Economie - Test Initial

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Petrantro
P
Petrantro
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 10,130
Questions: 11 | Attempts: 1,803

SettingsSettingsSettings
Economie - Test Initial - Quiz

Clasa a XI-a, 2013


Questions and Answers
 • 1. 

  Nume / prenume / clasa

 • 2. 

  În termeni economici, cifra de afaceri și profitul sunt sinonimi.

  • A.

   Adevarat

  • B.

   Fals

  Correct Answer
  B. Fals
  Explanation
  Cifra de afaceri și profitul nu sunt sinonime în termeni economici. Cifra de afaceri reprezintă totalul veniturilor obținute de o companie din vânzarea bunurilor sau serviciilor sale, în timp ce profitul reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile unei companii, adică suma rămasă după deducerea costurilor. Astfel, cifra de afaceri se referă la veniturile brute, în timp ce profitul se referă la veniturile nete.

  Rate this question:

 • 3. 

  Profitul desemnează încasările obținute din producerea și comercializarea rezultatelor unei activități productive și se calculează ca sumă între cheltuieli și cifra de afaceri.

  • A.

   Adevărat

  • B.

   Fals

  Correct Answer
  B. Fals
  Explanation
  Profitul nu se calculează ca sumă între cheltuieli și cifra de afaceri. Profitul se calculează ca diferența dintre veniturile obținute și cheltuielile efectuate într-o anumită perioadă de timp. Cifra de afaceri reprezintă totalul veniturilor obținute din vânzarea bunurilor sau serviciilor unei companii, în timp ce cheltuielile reprezintă costurile asociate cu producția și comercializarea acestora. Deci, formula corectă pentru calculul profitului este: Profit = Venituri - Cheltuieli.

  Rate this question:

 • 4. 

  Cifra de afaceri se referă la prețul întregii producții, având formula CA = P x Q (unde, CA = cifră de afaceri, P = preț, Q = volumul producției).

  • A.

   Adevărat

  • B.

   Fals

  Correct Answer
  A. Adevărat
  Explanation
  The given statement is true. Cifra de afaceri, which translates to turnover or revenue, refers to the total price of the entire production. It is calculated by multiplying the price (P) by the volume of production (Q), as stated in the formula CA = P x Q. Therefore, the statement is correct.

  Rate this question:

 • 5. 

  Nu este o caracteristică a economiei de piață:

  • A.

   Coexistența mai multor forme de proprietate, dintre care cea dominantă este proprietatea privată.

  • B.

   Este o economie marfară.

  • C.

   Statul intervine în economie pentru a fixa nivelul prețurilor.

  • D.

   Relațiile dintre agenții economici sunt de tip concurențial.

  Correct Answer
  C. Statul intervine în economie pentru a fixa nivelul prețurilor.
  Explanation
  The correct answer is "Statul intervine în economie pentru a fixa nivelul prețurilor." This statement suggests that in a market economy, the government does not intervene to set prices. In a market economy, prices are determined by the forces of supply and demand, with minimal government interference. The presence of multiple forms of ownership, with private ownership being dominant, is a characteristic of a market economy. A market economy is also characterized by competitive relationships between economic agents.

  Rate this question:

 • 6. 

  Bifați afirmația adevărată din perspectiva științei economice:

  • A.

   Oferta pe piața muncii este stabilă în economie.

  • B.

   Oferta pe piața muncii cuprinde numărul de locuri vacante de muncă, puse la dispoziție de agenții economici celor care vor să se angajeze.

  • C.

   Oferta pe piața muncii cuprinde persoanele dispuse să-și vândă forța de muncă in schimbul salarizării.

  • D.

   Oferta pe piața muncii este egală cu cererea de muncă.

  Correct Answer
  C. Oferta pe piața muncii cuprinde persoanele dispuse să-și vândă forța de muncă in schimbul salarizării.
  Explanation
  The correct answer is "Oferta pe piața muncii cuprinde persoanele dispuse să-și vândă forța de muncă in schimbul salarizării." This statement accurately reflects the concept of labor supply in economics, which refers to the number of individuals who are willing and able to work at a given wage rate. The labor supply represents the quantity of labor that workers are willing to offer in exchange for a salary or wage.

  Rate this question:

 • 7. 

  Piața cu concurență perfectă este o piață cu caracter real, cea mai larg răspândită formă a concurenței.

  • A.

   Adevărat

  • B.

   Fals

  Correct Answer
  B. Fals
  Explanation
  The given statement is false. The correct answer is false because a market with perfect competition is an idealized market structure where there are many buyers and sellers, homogeneous products, perfect information, no barriers to entry or exit, and no market power. It is not the most common form of competition, but rather an idealized benchmark used in economic theory.

  Rate this question:

 • 8. 

  Cu privire la capital, sunt adevărate următoarele afirmații:

  • A.

   Se clasifică în fix și variabil

  • B.

   Se clasifică în fix și circulant

  • C.

   Este o categorie aparte de factori de producție

  • D.

   Intră direct în structura costului de producție.

  Correct Answer(s)
  B. Se clasifică în fix și circulant
  C. Este o categorie aparte de factori de producție
  Explanation
  Sunt posibile mai multe răspunsuri.

  Rate this question:

 • 9. 

  Pe piața financiară sau a capitalurilor se pot tranzacționa:

  • A.

   Acțiuni

  • B.

   Obligațiuni

  • C.

   Mijloace bănești

  • D.

   Titluri de valoare

  Correct Answer(s)
  A. Acțiuni
  B. Obligațiuni
  D. Titluri de valoare
  Explanation
  Sunt posibile mai multe variante de răspuns.

  Rate this question:

 • 10. 

  Costurile de producție pot fi clasificate corect astfel:

  • A.

   Fixe și circulante

  • B.

   Materiale și salariale

  • C.

   Fixe și variabile

  • D.

   Globale și unitare

  Correct Answer(s)
  B. Materiale și salariale
  C. Fixe și variabile
  D. Globale și unitare
  Explanation
  Sunt posibile mai multe răspunsuri.

  Rate this question:

 • 11. 

  Despre conceptul economic de productivitate sunt adevărate următoarele afirmații:

  • A.

   Se poate calcula pentru o unitate de produs (productivitate medie) sau pentru toată producția (productivitate globală).

  • B.

   Este un indicator de evaluare a eficienței utilizării factorilor de producție

  • C.

   Este obligatoriu un indicator de tip marginal

  • D.

   Se poate calcula pentru un singur factor de producție (productivitate medie) sau pentru toți factorii de producție utilizați (productivitate globală).

  Correct Answer(s)
  B. Este un indicator de evaluare a eficienței utilizării factorilor de producție
  D. Se poate calcula pentru un singur factor de producție (productivitate medie) sau pentru toți factorii de producție utilizați (productivitate globală).
  Explanation
  Sunt posibile mai multe răspunsuri.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.