Test Nga Biologjia

10 Pyetjet | Total Attempts: 17446

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Nga Biologjia

Questions and Answers
 • 1. 
  Cila nga këto materie është pjesë inorganike në qelizë ?
  • A. 

   Magnezi

  • B. 

   Glukoza

  • C. 

   Fruktoza

  • D. 

   Sakaroza

 • 2. 
  Cili nga këto karbohidrate bën pjesë në Monosakaride?
  • A. 

   Sakaroza

  • B. 

   Glukoza

  • C. 

   Glikogjeni

  • D. 

   Celuloza

 • 3. 
  Procesi gjatë së cilit qeliza gëlltit copëza të ngurta quhet :
  • A. 

   Pinocitoza

  • B. 

   Fagocitoza

  • C. 

   Ekzocitoza

  • D. 

   Difuzion

 • 4. 
  Përbërje më të ndërlikuar kanë :
  • A. 

   Qelizat eukariote

  • B. 

   Qelizat prokariote

 • 5. 
  Në cilën pjesë të qelizës kryhet procesi i fotosintezës ?
  • A. 

   Mitokondrie

  • B. 

   Ribosome

  • C. 

   Lizozome

  • D. 

   Kloroplaste

 • 6. 
  Cila organele qelizore ka rol të posaqëm për ndarjen e qelizës ?
  • A. 

   Retikulumi endoplazmatik

  • B. 

   Aparati i Golxhit

  • C. 

   Lizozomet

  • D. 

   Ribozomet

 • 7. 
  Sa ATP lirohen gjatë procesit të Ciklit të Krebsit ?
  • A. 

   8

  • B. 

   2

  • C. 

   15

  • D. 

   38

 • 8. 
  Si quhet procesi kur ADN e kopjon vetveten ?
  • A. 

   Transkriptim

  • B. 

   Translatim

  • C. 

   Transportim

  • D. 

   Replikim

 • 9. 
  Cili proces metabolik është paraqitur në figurë ?
  • A. 

   Glukoliza

  • B. 

   Glukogjenoliza

  • C. 

   Cikli i Krebsit

  • D. 

   Cikli Pentozik

 • 10. 
  Si përbërës i ultramikroelementeve ne qelizë është ?
  • A. 

   Ari

  • B. 

   Kalciumi

  • C. 

   Klori

  • D. 

   Bakri

Back to Top Back to top