Коя е вашата партия?

12 Questions | Total Attempts: 4000

CLEP Quizzes & Trivia

Кое от тези обещания най-точно отговаря на вашите политически възгледи и очаквания?


Questions and Answers
 • 1. 
  Бизнес и икономика
  • A. 

   Защита на малките от картела на големите в икономиката. Създаване на фирми с държавно участие при изкупуването и преработка на земеделска продукция. България на шест региона с шест индустриални парка.

  • B. 

   Излизане на българската икономика от депресията и показване на ясни признаци за по-чувствително икономическо оживление. Подобряване на регулациите и засилване на контрола върху естествените монополи. Усъвършенстване на системата за ефективно усвояване на европейските фондове като средство за подпомагане на растежа.

  • C. 

   Намаляване наполовина на административните срокове за бизнеса. Разделяне на министерствата на икономиката и туризма от енергетиката. Пренасочване на европейски средства към малкия и среден бизнес.

  • D. 

   Радикална промяна на икономическия модел – от неолиберален пазарен фундаментализъм към силна държавна регулация - одържавяване на златодобив, електроснабдяване, военна промишленост. Генерално пренасочване на българската икономика към Китай, Индия, Бразилия, Япония и Русия.

  • E. 

   Ефективно целево използване на Държавния поземлен фонд с цел продуктово разнообразие и затваряне на кръга производство, преработване и продажба на земеделска продукция. Старт на 10-годишна програма за възраждане на индустрията. Стопиране на приватизационните сделки на БДЖ и на други естествени монополи.

  • F. 

   Запазване на валутния борд и програма за подготовка на българската икономика за участие в еврозоната.

  • G. 

   Създаване на закон за фалит на физическите лица. Реформа на условията и критериите за стартиране на бизнес чрез преминаване от разрешителен към уведомителен режим.

  • H. 

   Раздробяване на държавните и общински проекти на по-малки части, за да бъдат достъпни за по-малки фирми. Създаване на пътна карта на документооборота за всеки бизнес. Въвеждане на правило за „мълчаливо съгласие“ при забавяне на издаване на разрешителни за търговска дейност повече от месец.

 • 2. 
  Данъци и финанси
  • A. 

   Данъчни и лицензионни облекчения. Смяна на плоския данък с прогресивно подоходно облагане с освобождаване на най-ниските доходи от облагане чрез двустепенна скала - 10% за доходи до 2000 лв. и 20% за превишаващата сума. Въвеждане на нов данък върху оборотите на големите търговски вериги.

  • B. 

   Обединяване на НАП и Агенция „Митници“. Прилагане на минималните акцизи за ЕС. Присъединяване към единния банков съюз.

  • C. 

   Семейно подоходно облагане. Нулев данък за доходи до размера на минималната работна заплата. 10% ставка за доходи до 4500 лева месечно. 20% ставка за частта от доходите над 4500 лева месечно. Корпоративният данък остава 10%.

  • D. 

   Отмяна на „антинародния“ плосък данък. Въвеждане на прогресивно-подоходно облагане с високи горни прагове – годишен доход до 10 000 лева - необлагаем, за 1 000 000 лв. – облагане със 75%, за 10 000 000 лв. – 80%, за 100 000 000 лв. – 90%.

  • E. 

   Създаване на Агенция за борба с корупцията по високите етажи, равно отдалечена от институциите. Ограничаване на офшорните компании – недопускане на достъп до публични фондове, до собственост на медии и финансови институции, засилен контрол от страна на данъчната администрация.

  • F. 

   Влизане в Еврозоната. Запазване на плоския данък. Нисък номинален размер на публичния дълг.

  • G. 

   Отмяна на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане. Данък „Солидарност“ на физическите лица с доход над 1 милион лева годишно. Диференциран ДДС за детски храни, учебници, лекарства и други хранителни продукти от първа необходимост.

  • H. 

   Усъвършенстване на системата за отчетност и контрол на публичните финанси, поетапно въвеждане на програмно бюджетиране.

 • 3. 
  Енергетика и енергийна ефективност
  • A. 

