Коя е вашата партия?

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Effie_k
E
Effie_k
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 4,677
Questions: 12 | Attempts: 4,678

CLEP Quizzes & Trivia

Кое от тези обещания най-точно отговаря на вашите политически възгледи и очаквания?


Questions and Answers
 • 1. 

  Бизнес и икономика

  • A.

   Защита на малките от картела на големите в икономиката. Създаване на фирми с държавно участие при изкупуването и преработка на земеделска продукция. България на шест региона с шест индустриални парка.

  • B.

   Излизане на българската икономика от депресията и показване на ясни признаци за по-чувствително икономическо оживление. Подобряване на регулациите и засилване на контрола върху естествените монополи. Усъвършенстване на системата за ефективно усвояване на европейските фондове като средство за подпомагане на растежа.

  • C.

   Намаляване наполовина на административните срокове за бизнеса. Разделяне на министерствата на икономиката и туризма от енергетиката. Пренасочване на европейски средства към малкия и среден бизнес.

  • D.

   Радикална промяна на икономическия модел – от неолиберален пазарен фундаментализъм към силна държавна регулация - одържавяване на златодобив, електроснабдяване, военна промишленост. Генерално пренасочване на българската икономика към Китай, Индия, Бразилия, Япония и Русия.

  • E.

   Ефективно целево използване на Държавния поземлен фонд с цел продуктово разнообразие и затваряне на кръга производство, преработване и продажба на земеделска продукция. Старт на 10-годишна програма за възраждане на индустрията. Стопиране на приватизационните сделки на БДЖ и на други естествени монополи.

  • F.

   Запазване на валутния борд и програма за подготовка на българската икономика за участие в еврозоната.

  • G.

   Създаване на закон за фалит на физическите лица. Реформа на условията и критериите за стартиране на бизнес чрез преминаване от разрешителен към уведомителен режим.

  • H.

   Раздробяване на държавните и общински проекти на по-малки части, за да бъдат достъпни за по-малки фирми. Създаване на пътна карта на документооборота за всеки бизнес. Въвеждане на правило за „мълчаливо съгласие“ при забавяне на издаване на разрешителни за търговска дейност повече от месец.

 • 2. 

  Данъци и финанси

  • A.

   Данъчни и лицензионни облекчения. Смяна на плоския данък с прогресивно подоходно облагане с освобождаване на най-ниските доходи от облагане чрез двустепенна скала - 10% за доходи до 2000 лв. и 20% за превишаващата сума. Въвеждане на нов данък върху оборотите на големите търговски вериги.

  • B.

   Обединяване на НАП и Агенция „Митници“. Прилагане на минималните акцизи за ЕС. Присъединяване към единния банков съюз.

  • C.

   Семейно подоходно облагане. Нулев данък за доходи до размера на минималната работна заплата. 10% ставка за доходи до 4500 лева месечно. 20% ставка за частта от доходите над 4500 лева месечно. Корпоративният данък остава 10%.

  • D.

   Отмяна на „антинародния“ плосък данък. Въвеждане на прогресивно-подоходно облагане с високи горни прагове – годишен доход до 10 000 лева - необлагаем, за 1 000 000 лв. – облагане със 75%, за 10 000 000 лв. – 80%, за 100 000 000 лв. – 90%.

  • E.

   Създаване на Агенция за борба с корупцията по високите етажи, равно отдалечена от институциите. Ограничаване на офшорните компании – недопускане на достъп до публични фондове, до собственост на медии и финансови институции, засилен контрол от страна на данъчната администрация.

  • F.

   Влизане в Еврозоната. Запазване на плоския данък. Нисък номинален размер на публичния дълг.

  • G.

   Отмяна на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане. Данък „Солидарност“ на физическите лица с доход над 1 милион лева годишно. Диференциран ДДС за детски храни, учебници, лекарства и други хранителни продукти от първа необходимост.

  • H.

   Усъвършенстване на системата за отчетност и контрол на публичните финанси, поетапно въвеждане на програмно бюджетиране.

 • 3. 

