Australija

57 Questions | Attempts: 2054

SettingsSettingsSettings
Australija - Quiz

kviz za ponavljanje gradiva , geografija 6 razred


Questions and Answers
 • 1. 
  Australija je jedini kontinent koji pripada samo jednoj državi.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 2. 
  Australije je...(označi točne tvrdnje - pazi može ih biti više) 
  • A. 

   Najmanji kontinent

  • B. 

   Najveći kontinent

  • C. 

   Jedini kontinent koji pripada samo jednoj državi

  • D. 

   Najveća država na svijetu

  • E. 

   Jedna od najvećih država na svijetu

  • F. 

   U cjelosti se nalazi na južnoj Zemljinoj polutki

  • G. 

   U cjelosti se nalazi na sjevernoj Zemljinoj polutki

  • H. 

   Najbliža je Africi

  • I. 

   Najbliža je Aziji (Malajskom otočju)

  • J. 

   U davnini bila dio prakontinenta Gondvane

  • K. 

   Najviši kontinent

  • L. 

   Najniži kontinent

 • 3. 
  Jedini veliki otok u Australiji je_____________ a nalazi se uz jugoistočnu obalu. 
 • 4. 
  Australiju od Afrike odvaja
  • A. 

   Atlantski ocean

  • B. 

   Tihi ocean

  • C. 

   Indijski ocean

 • 5. 
  Australiju od obiju Amerika odvaja
  • A. 

   Atlantski ocean

  • B. 

   Tihi ocean

  • C. 

   Indijski ocean

 • 6. 
  Australska obala je vrlo razvedena.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 7. 
  Dva najveća australska poluotoka 
  • A. 

   Tasmanija

  • B. 

   Arnhemova zemlja

  • C. 

   York

  • D. 

   Carpentaria

 • 8. 
  Ispred sjeveroistočne obale pruža se 2000 km dug _______________________, najveći na Zemlji, stvoren od ostataka uginulih i živih koralja i sitnih morskih životinja, u kojem živi velik broj morskih organizama, zbog čega je zaštićem i proglašen dijelom svjetske baštine i privlači mnoge turiste.
 • 9. 
  Australija je u davnini bila dio prakontinenta Gondvane, pa je stoga pretežno građena od prastarih stijena.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 10. 
  Australiju čine tri reljefne cjeline (nabroji i odvoji zarezom) : ___________________, ______________________, ___________________.
 • 11. 
  Zapadnoaustralski ravnjak čine
  • A. 

   Prostrane ravnice sa stalnim tekućicama

  • B. 

   Visoravni na starom gromadnmo gorju na visini iznad 700 m

  • C. 

   Prostrane visoravni rasčlanjene dolinama povremenih tekućica na visinama od 400 do 600 m

 • 12. 
  Zapadnoaustralski ravnjak zauzima
  • A. 

   Vrlo malen dio Australije

  • B. 

   Otprilike polovinu Australije

  • C. 

   četvrtinu Australije

  • D. 

   Gotovo čitavu australiju

 • 13. 
  Veliko razvodno gorje pruža se 
  • A. 

   Duž zapadne obale Australije

  • B. 

   Duž sjeverne obale Australije

  • C. 

   Duž istočne obale Australije i nastavlja na Tasmaniji

  • D. 

   Duž južne obale Australije

 • 14. 
  Najviši vrh Australije nalazi se u Australskim alpama na visini od 2228m i zove se _________________
 • 15. 
  Središnja australska nizina smjestila se 
  • A. 

   Između Zapadnoaustralskog ravnjaka i Velikog razvodnog gorja

  • B. 

   Između Velikog razvodnog gorja i Tasmanije

  • C. 

   Na sjevernoj obali kontinenta

  • D. 

   Na južnoj obali kontinenta

 • 16. 
  Zaljev Carpentaria nastao je potapanjem zavale Carpentarie uzdizanjem mora nakon zadnjeg ledenog doba.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 17. 
  Po čemu je poznata suha zavala Eyre oko istoimenog jezera ?
  • A. 

   Jer je sveto mjesto australskih domorodaca

  • B. 

   Jer služi za navodnjavanje ravice u okolini

  • C. 

   Jer je to jezero plovno

  • D. 

   Jer je to najniži dio Australije - depresija na -15 m

 • 18. 
  Zavala rijeke Murray značajna je iz više razloga...(označi točne tvrdnje - pazi može ih biti više) 
  • A. 

   Važno područje za stočarstvo

  • B. 

   Bogata nalazišta željezne rude

  • C. 

   Važno područje za uzgoj pšenice i pamuka

  • D. 

   Jedina velika stalna tekućica značajna za navodnjavanje

  • E. 

   Bogata nalazišta dijamanata i zlata

 • 19. 
  Središnjim dijelom Australije prolazi Sjeverna obratnica
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 20. 
  Na jugoistoku u području umjerene tople klime, priobalju i Velikom razvodnom gorju padaline donose _____________
 • 21. 
  Tropsko vlažno područje na sjevernom i sjeveroistočnom priobalju je pod utjecajem
  • A. 

   Pasata

  • B. 

   Monsuna

  • C. 

   Zapadnih vjetrova

 • 22. 
  Pojas na jugu Australije u kojem vlada sredozemna klima pod utjecajem je ...
  • A. 

   Pasata

  • B. 

   Monsuna

  • C. 

   Zapadnih vjetrova

 • 23. 
  Stalne tekućice nalazimo samo na vlažnijem zelenom rubu kontinenta, Velikom razvodnom gorju  i Tasmaniji.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 24. 
  Rijeka Murray i njeni pritoci spadaju u povremene tekućice Australije
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 25. 
  Najveći dio Australije ima samo 
  • A. 

   Stalne kratke tekućice

  • B. 

   Povremene, bujičaste tekućice i jezera

  • C. 

   Velik broj slatkih i plovnih jezera

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.