   Ревизия на драстично раздутите разходи при добива на въглища в „Марица – Изток“. Непрекъснат контрол върху вноса на руски петрол в „Лукойл“ и безотчетната продажба на горива на вътрешния пазар. Търсене на отговорност за ощетяване на държавата покрай АЕЦ „Белене“ и договора с „Уестингхаус“ за АЕЦ „Козлодуй“.

  • B. 

   Концесиониране на сондажите в Черно море с цел енергийна независимост. Удължаване на живота на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. За 2 години саниране на половината панелни блокове в страната.

  • C. 

   Забрана на ЕРП-та и ВиК да калкулират сметките за пренос в сметките на потребителите. Построяване на „Южен поток“, 7-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ и „Белене“.

  • D. 

   Запазване и развитие на ядрената енергетика в България.

  • E. 

   Незабавно разваляне на договорите с ЧЕЗ, ЕОН, ЕВН и връщане на печалбата от 1 млрд. евро годишно в български ръце. Строеж на 2 нови блока в АЕЦ „Козлодуй“ и на втора АЕЦ. Построяване на „Южен поток“, за да се избегне зависимост от Украйна.

  • F. 

   Строг обществен контрол на енергийните дружества. Създаване на българска борса за електроенергия и природен газ. Преустановяване на проекта „Южен поток“ до съответствие с европейските закони.

  • G. 

   Изграждането на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй” с възможно най-високите технологии в света.

  • H. 

   Рестартиране на АЕЦ “Белене” и преговори за оттегляне на иска срещу България за един млрд. евро.

 • 4. 
  Доходи и социална политика 
  • A. 

   Премахване на таваните на пенсиите за стаж, натрупан след 1 януари 1997 г. и на максималния осигурителен доход.

  • B. 

   Пенсионна реформа. Въвеждане на програми за обучение и преквалификация за безработните. Прекратяване на злоупотребите с отпускането на инвалидни пенсии.

  • C. 

   Непрекъснатото увеличаване на пенсиите и обвързване на пенсионната възраст със средната продължителност на живота. Въвеждане на програма „Жилище за младите семейства“. Спиране на изплащането на помощи за повече от две деца, а при четвърто дете – спиране на помощите за първите две.

  • D. 

   Минимална заплата от 1000 лева, минимална пенсия – 500 лева. Ликвидиране на безработицата за 6 месеца чрез специална държавна програма за заетост, чрез държавни проекти и поръчки.

  • E. 

   Ефективна интеграция на малцинствата при признаване на идентичността им. Целенасочена национална политика и механизми за социално включване на малцинствени или социално слаби групи от населението. По-високи нива на заетост на базата на икономически растеж. Увеличаване на доходите от труд за хората в трудоспособна възраст.

  • F. 

   Съответствие между вноските и получаваните пенсии. Алтернативни модели за заетост на майките с малки деца.

  • G. 

   Минималната работна заплата до края на мандата - 450 лева. Стимули за запазване и разкриване на работни места, особено за младежи и хора в предпенсионна възраст и за инвестиции в районите с висока безработица.

  • H. 

   Стимулиране на раждането на второ дете с изплащането на 350 лв. месечно за срока на майчинството. Допълнителни добавки за майки с висше образование. 2000 лв. при раждане на дете и 1000 лв. при сключване на първи брак за студенти и висшисти. Защита от уволнение на младите бащи.

 • 5. 
  Здравеопазване
  • A. 

   Закриване на здравната каса и връщане на социалистическата система – поликлиники, държавни болници, осигурен бюджет.

  • B. 

   Модернизация на медицинската техника в здравните заведения. Кадрово обезпечаване на „Спешна помощ“. Въвеждане на електронно здравно досие.

  • C. 

   Такса „достъп” за посещение при лекар за пенсионерите - 1 лев. Промяна на статута на болниците като търговски дружества. 100% заплащане на клиничните пътеки при равни критерии за всички болници. Премахване лимитите за направления при специалист и делегираните бюджети за болниците.

  • D. 

