Matematik Tahun 4 Kssr

20 Questions | Total Attempts: 9147

SettingsSettingsSettings
Matematik Tahun 4 Kssr - Quiz

Matematik Tahun 4 KSSR. Source http://www.kssr.org/bank-soalan/


Questions and Answers
 • 1. 
  Nombor 67 096 ditulis dalam perkataan ialah
  • A. 

   Enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam

  • B. 

   Enam puluh tujuh ratus sembilan puluh enam

  • C. 

   Enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh

  • D. 

   Enam puluh tujuh ribu sembilan puluh enam

 • 2. 
  Nilai digit 4 dalam 21 405 ialah
  • A. 

   4

  • B. 

   40

  • C. 

   400

  • D. 

   4000

 • 3. 
  Cari jumlah 4 704 dan 36 808.
  • A. 

   41 512

  • B. 

   40 502

  • C. 

   30 612

  • D. 

   30 502

 • 4. 
  50 000 - 3 003 = __________
  • A. 

   47 097

  • B. 

   46 007

  • C. 

   46 997

  • D. 

   19 997

 • 5. 
  Nombor apakah yang memberi nilai terbesar ?
  • A. 

   20 + 20

  • B. 

   30 + 5

  • C. 

   13 + 18

  • D. 

   38 + 1

 • 6. 
  32 456 + 808 = _____________
  • A. 

   33 624

  • B. 

   33 264

  • C. 

   32 264

  • D. 

   33 624

 • 7. 
  43 600 + 2 400 = ___________
  • A. 

   46 000

  • B. 

   40 600

  • C. 

   46 600

  • D. 

   45 200

 • 8. 
  Gambar rajah berikut menunjukkan 5 kad nombor. Bentukkan nombor terbesar.
  • A. 

   97 305

  • B. 

   97 350

  • C. 

   97 503

  • D. 

   97 530

 • 9. 
  P = 8 123                     Q = 6 453 Cari hasil bagi P + Q.
  • A. 

   13 576

  • B. 

   14 756

  • C. 

   14 576

  • D. 

   12 756

 • 10. 
  Gambar rajah berikut menunjukkan 5 kad nombor. Bentukkan nombor terkecil.
  • A. 

   13 549

  • B. 

   14 359

  • C. 

   13 945

  • D. 

   13 459

 • 11. 
  Bundarkan nombor 68 523 kepada ribu terdekat.
  • A. 

   68 000

  • B. 

   68 520

  • C. 

   69 000

  • D. 

   69 500

 • 12. 
  26 552 , 26 562 , 26 572 , _________ , 26 592 Apakah nombor yang bergaris ?
  • A. 

   26 582

  • B. 

   26 572

  • C. 

   26 568

  • D. 

   26 258

 • 13. 
  Gambar rajah berikut menunjukkan 3 kad nombor. Cari hasil tambah ketiga-tiga kad itu.
  • A. 

   26 582

  • B. 

   95 360

  • C. 

   94 320

  • D. 

   58 210

 • 14. 
  M = 8 123                   H = 6 453            Cari hasil tolak bagi M dan H.
  • A. 

   1 670

  • B. 

   1 570

  • C. 

   1 607

  • D. 

   1 507

 • 15. 
  Nilai digit 1 dalam 145 328 ialah
  • A. 

   10 000

  • B. 

   1000

  • C. 

   100 000

  • D. 

   100

 • 16. 
  Apakah nilai tempat bagi angka bergaris dalam nombor 654 780 ?
  • A. 

   Ratus ribu

  • B. 

   Puluh ribu

  • C. 

   Ribu

  • D. 

   Sa

 • 17. 
  Apakah hasil cerakinan bagi nombor 635 879 ?
  • A. 

   600 000 + 30 000 + 800 + 70

  • B. 

   600 000 + 30 000 + 800 + 70 + 9

  • C. 

   600 000 + 30 000 + 5 000 + 800 + 70 + 9

  • D. 

   600 000 + 30 000 + 5 000 + 800 + 70

 • 18. 
  Dalam sebuah kuiz, Jonny memperoleh 24 424 markah, Rossalinda memperoleh 22 444 markah, Adem memperoleh 24 224 markah dan Nikolestajiwa memperoleh 24 442 markah. Markah siapakah yang tertinggi?
  • A. 

   Jonny

  • B. 

   Adem

  • C. 

   Nikostajiwa

  • D. 

   Rossalinda

 • 19. 
  Sebuah kilang mengeluarkan 73 204 pasang kasut pada tahun 2012, 80 976 pasang kasut pada tahun 2013 dan 83 241 pasang kasut pada tahun 2014. Berapa pasang kasutkah yang kilang itu hasilkan untuk ketiga-tiga tahun tersebut ?
  • A. 

   210 987

  • B. 

   237 421

  • C. 

   213 432

  • D. 

   237 124

 • 20. 
  Jadual yang tidak lengkap berikut menunjukkan bilangan bunga yang dijual dalam   tempoh dua bulan di sebuah kedai bunga. Jika 23 458 bunga telah dijual untuk dua bulan itu, berapakah bilangan bunga  yang telah dijual pada bulan Mac ?
  • A. 

   14 220

  • B. 

   12 220

  • C. 

   13 220

  • D. 

   15 220

Back to Top Back to top