Ekologi Quizz Till Uppdrag Nr 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Eva_bjerding
E
Eva_bjerding
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 3,753
Questions: 6 | Attempts: 1,045

SettingsSettingsSettings
Ekologi Quizz Till Uppdrag Nr 2 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  Vilken nytta har växter och djur av varandra? Vilka (flera kan vara rätt) av påståendena nedan stämmer?

  • A.

   Växterna tillverkar syre som djuren behöver för att andas

  • B.

   Djuren tillverkar syre som växterna behöver för att andas

  • C.

   Växterna tar upp koldioxid ur luften

  • D.

   Djuren tar upp koldioxid ur luften

  • E.

   Djuren tillverkar socker med hjälp av solljuset

  • F.

   Växterna tillverkar socker med hjälp av solljuset

  • G.

   Fotosyntesen sker inuti djuren cellkärna

  • H.

   Fotosyntesen sker inuti växternas kloroplaster

  Correct Answer(s)
  A. Växterna tillverkar syre som djuren behöver för att andas
  C. Växterna tar upp koldioxid ur luften
  F. Växterna tillverkar socker med hjälp av solljuset
  H. Fotosyntesen sker inuti växternas kloroplaster
  Explanation
  Växter tar upp koldioxid (CO2) ur luften och vatten (H2O) via rötterna och bildar med hjälp av energin från sollljuset socker (en form av kolhydrater) och syre(O2) i processen som kallas fotosyntes. Sockret används sedan av växten för att växa. Sockret byggs om till fett och andra ämnen som kan behövas

  Djuren använder sedan ex kolhydraterna /fettet och andas in syre. Sedan andas de ut koldioxid.

  Man kan säga att det är ett kretslopp som går runt

  Rate this question:

 • 2. 

  Hur får alla celler  i ett djur syre och socker?

  • A.

   Djuret tillverkar det själva efter hur stort behovet är

  • B.

   Djuret stjäler dt av ett annat djur

  • C.

   Djuret har ett transportsystem för detta som kallas blodkärlssytemtet

  • D.

   Djuret har inbygda växter som sköter detta

  Correct Answer
  C. Djuret har ett transportsystem för detta som kallas blodkärlssytemtet
  Explanation
  Flercelliga djur har ett transportsystem –blodet för att föra bort avfallsprodukter och näring till alla celler.

  Om djuret bara består av en enda cell (tex Amböba) som behövs inget transportsystem utan syret diffunderar (rör sig sakta genom cellmembranet) till där det behövs.

  Rate this question:

 • 3. 

  Vad använder djuret syret och druvsockret till? Flera alternativ kan vara rätt......

  • A.

   Djur använder syre till att föröka sig

  • B.

   Djur använder syre för att få ut energi ur maten

  • C.

   Djur använder syre och socker för att bilda koldioxid och vatten

  • D.

   Djuren använder socker för att växa och bli större

  Correct Answer(s)
  B. Djur använder syre för att få ut energi ur maten
  C. Djur använder syre och socker för att bilda koldioxid och vatten
  D. Djuren använder socker för att växa och bli större
  Explanation
  Syret används för att få ut energin ur maten. Energin frigörs i cellens mitokondrier.

  Sockret används antingen bara till att överleva (går åt energi att röra sig eller sova) eller så används det till att växa och bli större (du blir längre tex eller omvandlas till fett och lagras i kroppen).

  Man kan förenkla sambandet vad som sker hos djuren:

  Syre + socker-------------(pil) koldioxid + vatten

  Hos växter sker det omvända dvs:

  Koldioxid + vatten ------(pil) syre + socker

  Rate this question:

 • 4. 

  Två elever har försökt att rita var sin bild för att visa det viktigaste som sker vid Fotosyntensen...Är den vänstra eller den högra bilden korrekt?

  • A.

   Den vänstra

  • B.

   Den högra

  Correct Answer
  A. Den vänstra
  Explanation
  Den högra bilden har följande fel:
  -Växterna tar IN koldioxid via bladen
  -Växterna släpper UT syre via bladen
  -Växterna tar inte IN socker via rötterna, utan de tar in vatten via rötterna

  Rate this question:

 • 5. 

  Vad skiljer en växtätare från ett rovdjur? Undersök detta hos fåglar och däggdjur...Vilka påståenden stämmer?

  • A.

   Rovfåglar har dålig syn

  • B.

   Fåglars ben är ihåliga

  • C.

   Fåglar saknar tänder

  • D.

   Däggdjuren har olika typer av tänder

  • E.

   Däggdjurens ben är ihåliga och lätta

  Correct Answer(s)
  B. Fåglars ben är ihåliga
  C. Fåglar saknar tänder
  D. Däggdjuren har olika typer av tänder
  Explanation
  Främst ser man det på tänderna. Växtätare har tänder som är gjorda föra att mala med. Längre tarmar och bakterier i blindtarmen gör näringsupptaget effektivare. Rovdjur har mera tänder av typen huggtänder och synen är mera utvecklad.

  Däggdjur Fåglar
  Ögon i allmänhet Dålig syn Bra syn
  Tänder Olika typer av tänder Saknar tänder
  Ben i allmänhet Kompakta Ihålliga lätta

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 21, 2014
  Quiz Created by
  Eva_bjerding
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.