Economie - Test Initial

11 Questions | Total Attempts: 1570

SettingsSettingsSettings
Economie - Test Initial - Quiz

Clasa a XI-a, 2013


Questions and Answers
 • 1. 
  Nume / prenume / clasa
 • 2. 
  În termeni economici, cifra de afaceri și profitul sunt sinonimi.
  • A. 

   Adevarat

  • B. 

   Fals

 • 3. 
  Profitul desemnează încasările obținute din producerea și comercializarea rezultatelor unei activități productive și se calculează ca sumă între cheltuieli și cifra de afaceri.
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 4. 
  Cifra de afaceri se referă la prețul întregii producții, având formula CA = P x Q (unde, CA = cifră de afaceri, P = preț, Q = volumul producției).
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 5. 
  Nu este o caracteristică a economiei de piață:
  • A. 

   Coexistența mai multor forme de proprietate, dintre care cea dominantă este proprietatea privată.

  • B. 

   Este o economie marfară.

  • C. 

   Statul intervine în economie pentru a fixa nivelul prețurilor.

  • D. 

   Relațiile dintre agenții economici sunt de tip concurențial.

 • 6. 
  Bifați afirmația adevărată din perspectiva științei economice:
  • A. 

   Oferta pe piața muncii este stabilă în economie.

  • B. 

   Oferta pe piața muncii cuprinde numărul de locuri vacante de muncă, puse la dispoziție de agenții economici celor care vor să se angajeze.

  • C. 

   Oferta pe piața muncii cuprinde persoanele dispuse să-și vândă forța de muncă in schimbul salarizării.

  • D. 

   Oferta pe piața muncii este egală cu cererea de muncă.

 • 7. 
  Piața cu concurență perfectă este o piață cu caracter real, cea mai larg răspândită formă a concurenței.
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 8. 
  Cu privire la capital, sunt adevărate următoarele afirmații:
  • A. 

   Se clasifică în fix și variabil

  • B. 

   Se clasifică în fix și circulant

  • C. 

   Este o categorie aparte de factori de producție

  • D. 

   Intră direct în structura costului de producție.

 • 9. 
  Pe piața financiară sau a capitalurilor se pot tranzacționa:
  • A. 

   Acțiuni

  • B. 

   Obligațiuni

  • C. 

   Mijloace bănești

  • D. 

   Titluri de valoare

 • 10. 
  Costurile de producție pot fi clasificate corect astfel:
  • A. 

   Fixe și circulante

  • B. 

   Materiale și salariale

  • C. 

   Fixe și variabile

  • D. 

   Globale și unitare

 • 11. 
  Despre conceptul economic de productivitate sunt adevărate următoarele afirmații:
  • A. 

   Se poate calcula pentru o unitate de produs (productivitate medie) sau pentru toată producția (productivitate globală).

  • B. 

   Este un indicator de evaluare a eficienței utilizării factorilor de producție

  • C. 

   Este obligatoriu un indicator de tip marginal

  • D. 

   Se poate calcula pentru un singur factor de producție (productivitate medie) sau pentru toți factorii de producție utilizați (productivitate globală).

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.