Vad Kan Du Om Trafikregler?

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Childshutup
C
Childshutup
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 5,588
Questions: 13 | Attempts: 5,603

SettingsSettingsSettings
Vad Kan Du Om Trafikregler? - Quiz

Testa dina kunskaper här.


Questions and Answers
 • 1. 

  Vad betyder detta vägmärke?

  • A.

   Varning för halt väglag

  • B.

   Varning för skiftande väglag

  • C.

   Varning för svag vägkant eller hög vägbanekant

  • D.

   Varning för grusväg

  Correct Answer
  C. Varning för svag vägkant eller hög vägbanekant
  Explanation
  This road sign indicates a warning for a weak road edge or a high road surface edge. It is important for drivers to be cautious and aware of potential hazards such as a weak or crumbling road edge, or a high edge that could cause damage to the vehicle if not approached carefully.

  Rate this question:

 • 2. 

  Du står med din bil i kön. Är det tillåtet för dig att köra om?

  • A.

   Ja, om jag ska svänga till vänster längre fram

  • B.

   Ja, om jag behöver vända för att köra tillbaka

  • C.

   Nej, inte när det är tät köbildning

  • D.

   Nej, jag får inte överskrida linjen

  Correct Answer
  D. Nej, jag får inte överskrida linjen
  Explanation
  The given question is in Swedish and it asks if it is allowed to overtake while waiting in a queue. The correct answer states that "No, I am not allowed to cross the line." This means that it is not permissible to overtake other vehicles while waiting in a queue.

  Rate this question:

 • 3. 

  Vad betyder vägmärket?

  • A.

   Krokig väg

  • B.

   Korsande vägar

  • C.

   Avlastningsplats

  • D.

   Plankorsningsskärm

  Correct Answer
  D. Plankorsningsskärm
  Explanation
  A plankorsningsskärm is a type of road sign used in Sweden that indicates a level crossing with a railway. It is placed at a distance from the actual crossing to warn drivers of the upcoming railway tracks. The sign consists of a yellow rectangular board with a black diagonal stripe, resembling a railway crossing. Therefore, the correct answer is Plankorsningsskärm.

  Rate this question:

 • 4. 

  Vad betyder vägmärket?

  • A.

   Övergångsställe för synskadade

  • B.

   Varning för spårvagn

  • C.

   Skymd sikt vid övergångsställe

  • D.

   Avståndsmarkering för tågtrafik

  Correct Answer
  A. Övergångsställe för synskadade
 • 5. 

  Vad bör du göra om du färdas i körfältet med vattensamling?

  • A.

   Hålla mig till mitten av körfältet för att undvika vattnet

  • B.

   Hålla långt ut till höger

  • C.

   Sakta in och hålla mig till vänster i mitt körfält

  • D.

   Göra en U-sväng och ta en annan väg

  Correct Answer
  C. Sakta in och hålla mig till vänster i mitt körfält
  Explanation
  If there is water pooling in the lane, it is recommended to slow down and stay to the left in your lane. This is because water tends to accumulate more in the outer lanes, so staying to the left can help avoid deeper water and reduce the risk of hydroplaning.

  Rate this question:

 • 6. 

  När ska du lämna företräde åt en buss som står på en busshållplats?

  • A.

   Jag ska alltid lämna företräde åt bussen om den blinkar ut

  • B.

   När bussen blinkar ut och hastighetsbegränsningen är högst 50 km/h

  • C.

   Det är ett hänsynstagande, stannar om det inte stör övrig trafik

  • D.

   Aldrig, eftersom bussen inte är i rörelse

  Correct Answer
  B. När bussen blinkar ut och hastighetsbegränsningen är högst 50 km/h
  Explanation
  The correct answer states that you should give way to the bus when it indicates to merge into traffic and the speed limit is no more than 50 km/h. This indicates that the bus is in the process of leaving the bus stop and merging into traffic, and in this situation, you should yield to the bus to ensure smooth traffic flow.

  Rate this question:

 • 7. 

  Är det tillåtet att låta ett barn under 3 år färdas i taxi utan bilbarnstol?

  • A.

   Ja, en kort sträcka i baksätet

  • B.

   Ja, om det sker för att uppsöka vård

  • C.

