Nybegynner Og Keen På Selvtillit?

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Knutsern_32
K
Knutsern_32
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 3,477
Questions: 5 | Attempts: 795

SettingsSettingsSettings
Nybegynner Og Keen P� Selvtillit? - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Hvilke påstander om dynamisk tingsrett er korrekte?

  • A.

   Dynamisk tingsrett handler om motstrid mellom flere rettigheter til samme formuesgode

  • B.

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hva som skjer med en kjøpers rett til en specieting dersom selgeren går konkurs før overlevering

  • C.

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hvilken betydning en kontraktsbasert rettighet til et formuesgode har overfor andre enn kontraktspartene

  • D.

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hva en kreditor kan ta beslag i for dekning av et krav mot debitor

  • E.

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hva som skal til for at en kontraktsbasert rettighet er ugyldig

  • F.

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hvilke krav kontraktpartene kan gjøre gjeldene mot hverandre hvis kontrakten ikke blir riktig oppfylt

  • G.

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om rettsforholdet mellom to sameiere til en fast eiendom

  • H.

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hva naboeiendommer må og ikke må godta av ulemper fra hverandre

  Correct Answer(s)
  A. Dynamisk tingsrett handler om motstrid mellom flere rettigheter til samme formuesgode
  B. Dynamisk tingsrett handler blant annet om hva som skjer med en kjøpers rett til en specieting dersom selgeren går konkurs før overlevering
  C. Dynamisk tingsrett handler blant annet om hvilken betydning en kontraktsbasert rettighet til et formuesgode har overfor andre enn kontraktspartene
  D. Dynamisk tingsrett handler blant annet om hva en kreditor kan ta beslag i for dekning av et krav mot debitor
  Explanation
  Dynamisk tingsrett refers to the conflict between multiple rights to the same asset. It also encompasses the implications for a buyer's right to a specific asset if the seller goes bankrupt before delivery. Additionally, it involves the significance of a contract-based right to an asset in relation to parties other than the contracting parties. Furthermore, it addresses what a creditor can seize for the satisfaction of a claim against a debtor.

  Rate this question:

 • 2. 

  Se for deg at en skurk går inn på nettsidene til Statens Kartverk, og printer ut dette skjemaet for skjøte. Deretter fyller skurken ut skjemaet på en måte som får det til å se ut som om du har solgt eiendommen din til han. Videre signerer skurken for seg selv, for deg og to vitner, og sender i skjøtet til Statens Kartverk. Saksbehandleren hos Kartverket, som ikke vet at skurken er en skurk, registrerer grunnbokshjemmelen til eiendomsretten til eiendommen over på skurken. På grunnlag av grunnbokshjemmelen klarer skurken å få en intetanende kjøper til å betale 2 mill. kr. for eiendommen. Kjøperen får så overført grunnbokshjemmelen til seg i god tro. Til slutt møter kjøperen opp på døra di, og ber deg om å flytte ut av hans eiendom. Hva skal du svare til dette?

  • A.

   Ja, greit, jf. tgl. § 20 (1). Du fikk jo grunnbokshjemmelen overført til deg i god tro, så da er det bare å pakke sakene sine :(

  • B.

   Ja, greit, jf. tgl. § 27 (1). Du fikk jo grunnbokshjemmelen overført til deg i god tro, så da er det bare å pakke sakene sine :(

  • C.

   Glem det! Men: Som trøst for at du gav fra deg 2 mill. kr. til en svindler, informerer jeg deg om at du har krav på erstatning fra staten. Trenger du en advokat?

  • D.

   Glem det! Det var virkelig synd at du tapte de pengene altså.. (#Ljugekors)

  Correct Answer
  C. Glem det! Men: Som trøst for at du gav fra deg 2 mill. kr. til en svindler, informerer jeg deg om at du har krav på erstatning fra staten. Trenger du en advokat?
  Explanation
  The correct answer explains that even though the person received the property title in good faith, they were deceived by a fraudster. As a result, they have the right to seek compensation from the state for the loss of 2 million kr. The answer also offers the option of getting legal assistance if needed.

