Νερό - Μείγματα - Περιεκτικότητα διαλύματος - Χημεία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 2583

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Νερό - Μείγματα - Περιεκτικότητα διαλύματος - Χημεία Β

Χημεία Β' Γυμνασίου - Ενότητες 2. 1 - 2. 3  


Questions and Answers
 • 1. 
  Το μείγμα νερό – λάδι είναι ετερογές.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Όταν αναμειγνύονται δύο σώματα χάνουν τις ιδιότητες τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Σε 100 g νερού μπορεί να διαλυθούν το πολύ 36g αλάτι, αλλά 110 g ζάχαρης στην ίδια θερμοκρασία και γι’ αυτό η ζάχαρη είναι πιο δυσδιάλυτο σώμα στο νερό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Σε 320 g νερού διαλύονται 80 g ζάχαρη και σχηματίζεται ένα διάλυμα . Να βρείτε την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος.
  • A. 

   20

  • B. 

   18

  • C. 

   22

 • 5. 
  Πόσα g ζάχαρης περιέχονται σε 500 mL διαλύματος περιεκτικότητας 27%w/v;
  • A. 

   270 g

  • B. 

   135 g

  • C. 

   320 g

 • 6. 
  Το νερό είναι το πιο διαδεδομένο υγρό στη φύση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το νερό δεν υπάρχει σε τρόφιμα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top