Sociologie - Test Inițial

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Petrantro
P
Petrantro
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 10,248
Questions: 11 | Attempts: 3,983

SettingsSettingsSettings
Sociologie - Test Inițial - Quiz

Testare inițială discipline socio-umane, CNCH, 2013


Questions and Answers
 • 1. 

  Nume / prenume / clasa

 • 2. 

  Din perspectivă sociologică, socializarea este:

  • A.

   O situație în care mai mulți oameni se adună în același loc și petrec ceva timp împreună;

  • B.

   Educația transmisă exclusiv prin școală, formală;

  • C.

   Proces prin care individul își însușește modele de comportament, valori, norme prin care este facilitată integrarea sa socială;

  • D.

   O activitate oarecare de loisir.

  Correct Answer
  C. Proces prin care individul își însușește modele de comportament, valori, norme prin care este facilitată integrarea sa socială;
  Explanation
  Socializarea este procesul prin care individul își însușește modele de comportament, valori și norme care îl ajută să se integreze în societate. Acest proces are loc pe parcursul vieții individului și implică interacțiunea cu ceilalți membri ai societății, precum familia, prietenii, școala și comunitatea. Prin socializare, individul învață cum să se comporte în diferite situații sociale, cum să relaționeze cu ceilalți și cum să respecte normele și valorile societății în care trăiește. Astfel, socializarea facilitează integrarea socială a individului.

  Rate this question:

 • 3. 

  Principalele etape ale unei cercetări sociologice sunt:

  • A.

   Ancheta, observația, analiza, raportul final;

  • B.

   Introducerea, organizarea, desfășurarea cercetării, raportarea;

  • C.

   Identificarea și formularea problemei, formularea ipotezelor, identificarea instrumentelor și alegerea metodei de cercetare, eșantionarea, colectarea și analiza datelor, redactarea raportului de cercetare.

  • D.

   Problematizarea, documentarea, interpretarea, elaborarea unui eseu care să conțină concluzii subiective la tema cercetată.

  Correct Answer
  C. Identificarea și formularea problemei, formularea ipotezelor, identificarea instrumentelor și alegerea metodei de cercetare, eșantionarea, colectarea și analiza datelor, redactarea raportului de cercetare.
  Explanation
  The correct answer is the process of identifying and formulating the research problem, formulating hypotheses, identifying research instruments and selecting the research method, sampling, collecting and analyzing data, and writing the research report. This answer accurately describes the main steps of a sociological research process, which include identifying the research problem, formulating hypotheses, selecting research instruments and methods, collecting and analyzing data, and finally, writing the research report. These steps are crucial in conducting a systematic and comprehensive sociological research study.

  Rate this question:

 • 4. 

  Structura socială se definește ca:

  • A.

   Sistem social simplu determinat de interacțiunea dintre 2 persoane

  • B.

   O mulțime de elemente care interacționează intens, determinând, pe o anumită perioadă de timp, modificări reciproce;

  • C.

   Ansamblul interacțiunilor din cadrul sistemului social global, precum și dintre subsistemele componente;

  • D.

   Comportament spontan, ghidat de norme adesea divergente față de cele general acceptate.

  Correct Answer
  C. Ansamblul interacțiunilor din cadrul sistemului social global, precum și dintre subsistemele componente;
  Explanation
  The correct answer is "ansamblul interacțiunilor din cadrul sistemului social global, precum și dintre subsistemele componente." This answer defines social structure as the set of interactions within the global social system and between its component subsystems. It emphasizes the interconnectedness and interdependence of various social elements and highlights the complex nature of social interactions within a society.

  Rate this question:

 • 5. 

  Este o caracteristică a grupurilor formale:

  • A.

   Apariția conjuncturală, temporară, istorică;

  • B.

   Organizarea bazată pe tradiție și norme conjuncturale;

  • C.

   Prezența unor reguli explicite și a unui fundament juridic;

  • D.

   Aspectul intens politizat, etatist.

  Correct Answer
  C. Prezența unor reguli explicite și a unui fundament juridic;
  Explanation
  The correct answer is "prezența unor reguli explicite și a unui fundament juridic." This is because formal groups are characterized by having explicit rules and a legal foundation. This means that their organization is based on established rules and regulations, which provide structure and guidance for the group's activities. This distinguishes formal groups from informal groups, which may not have such explicit rules and legal foundations.

  Rate this question:

 • 6. 

  Grupurile de referință sunt:

  • A.

   Grupuri din care facem deja parte și la care ne raportăm permanent;

  • B.

   Grupuri cu o însemnătate specială în viața noastră;

  • C.

   Grupuri cu o însemnătate aparte din perspectiva societății în ansamblu;

  • D.

   Grupuri din care nu facem parte, dar la care aspirăm să aderăm.

  Correct Answer
  D. Grupuri din care nu facem parte, dar la care aspirăm să aderăm.
  Explanation
  The correct answer is "grupuri din care nu facem parte, dar la care aspirăm să aderăm." This is because the explanation provided states that reference groups are groups that we are not currently a part of, but that we aspire to join. These groups hold a special significance in our lives and are important from a societal perspective.

  Rate this question:

 • 7. 

  Evaluați următoarea afirmație: Interviul este o formă a anchetei sociologice.

  • A.

   Adevărat

  • B.

   Fals

  Correct Answer
  A. Adevărat
  Explanation
  Interviul este considerat o formă a anchetei sociologice deoarece permite cercetătorilor să obțină informații direct de la subiecții studiului. Prin intermediul întrebărilor și răspunsurilor, cercetătorii pot obține perspective și experiențe individuale, precum și informații despre comportamentul și atitudinile subiecților față de diferite aspecte sociale. Interviurile pot fi structurate sau nestructurate, iar cercetătorii pot utiliza diferite tehnici pentru a obține informații relevante în funcție de obiectivele studiului lor. Prin urmare, afirmația că interviul este o formă a anchetei sociologice este adevărată.

  Rate this question:

 • 8. 

  Identificați, în lista de mai jos, exemplele corecte de comunități:

  • A.

   Orice organizație non-profit;

  • B.

   Facebook;

  • C.

   Orașul Piatra-Neamț;

  • D.

   Un partid politic oarecare.

  Correct Answer(s)
  B. Facebook;
  C. Orașul Piatra-Neamț;
  Explanation
  Sunt posibile mai multe opțiuni.

  Rate this question:

 • 9. 

  Sunt funcții ale familiei:

  • A.

   Funcția economică;

  • B.

   Funcția conjugală;

  • C.

   Funcția de socializare;

  • D.

   Funcția ierarhică.

  Correct Answer(s)
  A. Funcția economică;
  C. Funcția de socializare;
  Explanation
  Sunt posibile mai multe opțiuni.

  Rate this question:

 • 10. 

  Sunt caracteristici ale unei organizații:

  • A.

   Exprimă un set de reguli impuse prin tradiții sau prin autoritate;

  • B.

   Existența unei conduceri și a unei structuri care desemnează roluri, funcții, relații ierarhice și responsabilități;

  • C.

   Este coordonată prin reguli formale (regulamente scrise), dar și prin reguli informale de comportament;

  • D.

   Este o instituție politică, reprezentată de stat și de organele sale.

  Correct Answer(s)
  B. Existența unei conduceri și a unei structuri care desemnează roluri, funcții, relații ierarhice și responsabilități;
  C. Este coordonată prin reguli formale (regulamente scrise), dar și prin reguli informale de comportament;
  Explanation
  Sunt posibile mai multe opțiuni.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 15, 2013
  Quiz Created by
  Petrantro
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.