  Енергетика и енергийна ефективност

  • A.

   Ревизия на драстично раздутите разходи при добива на въглища в „Марица – Изток“. Непрекъснат контрол върху вноса на руски петрол в „Лукойл“ и безотчетната продажба на горива на вътрешния пазар. Търсене на отговорност за ощетяване на държавата покрай АЕЦ „Белене“ и договора с „Уестингхаус“ за АЕЦ „Козлодуй“.

  • B.

   Концесиониране на сондажите в Черно море с цел енергийна независимост. Удължаване на живота на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. За 2 години саниране на половината панелни блокове в страната.

  • C.

   Забрана на ЕРП-та и ВиК да калкулират сметките за пренос в сметките на потребителите. Построяване на „Южен поток“, 7-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ и „Белене“.

  • D.

   Запазване и развитие на ядрената енергетика в България.

  • E.

   Незабавно разваляне на договорите с ЧЕЗ, ЕОН, ЕВН и връщане на печалбата от 1 млрд. евро годишно в български ръце. Строеж на 2 нови блока в АЕЦ „Козлодуй“ и на втора АЕЦ. Построяване на „Южен поток“, за да се избегне зависимост от Украйна.

  • F.

   Строг обществен контрол на енергийните дружества. Създаване на българска борса за електроенергия и природен газ. Преустановяване на проекта „Южен поток“ до съответствие с европейските закони.

  • G.

   Изграждането на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй” с възможно най-високите технологии в света.

  • H.

   Рестартиране на АЕЦ “Белене” и преговори за оттегляне на иска срещу България за един млрд. евро.

 • 4. 

  Доходи и социална политика 

  • A.

   Премахване на таваните на пенсиите за стаж, натрупан след 1 януари 1997 г. и на максималния осигурителен доход.

  • B.

   Пенсионна реформа. Въвеждане на програми за обучение и преквалификация за безработните. Прекратяване на злоупотребите с отпускането на инвалидни пенсии.

  • C.

   Непрекъснатото увеличаване на пенсиите и обвързване на пенсионната възраст със средната продължителност на живота. Въвеждане на програма „Жилище за младите семейства“. Спиране на изплащането на помощи за повече от две деца, а при четвърто дете – спиране на помощите за първите две.

  • D.

   Минимална заплата от 1000 лева, минимална пенсия – 500 лева. Ликвидиране на безработицата за 6 месеца чрез специална държавна програма за заетост, чрез държавни проекти и поръчки.

  • E.

   Ефективна интеграция на малцинствата при признаване на идентичността им. Целенасочена национална политика и механизми за социално включване на малцинствени или социално слаби групи от населението. По-високи нива на заетост на базата на икономически растеж. Увеличаване на доходите от труд за хората в трудоспособна възраст.

  • F.

   Съответствие между вноските и получаваните пенсии. Алтернативни модели за заетост на майките с малки деца.

  • G.

   Минималната работна заплата до края на мандата - 450 лева. Стимули за запазване и разкриване на работни места, особено за младежи и хора в предпенсионна възраст и за инвестиции в районите с висока безработица.

  • H.

   Стимулиране на раждането на второ дете с изплащането на 350 лв. месечно за срока на майчинството. Допълнителни добавки за майки с висше образование. 2000 лв. при раждане на дете и 1000 лв. при сключване на първи брак за студенти и висшисти. Защита от уволнение на младите бащи.

 • 5. 

  Здравеопазване

  • A.

   Закриване на здравната каса и връщане на социалистическата система – поликлиники, държавни болници, осигурен бюджет.

  • B.

   Модернизация на медицинската техника в здравните заведения. Кадрово обезпечаване на „Спешна помощ“. Въвеждане на електронно здравно досие.

  • C.

   Такса „достъп” за посещение при лекар за пенсионерите - 1 лев. Промяна на статута на болниците като търговски дружества. 100% заплащане на клиничните пътеки при равни критерии за всички болници. Премахване лимитите за направления при специалист и делегираните бюджети за болниците.

  • D.

