Књижевни родови и врсте

11 Questions | Attempts: 1885

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

Проверите своје знање о књижевним родовима и књижевним врстама.


Questions and Answers
 • 1. 
  Колико има књижевних родова?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 2. 
  Наведи их.
 • 3. 
  Означи поља у којима препознајеш одлике лирике:
  • A. 

   казивање је субјективно

  • B. 

   у спољашњој композицији уочавају се поглавља

  • C. 

   осећајност

  • D. 

   језик је метафоричан, сликовит и језгровит

  • E. 

   писана је за приказивање на сцени

 • 4. 
  Означи поља у којима препознајеш одлике епике:
  • A. 

   радња је динамична, нема описивања

  • B. 

   догађај се описује са много појединости и без личног приповедачевог става

  • C. 

   субјективност

  • D. 

   радња се приказује хронолошки и ретроспективно

  • E. 

   најчешће је писана у 3. лицу

 • 5. 
  Означи поља у којима препознајеш одлике драме:
  • A. 

   кратка је по обиму

  • B. 

   писана је у форми дијалога и изводи се на сцени

  • C. 

   радња се заснива на сукобу

  • D. 

   језик карактерише посебна гласовна структура речи и неуобичајен ред речи у реченици

  • E. 

   у спољашњој композицији уочавају се чинови, сцене и појаве

 • 6. 
  Ком књижевном роду припада следећи текст:Срце моје самохрано,ко те дозва у мој дом?Неуморна плетисанко,што плетиво плетеш танкомеђу јавом и мед сном. 
  • A. 

   лирика

  • B. 

   епика

  • C. 

   драма

 • 7. 
  Да ли је тачан следећи исказ:Сви књижевни родови осим драме јављају се и у народној и у уметничкој књижевности.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 8. 
  Ком књижевном роду припада следећи текст:Био један цар, па имао три сина и пред двором златну јабуку која за једну ноћ и уцвета и узре и неко је обере, а никако се није могло дознати ко.
  • A. 

   лирика

  • B. 

   епика

  • C. 

   драма

 • 9. 
  Ком књижевном роду припада следећи текст:КРЕОНТ: Ти једина од Кадмовића видиш то!АНТИГОНА: И ови виде, али ћуте пред тобом.КРЕОНТ: Не стидиш се кад мислиш од њих друкчије?АНТИГОНА: Срамота није чинит пошту брату свом.
  • A. 

   лирика

  • B. 

   епика

  • C. 

   драма

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.