Ulangan Harian Pai Bab: Ayat Tentang Menjauhi Zina; Iman Kepada Malaikat

25 Soalan | Total Attempts: 1197

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Harian Pai Bab: Ayat Tentang Menjauhi Zina; Iman Kepada Malaikat

Questions and Answers
 • 1. 
  Yang bergaris bawah pada kata  dalam QS. al-Isra’:32 adalah contoh bacaan ...
  • A. 

   Idhar

  • B. 

   Ikhfa'

  • C. 

   Mad habi'i

  • D. 

   Idgham bi ghunah

  • E. 

   Idgham bi la ghunah

 • 2. 
  Kata فَاحِشَةً dalam QS. al-Isra’:32 mempunyai arti ..
  • A. 

   Perbuatan keji

  • B. 

   Perbuatan terpuji

  • C. 

   Perbuatan jahat

  • D. 

   Perbuatan dhalim

  • E. 

   Perbuatan orang kafir

 • 3. 
   Dalam QS. al-Isra’:32, Allah melarang umat Islam untuk mendekati zina, karena ....
  • A. 

   Merusak keturunan

  • B. 

   Merusak adat

  • C. 

   Mencemarkan nama baik

  • D. 

   Jalan yang buruk

  • E. 

   Merusak masa depan

 • 4. 
  Yang bukan termasuk perilaku menjauhi zina adalah 
  • A. 

   Menghindari bacaan porno

  • B. 

   Merayakan Valentine

  • C. 

   Menghindari tayangan porno

  • D. 

   Menutup aurat sesuai syariat

  • E. 

   Mengisi waktu dengan hal positif

 • 5. 
  Yang bergaris bawah pada kata فَاجْلِدوا  dalam Qs. al-Nur:2 adalah contoh bacaan ...
  • A. 

   Mad thabi'i

  • B. 

   Ghunah

  • C. 

   Iqlab

  • D. 

   Idhar

  • E. 

   Ikhfa'

 • 6. 
  Yang bergaris bawah pada kata      dalam Qs. al-Nur:2 adalah contoh bacaan ...
  • A. 

   Idgham bi ghunah

  • B. 

   Idgham bi la ghunah

  • C. 

   Ghunah

  • D. 

   Ikhfa'

  • E. 

   Iqlab

 • 7. 
  Yang bergaris bawah pada kata         dalam Qs. al-Nur:2 adalah contoh bacaan ...
  • A. 

   Ikhfa'

  • B. 

   Iqlab

  • C. 

   Idhar

  • D. 

   Mad thabi'i

  • E. 

   Ghunnah

 • 8. 
  Yang bergaris bawah pada kata   dalam Qs. al-Nur:2 adalah contoh bacaan ...
  • A. 

   Idhar

  • B. 

   Mad thabi'i

  • C. 

   Ghunnah

  • D. 

   Idgham bi la ghunah

  • E. 

   Ikhfa'

 • 9. 
   Kata مِئَةَ جَلْدَةٍ dalam QS. al-Nur:2 mempunyai arti 
  • A. 

   Seribu kali cambukan

  • B. 

   Sepuluh kali cambukan

  • C. 

   Seratus kali cambukan

  • D. 

   Seratus kali dilempari batu

  • E. 

   Seribu kali dilempari batu

 • 10. 
  Maksud وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ dalam Qs. al-Nur:2 adalah ...
  • A. 

   Pelaksanaan hukuman pelaku zina harus disaksikan masyarakat Muslim

  • B. 

   Pelaku zina harus dilempari batu sampai mati

  • C. 

   Pelaku zina harus diusir dari kampung halamannya

  • D. 

   Pelaku zina dihukum cambuk seratus kali

  • E. 

   Pelaku zina dihukum cambuk seribu kali

 • 11. 
  Berdasarkan Qs. al-Nur:2, Dalam melaksanakan hukuman bagi pelaku zina, tidak boleh ...
  • A. 

   Menyakitkan

  • B. 

   Memalukan

  • C. 

   Belas kasihan

  • D. 

   Malam hari

  • E. 

   Siang hari

 • 12. 
  Zina yang dilakukan jejaka dan perawan disebut ...
  • A. 

