Populacija, životna Zajednica I Njena Organizacija

20 Questions | Total Attempts: 104

SettingsSettingsSettings
Populacija, životna Zajednica I Njena Organizacija - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Na koji način se lisica adaptira na promenu životnih uslova tokom godišnjih doba?
  • A. 

   Promenom načina ishrane

  • B. 

   Promenom krzna

  • C. 

   Spavanjem zimskog sna

  • D. 

   Odlazi u krajeve gde su zime blage

 • 2. 
  Broj umrlih jedinki u populaciji, u određenom vremenskom periodu, naziva se
  • A. 

   Brojnost populacije

  • B. 

   Adaptacija

  • C. 

   Natalitet

  • D. 

   Mortalitet

 • 3. 
  Izgled životne zajednice nije uslovljen
  • A. 

   Sastavom zajednice

  • B. 

   Prostornim rasporedom

  • C. 

   Vremenskom organizacijom

  • D. 

   životnom formom

 • 4. 
  Karakteristična osobina, koja omogućava opstanak organizma na staništu, naziva se ............
 • 5. 
  Deo prostora i deo resursa, koje jedinke svake populacije koriste u životnoj zajednici, naziva se.............
 • 6. 
  Svaka životna zajednica je ................. i vremenski organizovana.
 • 7. 
  Brojnost i gustnina populacije zavise od razmnožavanja.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 8. 
  Dnevne promene se odnose na dnevno noćni ritam životne zajednice. Primer: kobac je ptica koja lovi noću, a sova ušara lovi danju.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 9. 
  Na koji način se slepo kuče adaptiralo na život pod zemljom? 
  • A. 

   Dobro razvijenim vidom

  • B. 

   Ima duge noge sa kratkim kandžama

  • C. 

   Hrani se isključivo korenjem biljaka

  • D. 

   Dobro razvijenim zubima očnjacima

 • 10. 
  Broj novoređenih jedinki u populaciju, u određenom vremenskom periodu, naziva se
  • A. 

   Natalitet

  • B. 

   Mortalitet

  • C. 

   Brojnost populacije

  • D. 

   Emigracija

 • 11. 
  Struktura životne zajednice ne podrazumeva
  • A. 

   Sastav jedinki

  • B. 

   Brojnost jedinki

  • C. 

   Imena jedinki

  • D. 

   Veličinu jedinki

 • 12. 
  Ekološka oblast koja proučava odnose unutar populacija naziva se.....
 • 13. 
  Brojnost jedinki pri stalnim ekološkim uslovima se menja.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 14. 
  Izgled životne zajednice, uslovljen je sastavom zajednice, prostornim rasporedom i vremenskom organizacijom. Najmanje brojna vrsta daje izgled životnoj zajednici.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 15. 
  Šta je vegetacija?
  • A. 

   Spisak biljnih vrsta nekog područja

  • B. 

   Spisak životinjskih vrsta nekog područja

  • C. 

   Skup biljnih zajednica određenog područja

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 16. 
  Brojnost populacije se uvećava (čekiraj sve tačne odgovore)
  • A. 

   Natalitetom

  • B. 

   Mortalitetom

  • C. 

   Iseljavanjem

  • D. 

   Doseljavanjem

 • 17. 
  Na staništu ekološki faktori (čekiraj sve tačne odgovore)
  • A. 

   Deluju istovremeno

  • B. 

   Promenjivi su u vremenu

  • C. 

   Promenjivi su u prostoru

  • D. 

   Nemaju uticaj na živa bića

Back to Top Back to top