Osnovni Dijelovi Računala

15 Pitanja | Total Attempts: 533

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Osnovni Dijelovi Raunala


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  Računalo je sastavljeno od niza dijelova koji se razlikuju s obzirom na svojstva i funkcije. Zajednički im je naziv sklopovlje ili ....
 • 2. 
  Odaberi SVE točne odgovore: Sklopovlje ili hardware čine...
  • A. 

   Priključci na računalu

  • B. 

   Windowsi

  • C. 

   Driveri

  • D. 

   Elektronički i mehanički uređaji

  • E. 

   Periferni uređaji (tikovnica, miš,USB stick....)

 • 3. 
  Skup svih programa koji se mogu izvršavati na računalu naziva se programskom podrškom ili...
  • A. 

   Hardware

  • B. 

   Shareware

  • C. 

   Software

  • D. 

   Orgware

 • 4. 
  Odaberi SVE točne odgovore:  Zadatak središnje jedinice za obradu (CPU) je:
  • A. 

   Instalacija programa

  • B. 

   Obrada podataka

  • C. 

   Pristup internetu

  • D. 

   Usklađivanje i nadzor rada cijelog sustava

  • E. 

   Upravljanje protokom podataka između pojedinih dijelova sustava

 • 5. 
  Većina suvremenih procesora obrađuje odjednom 32 ili 64 bita.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 6. 
  Najveći broj koraka koje procesor može obaviti u sekundi naziva se
  • A. 

   Przina prijenosa bps

  • B. 

   Kapacitet

  • C. 

   Takt (clock)

  • D. 

   Odziv

 • 7. 
  ..... računala služi za pohranu podataka i programa te ih po potrebi stavlja na raspolaganje ostalim dijelovima sustava
 • 8. 
  S obzirom na mogućnost čuvanja podataka nakon nestanka napajanja, memorije možemo podijeliti u dvije skupine:
  • A. 

   Trajne i stalne

  • B. 

   Privremene i trajne

  • C. 

   Trajne i obnovljive

  • D. 

   Privremene i obnovljive

 • 9. 
  Radna memorija (engl. random access memory, RAM) je memorija kojapodatke čuva
  • A. 

   Trajno

  • B. 

   Onoliko koliko namjestimo postavke

  • C. 

   Samo ono što kopiramo ili izrežemo naredbama Copy i Cut

  • D. 

   Privremeno i to samo dok je računalo uključeno na napajanje.

 • 10. 
  Za vrijeme rada programi koji se izvršavaju i podatci koji se trenutačno obrađuju nalaze se u ....
 • 11. 
  .... je memorija u koju se podatci mogu upisati samo jednom. Nakon upisa, te se podatke ne može mijenjati, brisati ili upisivati nove. Podatke u tu memoriju upisuje proizvođač računala.
 • 12. 
  Tiskana ploča zadužena za povezivanje dijelova računala u jednu cjelinu zove se...
  • A. 

   čip

  • B. 

   Matična ploča

  • C. 

   Kućište

  • D. 

   Grafička kartica

 • 13. 
  Dijelovi računala se povezuju s pomodu posebnih skupina vodiča koji se nazivaju
  • A. 

   Konektori

  • B. 

   Sabirnice

  • C. 

   Slotovi

  • D. 

   Kablovi

 • 14. 
  Matična ploča omogućava komunikaciju s dijelovima sklopovlja koji su smješteni izvan kućišta računala.Komunikaciju s tim dijelovima sklopovlja pružaju vanjske sabirnice i...