Internet Tehnologije 2 Quiz

48 Questions | Attempts: 1135
Share

SettingsSettingsSettings
Internet Tehnologije 2 Quiz - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Најпопуларнији од наведених Интернет сервиса је:
  • A. 

   сервис електронске поште

  • B. 

   сервис за рад на удаљеном рачунару

  • C. 

   сервис за пренос фајлова

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Истраживања показују да од укупног броја послатих писама за електронску пошту следећи удео чине нежељене (спем) поруке:
  • A. 

   преко 80%

  • B. 

   око 50%

  • C. 

   око 20%

  • D. 

   испод 10 %

 • 3. 
  Електронска пошта је у употреби већ:
  • A. 

   40 година

  • B. 

   30 година

  • C. 

   20 година

  • D. 

   10 година

 • 4. 
  Пример протокола за слање електронске поште је:
  • A. 

   SMTP

  • B. 

   POP3

  • C. 

   IMAP

  • D. 

   HTTP

  • E. 

   FTP

 • 5. 
  Примери протокола за пријем електронске поште је:
  • A. 

   SMTP

  • B. 

   POP3

  • C. 

   IMAP

  • D. 

   HTTP

  • E. 

   FTP

 • 6. 
  За нормално функционисање сервиса електронске поште на Интернету неопходно је коришћење:
  • A. 

   система доменских имена

  • B. 

   IMAP протокола

  • C. 

   десктоп клијената

  • D. 

   протокола који нуде шифровање података

 • 7. 
  На примеру адресе електронске поште: прималац @ домен.срб локални део адресе чини:
  • A. 

   прималац

  • B. 

   знак @

  • C. 

   домен

  • D. 

   срб

 • 8. 
  Скраћени назив SMTP протокола означава:
  • A. 

   Simple Mail Transfer Protocol

  • B. 

   Single Message Transport Protocol

  • C. 

   System Multipurpose Transmission Protocol

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  Основни задатак мрежног слоја OSI и TCP/IP комуникационих модела је:
  • A. 

   међумрежно адресовање

  • B. 

   адресовање у локалним рачунарских мрежама

  • C. 

   одређивање комуникационих процеса на системима који комуницирају

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  Најчешће коришћени протокол на мрежном слоју је:
  • A. 

   Интернет протокол (IP)

  • B. 

   протокол за контролу преноса (ТСР)

  • C. 

   Етернет протокол

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  У основне функције Интернет протокола спадају:
  • A. 

   адресовање удаљених мрежа и рачунара

  • B. 

   фрагментовање података

  • C. 

   опоравак података оштећених током преноса

  • D. 

   успостављање и раскид везе

 • 12. 
  Пакети Интернет протокола се називају:
  • A. 

   датаграми

  • B. 

   сегменти

  • C. 

   оквири

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Интернет протокол функционише:
  • A. 

   без успостављања и раскида везе

  • B. 

   са успостављањем и раскидом везе

  • C. 

   са успостављањем и без раскида везе

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Поље TTL у заглављу пакета Интернет протокола означава:
  • A. 

   преостали број дозвољених скокова пакета

  • B. 

   преостало време дозвољеног постојања пакета

  • C. 

   преостали број битова за садржај пакета

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  За превођење симболичких адреса у логичке задужен је:
  • A. 

   систем доменских имена

  • B. 

   Интернет протокол

  • C. 

   ARP протокол

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  За превођење логичких адреса у физичке задужен је:
  • A. 

   систем доменских имена

  • B. 

   Интернет протокол

  • C. 

   ARP протокол

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  За испоруку пакета у локалној мрежи користе се:
  • A. 

   физичке адресе

  • B. 

   логичке адресе

  • C. 

   симболичке адресе

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  Током преноса пакета кроз вишеструке рачунарске мреже (без коришћења превођења адреса - NAT), од пошиљаоца до примаоца, мењаће се:
  • A. 

   физичке адресе

  • B. 

   логичке адресе

  • C. 

   симболичке адресе

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  Током преноса пакета кроз вишеструке рачунарске мреже (са коришћењем превођења адреса - NAT), од пошиљаоца до примаоца, мењаће се:
  • A. 

   физичке адресе

  • B. 

   логичке адресе

  • C. 

   симболичке адресе

  • D. 

   Option4

 • 20. 
  Комплетан спектар адреса Интернет протокола обухвата:
  • A. 

   око 4 милијарде адреса

  • B. 

   око 16 милиона адреса

  • C. 

   око 65 хиљада адреса

  • D. 

   око 256 адреса

 • 21. 
  Адресе Интернет протокола четврте верзије имају битску дужину од:
  • A. 

   32 бита

  • B. 

   64 бита

  • C. 

   128 битова

  • D. 

   256 битова

  • E. 

   16 битова

  • F. 

   8 битова

  • G. 

   48 битова

 • 22. 
  У делове адресе Интернет протокола четврте верзије спадају:
  • A. 

   део који одређује мрежу

  • B. 

   део који одређује члана мреже

  • C. 

   део који одређује физичку адресу

  • D. 

   део који одређује верзију протокола

  • E. 

   део који одређује преостало време постојања пакета

 • 23. 
  У мрежама адресованим Интернет протоколом четврте верзије за адресовање чланова се не могу користити:
  • A. 

   прва адреса из опсега (адреса мреже)

  • B. 

   прва адреса из опсега (емисиона адреса)

  • C. 

   прва адреса из опсега (адреса мрежног пролаза)

  • D. 

   последња адреса из опсега (емисиона адреса)

  • E. 

   последња адреса из опсега (адреса мреже)

  • F. 

   последња адреса из опсега (адреса мрежног пролаза)

  • G. 

   друга адреса из опсега (адреса мрежног пролаза)

  • H. 

   друга адреса из опсега (адреса мреже)

  • I. 

   друга адреса из опсега (емисиона адреса)

 • 24. 
  Уколико желимо да одређени пакет доставимо свим члановима у мрежи, то можемо урадити слањем на:
  • A. 

   последњу адресу из опсега

  • B. 

   прву адресу из опсега

  • C. 

   адресу подразумеваног мрежног пролаза

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  Мрежни пролаз (енгл. gateway) има основну функцију:
  • A. 

   омогућавања комуникације између суседних рачунарских мрежа

  • B. 

   филтрирања пакета по различитим параметрима

  • C. 

   превођења мрежних адреса

  • D. 

   давања мрежне конфигурације члановима

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.