Remedial Kelas Xii Ips

21 Pertanyaan | Total Attempts: 623

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Remedial Kelas Xii Ips

Remedial ini diperuntukan bagi para siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal dalam pelajaran geografi kelas XII IPS 


Questions and Answers
 • 1. 
  Orang yang sangat berjasa dalam pembuatan peta untuk geografi adalah ...
  • A. 

   Eratosthenes

  • B. 

   Bernadus Veranus

  • C. 

   Claudius Ptolomeus

  • D. 

   Justinus da Silva

  • E. 

   Paul Vidal de la Blache

 • 2. 
  Dibawah ini merupakan jenis-jenis peta menurut isi, sebagai berikut :1. Peta Topografi      2. Peta Hasil Perikanan Laut3. Peta Iklim                                   4. Peta Dunia5. Peta Hasil Tambang                   6. Peta Kelurahan                            7. Peta Benua Asia – Eropa/ ErasiaYang merupakan peta tematik adalah …..
  • A. 

   1,2,3

  • B. 

   4,5,6

  • C. 

   3,5,2

  • D. 

   1,4,7

  • E. 

   7,6,1

 • 3. 
  Perhatikan gambar peta berikut! Berdasarkan isinya, termasuk kedalam jenis apakah peta diatas...Berdasarkan isinya, termasuk kedalam jenis apakah peta diatas... 
  • A. 

   Peta umum

  • B. 

   Peta tematik

  • C. 

   Peta topografi

  • D. 

   Peta kadaster

  • E. 

   Peta corografi

 • 4. 
  Berdasarkan skalanya,  Kelurahan Ciputat tergolong peta :
  • A. 

   Skala kadaster

  • B. 

   Skala geografis

  • C. 

   Skala sedang

  • D. 

   Skala besar

  • E. 

   Skala kecil

 • 5. 
  Untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas digunakan ….
  • A. 

   Orientasi peta

  • B. 

   Insert peta

  • C. 

   symbol peta

  • D. 

   Proyeksi peta

  • E. 

   Skala peta

 • 6. 
  Bentang alam selalu cepat berubah. Oleh karena itu, pada pembuatan peta diperlukan unsur ....
  • A. 

   Lettering

  • B. 

   Insert

  • C. 

   Tahun pembuatan

  • D. 

   Indeks

  • E. 

   Judul

 • 7. 
  Dengan mempelajari peta kontur akan diperoleh informasi mengenai ...
  • A. 

   Lokasi bumi

  • B. 

   Ukuran bumi

  • C. 

   Bentuk muka bumi

  • D. 

   Potensi daerah

  • E. 

   Potensi bumi

 • 8. 
  Pada peta berskala 1 : 1000.000, jarak kota A – B adalah 25 cm, jarak sesungguhnya antara kedua kota tersebut adalah ... . 
  • A. 

   25 m

  • B. 

   250 m

  • C. 

   2,5 km

  • D. 

   25 km

  • E. 

   250 km

 • 9. 
  Pada peta,jarak kota C – D adalah 6 cm. Jika jarak sebenarnya 9 km, maka skala peta tersebut adalah ... . 
  • A. 

   1 : 15.000

  • B. 

   1 : 150.000

  • C. 

   1 : 1.500.000

  • D. 

   1 : 15.000.000

  • E. 

   1 : 150.000.000

 • 10. 
  Perhatikan skala berikut !0             1              2               3              4           5 cm            0                            5                          10            kmDengan memperhatikan skala grafik di atas, maka skala angkanya adalah ... .
  • A. 

   1 : 25.000

  • B. 

   1 : 500.000

  • C. 

   1 : 250.000

  • D. 

   1 : 5.000.000

  • E. 

   1 : 250.000.000

 • 11. 
  Relief permukaan bumi pada peta topografi digambarkan dalam wujud garis kontur. Wilayah yang digambarkan dengan garis kontur rapat menunjukkan daerah yang:...
  • A. 

   Bergelombang

  • B. 

   Bergunung-gunung

  • C. 

   Terjal

  • D. 

   Landai

  • E. 

   Datar

 • 12. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Bila contour interval (CI) suatu peta topografi adalah 25 m, skala peta tersebut adalah ... .
  • A. 

   1 : 2.500

  • B. 

   1 : 25.000

  • C. 

   1 : 50.000

  • D. 

   1 : 250.000

  • E. 

   1 : 500.000

 • 14. 
  Jika azimut dari A ke Z  = 3300 maka azimut dari B ke A adalah….
  • A. 

   30o

  • B. 

   90 o

  • C. 

   150 o

  • D. 

   200 o

  • E. 

   270 o

 • 15. 
  Bagian peta yang berguna menginformasikan isi sebuah peta adalah... .
  • A. 

   Judul peta

  • B. 

   Legenda

  • C. 

   Skala peta

  • D. 

   Inset peta

  • E. 

   Simbol peta

 • 16. 
  Proyeksi peta yang cocok memetakan daerah equator adalah...
  • A. 

   Equivalen

  • B. 

   Conical

  • C. 

   Conform

  • D. 

   Azimuthal

  • E. 

   Silinder

 • 17. 
  Warna coklat pada peta topografi menggambarkan …..
  • A. 

   Persawahan

  • B. 

   Pegunungan

  • C. 

   Dataran tinggi

  • D. 

   puncak gunung

  • E. 

   Daerah rendah

 • 18. 
  Bagian peta yang berisi kumpulan simbol-simbol untuk mempertegas arti pada peta, disebut …
  • A. 

   Legenda

  • B. 

   Insert

  • C. 

   Proyeksi

  • D. 

   Lettering

  • E. 

   Skala

 • 19. 
  Pengetahuan khusus yang mempelajari peta dinamakan ....
  • A. 

   Kartografi

  • B. 

   Geodesi

  • C. 

   Geografi

  • D. 

   Topografi

  • E. 

   Kartograf

 • 20. 
  Di bawah ini merupakan peta yang datanya mudah berubah ... .
  • A. 

   Peta penduduk

  • B. 

   Peta negara

  • C. 

   Peta wilayah

  • D. 

   Peta laut

  • E. 

   Peta regional

Related Topics
Back to Top Back to top