Cc 203 Concrete Technology : Quiz 1

10 Questions | Total Attempts: 69

SettingsSettingsSettings
Technology Quizzes & Trivia

Answer all the questions given Sila jawab semua soalan yang diberikan.


Questions and Answers
 • 1. 
  Konkrit adalah merupakan campuran simen, batu baur kasar/halus dan air.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Nisbah 1:3:6 adalah digunakan untuk membina tiang dan rasuk.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Nisbah 1 : 1/1/2 : 3 digunakan untuk membina konkrit tegas dulu dan tangki.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Kualiti bahan, nisbah bancuhan, penggredan batu baur dan kualiti acuan merupakan antara faktor penentu kualiti konkrit.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Berkarat dan reput merupakan salah satu sifat konkrit.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Kukuh dan kos yang murah merupakan kelebihan utama konkrit berbanding bahan lain.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Empangan dan papak lantai merupakan contoh anggota struktur yang menggunakan konkrit.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Simen ialah bahan yang dihasilkan dengan membakar campuran batu baur kapur dan tanah liat serta mempunyai sifat lekitan dan lekatan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Simen portland penahan sulfat sesuai digunakan di kawasan yang kering.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Proses basah dan kering merupakan 2 kaedah penting dalam penghasilan simen.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.