9 клас. Тест. Изходно ниво. І срок Quiz

17 | Total Attempts: 1033

SettingsSettingsSettings
Please wait...
9 . . .  Quiz

Тестът е предназначен за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците от 9. клас в ПГ по икономика - гр. Шумен.  Провежда се в края на І-ви срок от учениците в 9 клас след съответен изучен материал. Въпросите са съобразени с ДОИ.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ренесансът в Европа обхваща периода:  
  • A. 

   XIII в.

  • B. 

   XIX в.

  • C. 

   от края на XІV до началото на XVI в.

  • D. 

   от ХІ до ХІХ в.

 • 2. 
  Европейският икономически център се измества след Великите географски открития от Средиземноморието към:  
  • A. 

   Испания, Франция, Англия, Нидерландия

  • B. 

   Африка

  • C. 

   Америка

  • D. 

   Османската империя

 • 3. 
  Тридесетгодишната война, опустошила германските земи, започва през:
  • A. 

   1718 г.

  • B. 

   1618 г.

  • C. 

   1920 г.

  • D. 

   1565 г.

 • 4. 
  Кое от посочените въстания на българите НЕ е против османското господство:  
  • A. 

   Чипровско въстание

  • B. 

   Въстанието на Карпош

  • C. 

   Второ Търновско въстание

  • D. 

   Въстанието на Петър Делян

 • 5. 
  През XVIIв. в Англия се налага начин на управление на държавата, наречен:  
  • A. 

   монархия

  • B. 

   конституционна монархия

  • C. 

   самодържавие

  • D. 

   абсолютизъм

 • 6. 
   Д. Дидро е автор на:  
  • A. 

   ”Духът на законите”

  • B. 

   ”Енциклопедия”

  • C. 

   ”Писма относно английската нация”

  • D. 

   ”Елементи на философията на Нютон”

 • 7. 
  Кое от изброените НЕ е сред причините за Великите географски открития?  
  • A. 

   желанието на европейците да открият богатствата на Изтока

  • B. 

   появата на излишно население в Европа, което искало нова земя

  • C. 

   стремежът да се освободят светите места от неверниците

  • D. 

   желанието да се разпространява християнската вяра

 • 8. 
  Ренесансът е:  
  • A. 

   критика на католицизма срещу индулгенциите

  • B. 

   колосална културна революция - преход от Средновековие кьм Ново време

  • C. 

   копиране на гръко-римската култура

  • D. 

   преместване на центъра на европейската икономика от Венеция кьм атлантическите държави

 • 9. 
  Продуктите, станали популярни в Европа след Великите географски открития, били:  
  • A. 

   маслини, зехтин и кожи

  • B. 

   тютюн, кафе, какао и захар

  • C. 

   коприна и порцелан

  • D. 

   памучни и вълнени платове

 • 10. 
  Бойните действия в Тридесетгодишната война между Франция и австрийските Хабсбурги се водят на територията на:  
  • A. 

   Франция

  • B. 

   Германия

  • C. 

   Австрия

  • D. 

   Испания

 • 11. 
  Кое от посочените решения НЕ е сред тези на Вестфалския мирен договор от 1648г.?  
  • A. 

   Швейцарската конфедерация получила официална независимост

  • B. 

   Испания получила Нидерландиите

  • C. 

   Елзас и Лотарингия са предадени на Франция

  • D. 

   признати са над 300 суверенни държавици и владения в Германия

 • 12. 
  Османската империя през ХV-ХVІІ в. е:  
  • A. 

   конституционна монархия

  • B. 

   абсолютна монархия

  • C. 

   просветена монархия

  • D. 

   феодална теократична монархия

 • 13. 
  Джентрите са:  
  • A. 

   чиновници на организираната централна власт

  • B. 

   не изкарват прехраната си с труд

  • C. 

   дребни английски провинциални благородници

  • D. 

   дребни испански благородници

 • 14. 
  Първият законен владетел обвинен, съден и екзекутиран за лошо управление е:  
  • A. 

   Джеймс I Стюарт

  • B. 

   Чарлс I

  • C. 

   Чарлс II

  • D. 

   Луи XVI

 • 15. 
  Под термина „Славна революция” се разбира:  
  • A. 

   обявяването на република в Англия

  • B. 

   връщането на Стюартите на власт

  • C. 

   възкачването на Вилхелм Орански на английския престол под името Уилям ІІІ

  • D. 

   разпускането на „Дългия парламент”

 • 16. 
  Подредени ли са следните събития  в хронология?
  • Завършва управлението на Луи ХІV
  • Избухва Тридесетгодишната война
  • Обявяване на Петър І Велики за император
  • Кромуел става лорд-протектор
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top