Bahasa Melayu Tahun 6

10 Questions | Total Attempts: 768

SettingsSettingsSettings
Bahasa Melayu Tahun 6 - Quiz

Soalan ini mengandungi 10 soalan


Questions and Answers
 • 1. 
  Gunung tebu terletak di __________________.
  • A. 

   Sabah

  • B. 

   Terengganu

  • C. 

   Pulau pinang

  • D. 

   Sarawak

 • 2. 
  Ikan yang ditangkap __________ Amin terlepas.
  • A. 

   Jatuh

  • B. 

   Oleh

  • C. 

   Pecah

  • D. 

   Retak

 • 3. 
  Aiman ___________ selepas melihat bunga -bunga yang indah.
  • A. 

   Terkejut

  • B. 

   Terkaku

  • C. 

   Terpegun

  • D. 

   Terlompat

 • 4. 
  Redzuan membawa makanan___________ makan.
  • A. 

   Kerana

  • B. 

   Sebab

  • C. 

   Oleh

  • D. 

   Untuk

 • 5. 
  Ayah membeli ___________kasut kepada anaknya.
  • A. 

   Sebentuk

  • B. 

   Sebuah

  • C. 

   Sepasag

  • D. 

   Sebilah

 • 6. 
  Puan mariam pergi ke bandar dengan menaiki ______
  • A. 

   Bas

  • B. 

   Kereta

  • C. 

   Beca

  • D. 

   Kereta sorong

 • 7. 
  Adik ___________ kerana lapar.
  • A. 

   Menanggis

  • B. 

   Memandu

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 8. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 9. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 10. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.