Test Present Simple, Present Continuous

7 Questions | Total Attempts: 91

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Present Tense Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Pozri si celé video a odpovedaj na otázky!
 • 2. 
  I ____ tennis every afternoon.
  • A. 

   Plays

  • B. 

   Make

  • C. 

   Play

  • D. 

   Makes

 • 3. 
  Urči či je táto veta dobre alebo zle napisaná v present simple. She play basketball all day.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Urči či je to nesprávne alebo správne. Sloveso v neurčitku                                           Sloveso v prít. prebiehový čas       sleep                                                                                    sleeping       watch                                                                                   watching               look                                                                                       looking       sit                                                                                          sitting                         
  • A. 

   Správne

  • B. 

   Nesprávne

 • 5. 
  Správne urči v ako tvare má byť sloveso v zátvorke.  She´s _____ handball (play). I _____ what you mean (know). 
  • A. 

   Play, knew

  • B. 

   Playing, know

  • C. 

   Playing, knew

  • D. 

   Play, know

 • 6. 
  Tvoríme kladnu vetu 3. osoby jednortného čísla pridaním k slovesu koncovku -es,-s ?
  • A. 

   Nie

  • B. 

   Ano

 • 7. 
  V akých časoch sú písané vety?  I see you. I am writing some essay. I play handball.
  • A. 

   Present simple

  • B. 

   Past simple

  • C. 

   Past continuous

  • D. 

   Present continuous

Back to Top Back to top