   Заместване на системата на направленията с индивидуален здравноосигурителен пакет. Приемане на национална здравна карта със задължителен характер.

  • E. 

   Демонополизация на здравната каса. Подкрепа за поетапно преминаване за изплащане на пълния размер на здравноосигурителните вноски за групите, осигурявани от държавата. Гарантиране на достъп и качество на здравната помощ за всички български граждани, включително и за тези, които живеят в отдалечени и труднодостъпни планински райони.

  • F. 

   Вместо държавата да предлага все по-скъпи лекарства, спиране на преследването на евтините методики за лечение като хомеопатия, билколечение и др. Създаване на институти и кабинети по хомеопатия, билколечение и т.н. Премахване на монопола на здравната каса. Връщане на болниците в малките градове.

  • G. 

   Ускорено въвеждане на електронната здравна карта, която да даде възможност за ефективен контрол върху медицинските услуги.

  • H. 

   Деполитизация на НЗОК и връщане на социално слабите, здравно неосигурени обратно в системата. Парите за здраве трябва да са под граждански контрол, а не за политически злоупотреби. Безплатни лекарства за всички деца до 7-годишна възраст (според други източници до 18-годишна).

 • 6. 
  Образование и наука 
  • A. 

   Въвеждане на трудово-образователна повинност за отпадналите от системата на образованието. Безплатен таблет за всеки ученик. Окрупняване на вузове и създаване на техни филиали в Северозападна България и Родопите.

  • B. 

   Промени в системата на финансиране на училищата чрез делегираните бюджети, като се отчитат специфичните условия и разходи в малките населени места и отдалечените райони. Повишаване на доверието към българския учител с работна заплата, близка до средната за страната.

  • C. 

   Намаляване на отпадащите ученици. Инвестиции в учителите. Обвързване на образованието с потребностите на пазара на труда.

  • D. 

   Подкрепа за училищата в малките населени места, включително с допълнителни субсидии. Мерки за рязко намаляване на неграмотните и преждевременно напускащите образователната система чрез осигуряване на храна и ученическо облекло. Намаляване на таксите за студентите до 1/4 от определената издръжка.

  • E. 

   Осигуряване на растеж на унизително ниското заплащане на българските учители. Създаване с държавно финансиране на високотехнологичен парк и държавен център за реализация на български изобретения и патенти.

  • F. 

   Осъществяване на връзка между бизнеса и средното и висшето образование, така че да се подготвят нужните на държавата кадри.

  • G. 

   Задължително предучилищно образование от 6-годишна възраст. Система за валидация на учителската компетентност. Независима система на инспектиране на системата на образование. Финансиране на вузовете според рейтинга им.

  • H. 

   Цялостна образователна реформа, връщане на възрожденския дух и националното самосъзнание в училищата и университетите. Въвеждане на дисциплина „Патриотизъм“, както и на час по физкултура всеки ден до завършване на средно образование. Недопускане на ислямистки доктрини под формата на религиозно образование в българската учебна система.

 • 7. 
  Правосъдие и вътрешен ред
  • A. 

   Операция „Чисти ръце“ за целия политически елит. Забрана офшорни дружества да участват в естествените монополи. Безкомпромисна и последователна борба с монополите до пълна деполитизация.

  • B. 

   Разделяне на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет. Възможност за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор. Намаляване на администрацията в полицията.

  • C. 

   Такси по всички граждански дела в границите на 10-100 лева. Незабавни дела по всички престъпления по служба, като приватизацията на РМД-тата от времето на Виденов и Костов, на монополните държавни фирми като НЕК, БТК, ТЕЦ „Марица-Изток“ - 1 и 3, БГА „Балкан“, на миннодобивните дружества и др.

  • D. 

   Премахване на политическите назначения във Висшия съдебен съвет, които сега се осъществяват чрез парламентарната квота.

  • E. 

   Незабавно екстрадиране на всички нелегални имигранти (бежанци) от България. Истински радикални мерки за прекъсване на възможността организираната престъпност да се храни от политиката.

  • F. 