  Rate this question:

 • 3. 

  Lars solgte en bruktbil til Peder. Peder ante bare fred og ingen fare, og fikk bilen overlevert. Etter en uke dukket Hans opp på døra til Peder for å kreve bilen sin tilbake. Hans sa at han hadde lånt bort bilen til Lars for en uke siden, og ikke hørt noe mer. Har Hans krav på å få bilen sin tilbake? 

  • A.

   Nei

  • B.

   Ja

  • C.

   Ikke nok faktum. Vi må vite om bilen var registrert i motorvognregisteret 

  • D.

   Det beror på en helhetsvurdering av hvem som var nærmest til å bære risikoen for at Lars ville selge noe han ikke eide

  Correct Answer
  A. Nei
  Explanation
  The given correct answer is "Nei." This means that Hans does not have a claim to get his car back. The reason for this is not provided in the explanation.

  Rate this question:

 • 4. 

  Stakkars Marte gikk personlig konkurs. Bostyrer tok en tur hjemom Marte, og fant en del eiendeler som han mente var omfattet av konkursbeslaget. Det var tale om en sykkel, et maleri, en bil og et stilig stuebord. Marte mente at ingen av tingene kunne være gjenstand for beslag. Sykkelen hadde Marte lånt fra Peder. Maleriet hadde Lars kjøpt og betalt på forskudd for en uke siden. Bilen var Marte ekstremt glad i. Stuebordet hadde Marte arvet. Hvilke gjenstander er omfattet av konkursbeslaget? (Se bort ifra reglene om beslagsforbud i deknl. §§ 2-3 flg)

  • A.

   Maleriet, bilen og stuebordet

  • B.

   Ingen av dem

  • C.

   Alle

  • D.

   Bilen og stuebordet

  Correct Answer
  A. Maleriet, bilen og stuebordet
  Explanation
  The painting, the car, and the coffee table are all included in the bankruptcy seizure. The bike is not subject to seizure because it is borrowed from Peder. The painting was purchased and paid for in advance by Lars, so it is considered an asset of Marte's. The car, which Marte is extremely fond of, is also subject to seizure. Finally, the coffee table is an inherited item and is therefore included in the bankruptcy seizure.

  Rate this question:

 • 5. 

  Peder fikk lån på 100' kr i Storevik bank mot pant i hans faste eiendom for hele beløpet. Panteretten ble registrert i grunnboken. Deretter tok Peder opp et nytt lån av samme størrelse i Lillevik sparebank. Sparebanken fikk også registrert en panterett på 100' i Peders eiendom. Til slutt fikk Hans registrert utleggspant i eiendommen på 100' kr.  Etter at lånet til Storevik bank var vesentlig misligholdt, ble Peders eiendom tvangssolgt. Kjøpesummen var på 250' kr. På dette tidspunktet skyldte Peder 100' kr til alle tre panthaverne i eiendommen. De tre panthaverne i eiendommen skjønte at det var en av dem som ikke ville få full dekning, men de var uenige om hvem av dem som satt igjen med svarteper. Kan du si hvem og hvorfor?

  • A.

   Hans, pga hans rett er registrert sist i tid

  • B.

   Lillevik sparebank, fordi utlegg alltid har krav på best prioritet og Storevik banks panterett ble tinglyst først

  • C.

   Lillevik sparebank, men med en annen begrunnelse enn det andre alternativet

  • D.

   Storevik bank, fordi det åpenbart er tale om en stor bank

  • E.

   Hans, pga hans panterett er stiftet ved utlegg

  Correct Answer
  A. Hans, pga hans rett er registrert sist i tid
  Explanation
  Hans is the one who will not receive full coverage because his right was registered last in time. In the given scenario, Peder's property was sold for 250' kr and at that time, Peder owed 100' kr to all three creditors. Since Hans' right was registered last, it has the lowest priority compared to the other two creditors. Therefore, Hans will not receive full coverage from the sale of the property.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.