   Заместване на системата на направленията с индивидуален здравноосигурителен пакет. Приемане на национална здравна карта със задължителен характер.

  • E.

   Демонополизация на здравната каса. Подкрепа за поетапно преминаване за изплащане на пълния размер на здравноосигурителните вноски за групите, осигурявани от държавата. Гарантиране на достъп и качество на здравната помощ за всички български граждани, включително и за тези, които живеят в отдалечени и труднодостъпни планински райони.

  • F.

   Вместо държавата да предлага все по-скъпи лекарства, спиране на преследването на евтините методики за лечение като хомеопатия, билколечение и др. Създаване на институти и кабинети по хомеопатия, билколечение и т.н. Премахване на монопола на здравната каса. Връщане на болниците в малките градове.

  • G.

   Ускорено въвеждане на електронната здравна карта, която да даде възможност за ефективен контрол върху медицинските услуги.

  • H.

   Деполитизация на НЗОК и връщане на социално слабите, здравно неосигурени обратно в системата. Парите за здраве трябва да са под граждански контрол, а не за политически злоупотреби. Безплатни лекарства за всички деца до 7-годишна възраст (според други източници до 18-годишна).

 • 6. 

  Образование и наука 

  • A.

   Въвеждане на трудово-образователна повинност за отпадналите от системата на образованието. Безплатен таблет за всеки ученик. Окрупняване на вузове и създаване на техни филиали в Северозападна България и Родопите.

  • B.

   Промени в системата на финансиране на училищата чрез делегираните бюджети, като се отчитат специфичните условия и разходи в малките населени места и отдалечените райони. Повишаване на доверието към българския учител с работна заплата, близка до средната за страната.

  • C.

   Намаляване на отпадащите ученици. Инвестиции в учителите. Обвързване на образованието с потребностите на пазара на труда.

  • D.

   Подкрепа за училищата в малките населени места, включително с допълнителни субсидии. Мерки за рязко намаляване на неграмотните и преждевременно напускащите образователната система чрез осигуряване на храна и ученическо облекло. Намаляване на таксите за студентите до 1/4 от определената издръжка.

  • E.

   Осигуряване на растеж на унизително ниското заплащане на българските учители. Създаване с държавно финансиране на високотехнологичен парк и държавен център за реализация на български изобретения и патенти.

  • F.

   Осъществяване на връзка между бизнеса и средното и висшето образование, така че да се подготвят нужните на държавата кадри.

  • G.

   Задължително предучилищно образование от 6-годишна възраст. Система за валидация на учителската компетентност. Независима система на инспектиране на системата на образование. Финансиране на вузовете според рейтинга им.

  • H.

   Цялостна образователна реформа, връщане на възрожденския дух и националното самосъзнание в училищата и университетите. Въвеждане на дисциплина „Патриотизъм“, както и на час по физкултура всеки ден до завършване на средно образование. Недопускане на ислямистки доктрини под формата на религиозно образование в българската учебна система.

 • 7. 

  Правосъдие и вътрешен ред

  • A.

   Операция „Чисти ръце“ за целия политически елит. Забрана офшорни дружества да участват в естествените монополи. Безкомпромисна и последователна борба с монополите до пълна деполитизация.

  • B.

   Разделяне на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет. Възможност за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор. Намаляване на администрацията в полицията.

  • C.

   Такси по всички граждански дела в границите на 10-100 лева. Незабавни дела по всички престъпления по служба, като приватизацията на РМД-тата от времето на Виденов и Костов, на монополните държавни фирми като НЕК, БТК, ТЕЦ „Марица-Изток“ - 1 и 3, БГА „Балкан“, на миннодобивните дружества и др.

  • D.

   Премахване на политическите назначения във Висшия съдебен съвет, които сега се осъществяват чрез парламентарната квота.

  • E.

   Незабавно екстрадиране на всички нелегални имигранти (бежанци) от България. Истински радикални мерки за прекъсване на възможността организираната престъпност да се храни от политиката.

  • F.

