Atom Och Kärnfysik

20 Questions | Attempts: 1886
Share

SettingsSettingsSettings
Atom Och Kärnfysik - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Hur många elektroner kan en atom ha i skalet närmast kärnan?
  • A. 

   Inga

  • B. 

   En

  • C. 

   Två

  • D. 

   åtta

 • 2. 
  Hur många elektroner kan finnas i det andra skalet utanför kärnan?
  • A. 

   Inga

  • B. 

   Två

  • C. 

   Sex

  • D. 

   åtta

 • 3. 
  Hur kan atomerna i tex vätgas tillföras energi?
  • A. 

   Genom skakning.

  • B. 

   Genom avkylning.

  • C. 

   Genom uppvärmning.

 • 4. 
  Hur påverkas vi av måttliga mängder UV-strålning?
  • A. 

   Vi får feber.

  • B. 

   Vi blir solbrända.

  • C. 

   Vi blir törstiga.

  • D. 

   Vi får skakningar.

 • 5. 
  Ge exempel på två användningsområden av röntgenstrålning.
  • A. 

   I solarium.

  • B. 

   För att hitta sjukdomar.

  • C. 

   För att sammanfoga metallbitar.

  • D. 

   För att behandla cancer.

  • E. 

   Vid däckbyten.

 • 6. 
  En atom har fem elektroner, hur många elektronskal har atomskalen?
  • A. 

   Ett

  • B. 

   Två

  • C. 

   Tre

  • D. 

   Fem

 • 7. 
  Hur många protoner har en atom med sex elektroner?
  • A. 

   Sex

  • B. 

   Tre

  • C. 

   Inga

 • 8. 
  Vad menas med ett grundämnes atomnummer?
  • A. 

   Hur många atomer det har i kärnan.

  • B. 

   Hur många protoner som finns i kärnan.

  • C. 

   Hur många protoner+neutroner som finns i kärnan.

  • D. 

   Hur många elektroner som finns i elektronskalen.

 • 9. 
  Vad menas med ett grundämnes masstal?
  • A. 

   Hur många atomer som finns i kärnan

  • B. 

   Hur många protoner+neutroner som finns i kärnan

  • C. 

   Hur många protoner som finns i kärnan

  • D. 

   Hur många elektroner som finns i skalen

 • 10. 
  Vilken ljuskälla ger ett kontinuerligt spektrum?
  • A. 

   Glödlampan

  • B. 

   Lysande vätgas

  • C. 

   Lysande natriumånga

 • 11. 
  Den kemiska beteckningen för väte är
 • 12. 
  Väte har atomnummer
 • 13. 
  Varifrån utsätts vi för joniserande strålning?
  • A. 

   Marken

  • B. 

   Bostäder

  • C. 

   Sjukvården

  • D. 

   Rymden

 • 14. 
  Vi kan se ultraviolett strålning.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Vi kan inte se infraröd strålning.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Bequerel är enheten för styrkan på ett radioaktivt ämne. Vad menas med bequerel?
  • A. 

   Meter/sekund

  • B. 

   Gram/minut

  • C. 

   Antal sönderfall/sekund

 • 17. 
  Radioaktiv strålning kan upptäckas med hjälp av
  • A. 

   En dosimeter

  • B. 

   Ett mikroskop

  • C. 

   Ett fotospektrometer

  • D. 

   Ett GM-rör

 • 18. 
  Vilka av nedanstående exempel är elektromagnetiska vågor?
  • A. 

   Havsvågor

  • B. 

   Radiovågor

  • C. 

   Gammastrålning

  • D. 

   Ljudvågor

  • E. 

   Röntgenstrålning

  • F. 

   Infraröd strålning

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.