Ekologi Quizz Till Uppdrag Nr 2

6 Questions | Attempts: 1028

SettingsSettingsSettings
Ekologi Quizz Till Uppdrag Nr 2 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilken nytta har växter och djur av varandra? Vilka (flera kan vara rätt) av påståendena nedan stämmer?
  • A. 

   Växterna tillverkar syre som djuren behöver för att andas

  • B. 

   Djuren tillverkar syre som växterna behöver för att andas

  • C. 

   Växterna tar upp koldioxid ur luften

  • D. 

   Djuren tar upp koldioxid ur luften

  • E. 

   Djuren tillverkar socker med hjälp av solljuset

  • F. 

   Växterna tillverkar socker med hjälp av solljuset

  • G. 

   Fotosyntesen sker inuti djuren cellkärna

  • H. 

   Fotosyntesen sker inuti växternas kloroplaster

 • 2. 
  Hur får alla celler  i ett djur syre och socker?
  • A. 

   Djuret tillverkar det själva efter hur stort behovet är

  • B. 

   Djuret stjäler dt av ett annat djur

  • C. 

   Djuret har ett transportsystem för detta som kallas blodkärlssytemtet

  • D. 

   Djuret har inbygda växter som sköter detta

 • 3. 
  Vad använder djuret syret och druvsockret till? Flera alternativ kan vara rätt......
  • A. 

   Djur använder syre till att föröka sig

  • B. 

   Djur använder syre för att få ut energi ur maten

  • C. 

   Djur använder syre och socker för att bilda koldioxid och vatten

  • D. 

   Djuren använder socker för att växa och bli större

 • 4. 
  Två elever har försökt att rita var sin bild för att visa det viktigaste som sker vid Fotosyntensen...Är den vänstra eller den högra bilden korrekt?
  • A. 

   Den vänstra

  • B. 

   Den högra

 • 5. 
  Vad skiljer en växtätare från ett rovdjur? Undersök detta hos fåglar och däggdjur...Vilka påståenden stämmer?
  • A. 

   Rovfåglar har dålig syn

  • B. 

   Fåglars ben är ihåliga

  • C. 

   Fåglar saknar tänder

  • D. 

   Däggdjuren har olika typer av tänder

  • E. 

   Däggdjurens ben är ihåliga och lätta

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.