   Изработване на изцяло нов Наказателен кодекс. Въвеждане на електронно правосъдие. Модернизация и реновиране на сградите на съда и прокуратурата.

  • G. 

   Личната сигурност на всеки гражданин ще бъде надеждно гарантирана в рамките на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Механизмът за съдействие и наблюдение да бъде заменен от решителни съгласувани мерки на европейско равнище за борба с местната и трансграничната организирана престъпност.

  • H. 

   Трайно решение на проблема с престъпността в малките населени места. С оглед улесняване на достъпа на гражданите до правосъдие следва да се реализира законодателна инициатива за въвеждането на електронно правосъдие.

 • 8. 
  Администрация и е-правителство
  • A. 

   Отказ от дългогодишното заробване чрез редовно закупуване на софтуер от Microsoft и въвеждане за нуждите на държавната администрация на операционна система с отворен код Linux, която е безплатна.

  • B. 

   Създаване на Единен регистърен център. Пускане на интернет във всички общини. Въвеждането на лична карта с електронен идентификатор.

  • C. 

   Утвърдени общи правила за встъпване в държавна служба. Етични стандарти за висшите държавни длъжности. Централизирано планиране на дейностите по електронното управление.

  • D. 

   Въвеждане на електронно правителство, като спестените от работата му 2 млрд. лева ще отидат за пенсии. Преосмисляне на плащанията към „Майкрософт“ за поддръжка на операционната система в държавната администрация.

  • E. 

   Приоритет – ускорено въвеждането на електронно правителство.

  • F. 

   Ускоряване на процеса на електронизация на административните услуги. Ограничаване на административния рекет върху бизнеса и корупцията в държавната администрация.

  • G. 

   Въвеждане напълно на електронно правителство до 2020 г.

  • H. 

   Справедливост и професионално отношение към назначенията в държавната администрация. Ускорено въвеждане на електронно правителство.

 • 9. 
  Външна политика 
  • A. 

   Активизиране на българските външнополитически инициативи в регионите на Югоизточна Европа и Черноморския басейн. Решаване на откритите въпроси със съседите.

  • B. 

   Дистанцирана позиция по кризата в Украйна, убеждаване на ЕС да прекрати санкциите срещу Москва и да влезе в ролята на миротворец.

  • C. 

   Подчиняване на политиката на България към световните сили на полезния за Родината баланс в полза на националния интерес. Преразглеждане на споразумението със САЩ за военните бази на наша територия.

  • D. 

   Мобилизиране на службите за незабавно членство в Шенген. Активна балканска политика и подкрепа на българските малцинства в съседните ни страни.

  • E. 

   Активна външна политика за изпълнение на партньорските задължения като страна член на ЕС и НАТО. Активна регионална политика в съответствие с националните интереси.

  • F. 

   Промяна на правилата в ЕС, за да не бъде обезличавана България. Активно развитие на отношенията с Русия.

  • G. 

   Активно участие на България в ЕС съобразно с националните интереси и недопускане на Европа на „две скорости”. Подкрепяне на специалния подход към икономически по-слабо развитите страни и политиката на ЕС за сближаване и намаляване на различията между европейските региони.

  • H. 

   Задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество като гарант за сигурността и развитието на България

 • 10. 
  Инфраструктура 
  • A. 

   Разширение на магистралния пръстен на страната. Развитие на безопасен и екологичен градски и национален транспорт. Модернизация на ж.п. сектора.

  • B. 

   Европейски ж.п. транспорт с европейски пари. Съвременна и екологична инфраструктура.

  • C. 

   Данъчни отчисления за общините, за да поддържат в по-добро състояние общинската пътна инфраструктура.

  • D. 

   Насърчаване на зеления обществен транспорт. Активно развитие на велосипедния транспорт чрез създаването на съответната необходима инфраструктура.

  • E. 

   Ускорено изграждане на пътната, железопътната и пристанищната инфраструктура.

  • F. 

   Изграждане на необходимата инфраструктура до културноисторически забележителности и тяхното поддържане.

  • G. 

   Поддържане на пътищата в цялата страна, а не само строеж на магистрали.