   Изработване на изцяло нов Наказателен кодекс. Въвеждане на електронно правосъдие. Модернизация и реновиране на сградите на съда и прокуратурата.

  • G.

   Личната сигурност на всеки гражданин ще бъде надеждно гарантирана в рамките на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Механизмът за съдействие и наблюдение да бъде заменен от решителни съгласувани мерки на европейско равнище за борба с местната и трансграничната организирана престъпност.

  • H.

   Трайно решение на проблема с престъпността в малките населени места. С оглед улесняване на достъпа на гражданите до правосъдие следва да се реализира законодателна инициатива за въвеждането на електронно правосъдие.

 • 8. 

  Администрация и е-правителство

  • A.

   Отказ от дългогодишното заробване чрез редовно закупуване на софтуер от Microsoft и въвеждане за нуждите на държавната администрация на операционна система с отворен код Linux, която е безплатна.

  • B.

   Създаване на Единен регистърен център. Пускане на интернет във всички общини. Въвеждането на лична карта с електронен идентификатор.

  • C.

   Утвърдени общи правила за встъпване в държавна служба. Етични стандарти за висшите държавни длъжности. Централизирано планиране на дейностите по електронното управление.

  • D.

   Въвеждане на електронно правителство, като спестените от работата му 2 млрд. лева ще отидат за пенсии. Преосмисляне на плащанията към „Майкрософт“ за поддръжка на операционната система в държавната администрация.

  • E.

   Приоритет – ускорено въвеждането на електронно правителство.

  • F.

   Ускоряване на процеса на електронизация на административните услуги. Ограничаване на административния рекет върху бизнеса и корупцията в държавната администрация.

  • G.

   Въвеждане напълно на електронно правителство до 2020 г.

  • H.

   Справедливост и професионално отношение към назначенията в държавната администрация. Ускорено въвеждане на електронно правителство.

 • 9. 

  Външна политика 

  • A.

   Активизиране на българските външнополитически инициативи в регионите на Югоизточна Европа и Черноморския басейн. Решаване на откритите въпроси със съседите.

  • B.

   Дистанцирана позиция по кризата в Украйна, убеждаване на ЕС да прекрати санкциите срещу Москва и да влезе в ролята на миротворец.

  • C.

   Подчиняване на политиката на България към световните сили на полезния за Родината баланс в полза на националния интерес. Преразглеждане на споразумението със САЩ за военните бази на наша територия.

  • D.

   Мобилизиране на службите за незабавно членство в Шенген. Активна балканска политика и подкрепа на българските малцинства в съседните ни страни.

  • E.

   Активна външна политика за изпълнение на партньорските задължения като страна член на ЕС и НАТО. Активна регионална политика в съответствие с националните интереси.

  • F.

   Промяна на правилата в ЕС, за да не бъде обезличавана България. Активно развитие на отношенията с Русия.

  • G.

   Активно участие на България в ЕС съобразно с националните интереси и недопускане на Европа на „две скорости”. Подкрепяне на специалния подход към икономически по-слабо развитите страни и политиката на ЕС за сближаване и намаляване на различията между европейските региони.

  • H.

   Задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество като гарант за сигурността и развитието на България

 • 10. 

  Инфраструктура 

  • A.

   Разширение на магистралния пръстен на страната. Развитие на безопасен и екологичен градски и национален транспорт. Модернизация на ж.п. сектора.

  • B.

   Европейски ж.п. транспорт с европейски пари. Съвременна и екологична инфраструктура.

  • C.

   Данъчни отчисления за общините, за да поддържат в по-добро състояние общинската пътна инфраструктура.

  • D.

   Насърчаване на зеления обществен транспорт. Активно развитие на велосипедния транспорт чрез създаването на съответната необходима инфраструктура.

  • E.

   Ускорено изграждане на пътната, железопътната и пристанищната инфраструктура.

  • F.

   Изграждане на необходимата инфраструктура до културноисторически забележителности и тяхното поддържане.

  • G.

   Поддържане на пътищата в цялата страна, а не само строеж на магистрали.

  • H.

