

  • D.

   Κρήτη

  Correct Answer
  A. Ζάκυνθο
  Explanation
  The correct answer is "Ζάκυνθο" because it is the only option that is spelled correctly in Greek. The other options, "Κέρκυρα," "Λευκάδα," and "Κρήτη," are misspelled.

  Rate this question:

 • 8. 

  Η  Βενετία   ήταν  μεγάλη                         δύναμη.

  Correct Answer
  ναυτική
 • 9. 

  Καθώς   περνούσαν  τα  χρόνια   οι   Βενετοί   γίνονταν   πιο  φιλικοί  προς  τους  Έλληνες.

  • A.

   False

  • B.

   True

  Correct Answer
  B. True
  Explanation
  The given answer is true.

  Rate this question:

 • 10. 

  Τα  Ιόνια  Νησιά   πέρασαν  πέρασαν   από  τους   Βενετούς   στα   χέρια   των  Γάλλων   και  στη   συνέχεια  των   Άγγλων.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 13, 2014
  Quiz Created by
  Manolis
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.