   Ja, men händer något har föraren ansvaret

  • D.

   Nej, eftersom taxibilar enligt lag måste tillhandahålla barnstolar

  Correct Answer
  A. Ja, en kort sträcka i baksätet
  Explanation
  It is allowed for a child under 3 years to travel in a taxi without a car seat, but only for a short distance in the back seat. However, if something happens during the journey, the driver is responsible for the child's safety.

  Rate this question:

 • 8. 

  Vad betyder den svarta 30-skylten?

  • A.

   Vägarbetet upphör den 30:e samma månad

  • B.

   Rekommenderad högsta hastighet

  • C.

   Skylten är inget vägmärke utan till för byggarbetarna

  • D.

   Rekommenderad lägsta hastighet

  Correct Answer
  B. Rekommenderad högsta hastighet
  Explanation
  The correct answer is "Rekommenderad högsta hastighet" which means "Recommended maximum speed" in English. This means that drivers should not exceed the speed limit indicated on the sign, in order to ensure safety on the road.

  Rate this question:

 • 9. 

  Du kör bilen som fotot är taget ifrån, får du svänga in på vägen till höger?

  • A.

   Ja

  • B.

   Ja, om jag inte har trafik nära bakom mig

  • C.

   Nej, det är otillåtet enligt påbudsmärket

  • D.

   Om hastigheten är under 70 km/h

  Correct Answer
  C. Nej, det är otillåtet enligt påbudsmärket
  Explanation
  The correct answer is "Nej, det är otillåtet enligt påbudsmärket" because the question is asking if it is allowed to turn right on the road where the photo was taken. The presence of the sign "Otillåtet att svänga höger" (Prohibited to turn right) indicates that it is not allowed to turn right on that road.

  Rate this question:

 • 10. 

  Vad är sant angående den gula trafiksignalen?

  • A.

   Jag får alltid passera en gul signal

  • B.

   Jag får passera en gul signal om jag inte hinner stanna

  • C.

   Jag får inte passera en gul signal

  Correct Answer
  A. Jag får alltid passera en gul signal
  Explanation
  The correct answer states that "I am always allowed to pass a yellow signal." This means that regardless of the situation or circumstances, the individual is permitted to continue driving when they encounter a yellow traffic signal.

  Rate this question:

 • 11. 

  Vad gäller om du ska köra ut från bensinmacken vid A?

  • A.

   Tresekundersregeln

  • B.

   Högerregelen

  • C.

   Utfartsregelen

  • D.

   Svägnregelen

  Correct Answer
  C. Utfartsregelen
  Explanation
  The correct answer is "Utfartsregelen". This refers to the rule that applies when you are exiting a gas station or any other private property. According to this rule, you must yield to all traffic on the main road before entering it. This ensures that you do not disrupt the flow of traffic and allows other vehicles to pass safely.

  Rate this question:

 • 12. 

  Vad betyder vägmärkena på bilden?

  • A.

   Vägkyrka

  • B.

   Tättbebyggt område

  • C.

   Lågfartsväg

  • D.

   Rekommenderad lägre hastighet

  Correct Answer
  D. Rekommenderad lägre hastighet
  Explanation
  The road signs in the picture indicate a recommended lower speed limit. These signs are used to inform drivers that they should reduce their speed while driving on that particular road.

  Rate this question:

 • 13. 

  Du ska korsa övergångsstället i samband med en sväng. Har du väjningsplikt mot cyklister på övergångsstället?

  • A.

   Nej, eftersom det endast är ett övergångsställe

  • B.

   Ja, eftersom jag korsar övergångsstället i samband med en sväng

  Correct Answer
  A. Nej, eftersom det endast är ett övergångsställe
  Explanation
  The correct answer is "Nej, eftersom det endast är ett övergångsställe." This means "No, because it is only a pedestrian crossing." The explanation for this answer is that according to the Swedish traffic rules, when you are crossing a pedestrian crossing in connection with a turn, you do not have to give way to cyclists. This is because the priority rules for cyclists do not apply at pedestrian crossings. Therefore, you do not have to yield to cyclists when crossing the pedestrian crossing in this situation.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 22, 2013
  Quiz Created by
  Childshutup

Related Topics

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.