   Приоритетно изграждане през следващия планов период на инфраструктурата, определяща икономическото развитие на Северна България и пограничните региони.

 • 11. 

  Екология 

  • A.

   Изграждане на пречиствателни съоръжения за водите на Дунав, Искър и Черно море. Приоритетно приемане на плановете за управление на защитените територии и заповедите за зоните по „Натура 2000“. Въвеждане на данъчни стимули за ползване на електромобили.

  • B.

   Тотална забрана на проучванията и добива на шистов газ. Край на експериментите с глобалистичната вълна от безогледен капитализъм, които съсипаха цели обществени сектори като екологията.

  • C.

   Ревизия на всички строителни разрешения по българското Черноморие, планинските курорти. Спиране на хищническото изсичане и износ на българските гори. Преразглеждане на поставянето на 35% от територията на България в „Натура 2000“, при среден процент за европейските държави 12-15%. Ежечасно следене на вредните емисии на „Лукойл“, ТЕЦ „Марица – Изток“, циментовите заводи и др.

  • D.

   Интегриране на екологичните политики. Превенция на промените в климата с адаптирането им в общите политики за развитие и синергия в устойчивото управление. Изграждане и развитие на нисковъглеродна икономика на природата с нови зелени работни места и максимално повишаване на енергийната ефективност.

  • E.

   По-справедлива, по-устойчива и по-зелена селскостопанска политика. Разширяване на мощностите за производството на енергия от местни въглища и подкрепа за инвестициите в технологии за спазване на екологичните стандарти.

  • F.

   Ефективно управление на отпадъците. Ползване на парите от квоти за емисии на парникови газове за зелени проекти. Изграждане на съоръжения за пречистване на водата в селища с над 10 000 жители.

  • G.

   Спиране на проучванията за шистов газ в Добруджа, които ще са „харакири на нашата хранителница“. Отговорно и балансирано използване на природните ресурси. Съхраняване на природата и икономически прогрес чрез устойчиво развитие.

  • H.

   Незабавно спиране на незаконните и в разрез с обществения интерес процедури по Черноморското крайбрежие. Въвеждане на постоянен контрол върху управлението на държавните имоти по крайбрежието. Отстояване на забрана за проучвания и добив на шистов газ чрез метода хидравлично разбиване.

 • 12. 

  Изборни правила и държавно управление 

  • A.

   Задължително гласуване, образователен ценз за гласоподавателите – минимум основно образование. Провеждане на референдуми без заложен праг за легитимност.

  • B.

   Защита на държавното устройство, основано на републиканската форма на управление, отстояване на националния суверенитет и териториалната цялост на страната.

  • C.

   Намаляване на броя на депутатите до 120. Засилена децентрализация на местната власт - пряк избор на областните управители и на районни и градски прокурори, съдии и началници на РПУ. Референдум, на който България да реши дали да бъде република или монархия. Връщане на името на Народна република България.

  • D.

   Децентрализация и увеличаване на правомощията на местната власт. Закриване на децентрализираните паралелни държавни структури в регионите.

  • E.

   Право на глас за граждани, доказали добро владеене на писмен и говорим български език. Въвеждане на електронно гласуване чрез интернет. Разработване на ефективен механизъм за отзоваване на депутати и представители на всички изборни длъжности.

  • F.

   Започване на дебат за изготвяне на нова конституция. Промяна в режима на регистрация на политическите партии. Ремонт на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Разширяване на възможностите за вот чрез електронно и машинно гласуване. Въвеждане на задължително гласуване, ако бъде поискано от гражданите.

  • G.

   Промяна на конституцията с цел въвеждане на парламентарен контрол за отчетност на съда, Висшия съдебен съвет и прокурорите. Създаване на силно специализирана антикорупционна прокуратура.

  • H.

   Нова форма на парламентарен контрол върху изпълнителната власт, при който без предварителна подготовка представителите на изпълнителната власт веднъж месечно отговарят на актуални въпроси, отправени от народни представители.

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2022
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 20, 2014
  Quiz Created by
  Effie_k

Related Topics

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.