Satsdelar

8 Questions | Total Attempts: 10746

SettingsSettingsSettings
Satsdelar - Quiz

Vad kan du om satsdelar?


Questions and Answers
 • 1. 
  Satsdelen svarar på frågan "Vad händer i satsen?"
  • A. 

   Subjekt

  • B. 

   Predikat

  • C. 

   Direkt objekt

  • D. 

   Agent

 • 2. 
  Vem utför handlingen?
  • A. 

   Subjekt

  • B. 

   Predikat

  • C. 

   Predikatsfyllnad

  • D. 

   Agent

 • 3. 
  Vad/vem + p + s =
  • A. 

   Direkt objekt

  • B. 

   Indirekt objekt

  • C. 

   Agent

  • D. 

   Predikatsfyllnad

 • 4. 
  Åt/till vem+ resten av satsen =
  • A. 

   Direkt objekt

  • B. 

   Indirekt objekt

  • C. 

   Agent

  • D. 

   Subjekt

 • 5. 
  Finns vid predikaten: vara, bliva, heta, kallas
  • A. 

   Subjekt

  • B. 

   Agent

  • C. 

   Attribut

  • D. 

   Predikatsfyllnad

 • 6. 
  Lilla Eva - "lilla" är...
  • A. 

   Subjekt

  • B. 

   Predikat

  • C. 

   Agent

  • D. 

   Attribut

 • 7. 
  Kungen hyllades av folket. "Av folket" är...
  • A. 

   Direkt objekt

  • B. 

   Indirekt objekt

  • C. 

   Agent

  • D. 

   Attribut

 • 8. 
  Svarar på frågorna: när, var, hur?
  • A. 

   Subjekt

  • B. 

   Direkt objekt

  • C. 

   Adverbial

  • D. 

   Adverb

Related Topics
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.