Vad Kan Du Om Trafikregler?

13 Questions | Total Attempts: 3988

SettingsSettingsSettings
Vad Kan Du Om Trafikregler? - Quiz

Testa dina kunskaper här.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vad betyder detta vägmärke?
  • A. 

   Varning för halt väglag

  • B. 

   Varning för skiftande väglag

  • C. 

   Varning för svag vägkant eller hög vägbanekant

  • D. 

   Varning för grusväg

 • 2. 
  Du står med din bil i kön. Är det tillåtet för dig att köra om?
  • A. 

   Ja, om jag ska svänga till vänster längre fram

  • B. 

   Ja, om jag behöver vända för att köra tillbaka

  • C. 

   Nej, inte när det är tät köbildning

  • D. 

   Nej, jag får inte överskrida linjen

 • 3. 
  Vad betyder vägmärket?
  • A. 

   Krokig väg

  • B. 

   Korsande vägar

  • C. 

   Avlastningsplats

  • D. 

   Plankorsningsskärm

 • 4. 
  Vad betyder vägmärket?
  • A. 

   Övergångsställe för synskadade

  • B. 

   Varning för spårvagn

  • C. 

   Skymd sikt vid övergångsställe

  • D. 

   Avståndsmarkering för tågtrafik

 • 5. 
  Vad bör du göra om du färdas i körfältet med vattensamling?
  • A. 

   Hålla mig till mitten av körfältet för att undvika vattnet

  • B. 

   Hålla långt ut till höger

  • C. 

   Sakta in och hålla mig till vänster i mitt körfält

  • D. 

   Göra en U-sväng och ta en annan väg

 • 6. 
  När ska du lämna företräde åt en buss som står på en busshållplats?
  • A. 

   Jag ska alltid lämna företräde åt bussen om den blinkar ut

  • B. 

   När bussen blinkar ut och hastighetsbegränsningen är högst 50 km/h

  • C. 

   Det är ett hänsynstagande, stannar om det inte stör övrig trafik

  • D. 

   Aldrig, eftersom bussen inte är i rörelse

 • 7. 
  Är det tillåtet att låta ett barn under 3 år färdas i taxi utan bilbarnstol?
  • A. 

   Ja, en kort sträcka i baksätet

  • B. 

   Ja, om det sker för att uppsöka vård

  • C. 

   Ja, men händer något har föraren ansvaret

  • D. 

   Nej, eftersom taxibilar enligt lag måste tillhandahålla barnstolar

 • 8. 
  Vad betyder den svarta 30-skylten?
  • A. 

   Vägarbetet upphör den 30:e samma månad

  • B. 

   Rekommenderad högsta hastighet

  • C. 

   Skylten är inget vägmärke utan till för byggarbetarna

  • D. 

   Rekommenderad lägsta hastighet

 • 9. 
  Du kör bilen som fotot är taget ifrån, får du svänga in på vägen till höger?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Ja, om jag inte har trafik nära bakom mig

  • C. 

   Nej, det är otillåtet enligt påbudsmärket

  • D. 

   Om hastigheten är under 70 km/h

 • 10. 
  Vad är sant angående den gula trafiksignalen?
  • A. 

   Jag får alltid passera en gul signal

  • B. 

   Jag får passera en gul signal om jag inte hinner stanna

  • C. 

   Jag får inte passera en gul signal

 • 11. 
  Vad gäller om du ska köra ut från bensinmacken vid A?
  • A. 

   Tresekundersregeln

  • B. 

   Högerregelen

  • C. 

   Utfartsregelen

  • D. 

   Svägnregelen

 • 12. 
  Vad betyder vägmärkena på bilden?
  • A. 

   Vägkyrka

  • B. 

   Tättbebyggt område

  • C. 

   Lågfartsväg

  • D. 

   Rekommenderad lägre hastighet

 • 13. 
  Du ska korsa övergångsstället i samband med en sväng. Har du väjningsplikt mot cyklister på övergångsstället?
  • A. 

   Nej, eftersom det endast är ett övergångsställe

  • B. 

   Ja, eftersom jag korsar övergångsstället i samband med en sväng

Related Topics
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.