  • H. 

   Приоритетно изграждане през следващия планов период на инфраструктурата, определяща икономическото развитие на Северна България и пограничните региони.

 • 11. 
  Екология 
  • A. 

   Изграждане на пречиствателни съоръжения за водите на Дунав, Искър и Черно море. Приоритетно приемане на плановете за управление на защитените територии и заповедите за зоните по „Натура 2000“. Въвеждане на данъчни стимули за ползване на електромобили.

  • B. 

   Тотална забрана на проучванията и добива на шистов газ. Край на експериментите с глобалистичната вълна от безогледен капитализъм, които съсипаха цели обществени сектори като екологията.

  • C. 

   Ревизия на всички строителни разрешения по българското Черноморие, планинските курорти. Спиране на хищническото изсичане и износ на българските гори. Преразглеждане на поставянето на 35% от територията на България в „Натура 2000“, при среден процент за европейските държави 12-15%. Ежечасно следене на вредните емисии на „Лукойл“, ТЕЦ „Марица – Изток“, циментовите заводи и др.

  • D. 

   Интегриране на екологичните политики. Превенция на промените в климата с адаптирането им в общите политики за развитие и синергия в устойчивото управление. Изграждане и развитие на нисковъглеродна икономика на природата с нови зелени работни места и максимално повишаване на енергийната ефективност.

  • E. 

   По-справедлива, по-устойчива и по-зелена селскостопанска политика. Разширяване на мощностите за производството на енергия от местни въглища и подкрепа за инвестициите в технологии за спазване на екологичните стандарти.

  • F. 

   Ефективно управление на отпадъците. Ползване на парите от квоти за емисии на парникови газове за зелени проекти. Изграждане на съоръжения за пречистване на водата в селища с над 10 000 жители.

  • G. 

   Спиране на проучванията за шистов газ в Добруджа, които ще са „харакири на нашата хранителница“. Отговорно и балансирано използване на природните ресурси. Съхраняване на природата и икономически прогрес чрез устойчиво развитие.

  • H. 

   Незабавно спиране на незаконните и в разрез с обществения интерес процедури по Черноморското крайбрежие. Въвеждане на постоянен контрол върху управлението на държавните имоти по крайбрежието. Отстояване на забрана за проучвания и добив на шистов газ чрез метода хидравлично разбиване.

 • 12. 
  Изборни правила и държавно управление 
  • A. 

   Задължително гласуване, образователен ценз за гласоподавателите – минимум основно образование. Провеждане на референдуми без заложен праг за легитимност.

  • B. 

   Защита на държавното устройство, основано на републиканската форма на управление, отстояване на националния суверенитет и териториалната цялост на страната.

  • C. 

   Намаляване на броя на депутатите до 120. Засилена децентрализация на местната власт - пряк избор на областните управители и на районни и градски прокурори, съдии и началници на РПУ. Референдум, на който България да реши дали да бъде република или монархия. Връщане на името на Народна република България.

  • D. 

   Децентрализация и увеличаване на правомощията на местната власт. Закриване на децентрализираните паралелни държавни структури в регионите.

  • E. 

   Право на глас за граждани, доказали добро владеене на писмен и говорим български език. Въвеждане на електронно гласуване чрез интернет. Разработване на ефективен механизъм за отзоваване на депутати и представители на всички изборни длъжности.

  • F. 

   Започване на дебат за изготвяне на нова конституция. Промяна в режима на регистрация на политическите партии. Ремонт на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Разширяване на възможностите за вот чрез електронно и машинно гласуване. Въвеждане на задължително гласуване, ако бъде поискано от гражданите.

  • G. 

   Промяна на конституцията с цел въвеждане на парламентарен контрол за отчетност на съда, Висшия съдебен съвет и прокурорите. Създаване на силно специализирана антикорупционна прокуратура.

  • H. 

   Нова форма на парламентарен контрол върху изпълнителната власт, при който без предварителна подготовка представителите на изпълнителната власт веднъж месечно отговарят на актуални въпроси, отправени от народни представители.

Related Topics