Sociologie - Test Inițial

11 Questions | Total Attempts: 2933

SettingsSettingsSettings
Sociologie - Test Inițial - Quiz

Testare inițială discipline socio-umane, CNCH, 2013


Questions and Answers
 • 1. 
  Nume / prenume / clasa
 • 2. 
  Din perspectivă sociologică, socializarea este:
  • A. 

   O situație în care mai mulți oameni se adună în același loc și petrec ceva timp împreună;

  • B. 

   Educația transmisă exclusiv prin școală, formală;

  • C. 

   Proces prin care individul își însușește modele de comportament, valori, norme prin care este facilitată integrarea sa socială;

  • D. 

   O activitate oarecare de loisir.

 • 3. 
  Principalele etape ale unei cercetări sociologice sunt:
  • A. 

   Ancheta, observația, analiza, raportul final;

  • B. 

   Introducerea, organizarea, desfășurarea cercetării, raportarea;

  • C. 

   Identificarea și formularea problemei, formularea ipotezelor, identificarea instrumentelor și alegerea metodei de cercetare, eșantionarea, colectarea și analiza datelor, redactarea raportului de cercetare.

  • D. 

   Problematizarea, documentarea, interpretarea, elaborarea unui eseu care să conțină concluzii subiective la tema cercetată.

 • 4. 
  Structura socială se definește ca:
  • A. 

   Sistem social simplu determinat de interacțiunea dintre 2 persoane

  • B. 

   O mulțime de elemente care interacționează intens, determinând, pe o anumită perioadă de timp, modificări reciproce;

  • C. 

   Ansamblul interacțiunilor din cadrul sistemului social global, precum și dintre subsistemele componente;

  • D. 

   Comportament spontan, ghidat de norme adesea divergente față de cele general acceptate.

 • 5. 
  Este o caracteristică a grupurilor formale:
  • A. 

   Apariția conjuncturală, temporară, istorică;

  • B. 

   Organizarea bazată pe tradiție și norme conjuncturale;

  • C. 

   Prezența unor reguli explicite și a unui fundament juridic;

  • D. 

   Aspectul intens politizat, etatist.

 • 6. 
  Grupurile de referință sunt:
  • A. 

   Grupuri din care facem deja parte și la care ne raportăm permanent;

  • B. 

   Grupuri cu o însemnătate specială în viața noastră;

  • C. 

   Grupuri cu o însemnătate aparte din perspectiva societății în ansamblu;

  • D. 

   Grupuri din care nu facem parte, dar la care aspirăm să aderăm.

 • 7. 
  Evaluați următoarea afirmație: Interviul este o formă a anchetei sociologice.
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 8. 
  Identificați, în lista de mai jos, exemplele corecte de comunități:
  • A. 

   Orice organizație non-profit;

  • B. 

   Facebook;

  • C. 

   Orașul Piatra-Neamț;

  • D. 

   Un partid politic oarecare.

 • 9. 
  Sunt funcții ale familiei:
  • A. 

   Funcția economică;

  • B. 

   Funcția conjugală;

  • C. 

   Funcția de socializare;

  • D. 

   Funcția ierarhică.

 • 10. 
  Sunt caracteristici ale unei organizații:
  • A. 

   Exprimă un set de reguli impuse prin tradiții sau prin autoritate;

  • B. 

   Existența unei conduceri și a unei structuri care desemnează roluri, funcții, relații ierarhice și responsabilități;

  • C. 

   Este coordonată prin reguli formale (regulamente scrise), dar și prin reguli informale de comportament;

  • D. 

   Este o instituție politică, reprezentată de stat și de organele sale.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.