   Muhson

  • B. 

   Ghairu Muhson

  • C. 

   Mumayis

  • D. 

   Mukhalid

  • E. 

   Musta'mal

 • 13. 
  Zina yang dilakukan orang yang sudah pernah menikah disebut ...
  • A. 

   Muhson

  • B. 

   Ghairu muhson

  • C. 

   Ghairu bihi

  • D. 

   Mumayis

  • E. 

   Mukalaf

 • 14. 
  Kata  رَأْفَةٌ dalam QS. al-Nur:2 mempunyai arti
  • A. 

   Hukum cambuk

  • B. 

   Hukum rajam

  • C. 

   Pelaku zina

  • D. 

   Hukuman

  • E. 

   Belas kasihan

 • 15. 
  Kata  فَاجْلِدُوا dalam QS. al-Nur:2 mempunyai arti
  • A. 

   Maka berbahagialah

  • B. 

   Maka usirlah

  • C. 

   Maka dihukum rajam

  • D. 

   Maka deralah

  • E. 

   Hukum penjara

 • 16. 
  Sacara bahasa, kata “Malaikat” berasal dari kata “Malakun” yang mempunyai arti ...
  • A. 

   Cahaya

  • B. 

   Utusan

  • C. 

   Mulia

  • D. 

   Penjaga

  • E. 

   Perintah

 • 17. 
  Malaikat diciptakan Allah dari ...
  • A. 

   Udara

  • B. 

   Air

  • C. 

   Tanah

  • D. 

   Api

  • E. 

   Cahaya

 • 18. 
  Jika manusia taat, derajatnya lebih mulia daripada Malaikat, karena ....
  • A. 

   Manusia Khalifah di bumi

  • B. 

   Manusia berjuang melawan hawa nafsu

  • C. 

   Manusia diciptakan dari tanah

  • D. 

   Manusia makhlup terbaik

  • E. 

   Manusia mempunyai akal

 • 19. 
  Iman mempunyai arti ...
  • A. 

   Yakin dan percaya

  • B. 

   Khawatir dan berharap

  • C. 

   Pasrah dan menerima

  • D. 

   Pasrah dan takut

  • E. 

   Mengikuti perintah

 • 20. 
  Andi adalah siswa kelas X sedang menempuh ujian semester. Walaupun ada kesempatan untuk menyontek dia tidak menyontek karena merasa ada Malaikat Rakib dan Atid. Sikap Andi ini perwujudan dari hikmah beriman kepada Malaikat yaitu .....
  • A. 

   Gemar melakukan perbuatan baik agar dapat pujian dari teman

  • B. 

   Berusaha untuk menahan diri dari perbuatan dosa

  • C. 

   Selalu berupaya menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela

  • D. 

   Berusaha agar ulangan dengan hasil usaha sendiri

  • E. 

   Senantia sabar doa dan rajin belajar agar tercapai cita-citanya

 • 21. 
  Berikut ini yang bukan termasuk tanda iman kepada malaikat adalah  ...
  • A. 

   Memiliki sikap Istiqomah

  • B. 

   Bersikap takabur

  • C. 

   Berjiwa Fastabiqul Khairot

  • D. 

   Merasa diawasi

  • E. 

   Bersikap sabar

 • 22. 
  Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah ...
  • A. 

   Jibril

  • B. 

   Mikail

  • C. 

   Izrail

  • D. 

   Isrofil

  • E. 

   Ridwan

 • 23. 
  Malaikat yang bertugas membagi Rizki adalah ...
  • A. 

   Jibril

  • B. 

   Mikail

  • C. 

   Izroil

  • D. 

   Isrofil

  • E. 

   Munkar

 • 24. 
  Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka adalah 
  • A. 

   Malik

  • B. 

   Ridwan

  • C. 

   Munkar

  • D. 

   Nakir

  • E. 

   Jibril

 • 25. 
  Malaikat penjaga pintu surga adalah ...
  • A. 

   Malik

  • B. 

   Ridwan

  • C. 

   Munkar

  • D. 

   Nakir

  • E. 

   Mikail

Back to Top Back to top