Facial Exam 01 41-60 Vn

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tiffany2909
T
Tiffany2909
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 1,005
Questions: 20 | Attempts: 767

SettingsSettingsSettings
Facial Exam 01 41-60 Vn - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Khi làm facial cho da bình thường, thợ có thể chiếu đèn hồng bống ni trong lúc làm

  • A. 

   Massage #1 ( chủ yếu sa jch làn da )

  • B. 

   Massage #2 ( đẩy chất kem vào làn da )

  • C. 

   Massage tiêu chuẩn

  • D. 

   Massage da khô

  Correct Answer
  B. Massage #2 ( đẩy chất kem vào làn da )
  Explanation
  The correct answer is Massage #2 (đẩy chất kem vào làn da). This is because when performing a facial for normal skin, the therapist can use massage techniques to help push the skincare products deeper into the skin, allowing for better absorption and effectiveness.

  Rate this question:

 • 2. 

  Mục đích chính của massage #2 là tạo tính xâm nhập sâu cho kem chữa trị và 

  • A. 

   Sự tan dầu

  • B. 

   Mài lớp ngoại bì

  • C. 

   Thoải mái

  • D. 

   Massage của bác sĩ jacquet

  Correct Answer
  C. Thoải mái
  Explanation
  The main purpose of massage #2 is to provide relaxation.

  Rate this question:

 • 3. 

  khăn nóng đầu tiên sẽ giữ trên mặt khách hàng trong thời gian là 

  • A. 

   30 giây

  • B. 

   1 phút

  • C. 

   2 phút

  • D. 

   5 phút

  Correct Answer
  C. 2 phút
  Explanation
  The first towel will be kept on the customer's face for a duration of 2 minutes.

  Rate this question:

 • 4. 

  vitamin C đk cho thêm vào thành phần của mặt nạ dưỡng da có 

  • A. 

   Có tính làm trơn da

  • B. 

   Chất astringent ( có tính đống lỗ chân lông )

  • C. 

   Tính làm lành da

  • D. 

   Tính làm mềm da

  Correct Answer
  B. Chất astringent ( có tính đống lỗ chân lông )
  Explanation
  Vitamin C được thêm vào thành phần của mặt nạ dưỡng da vì nó có tính chất astringent, có khả năng làm co lỗ chân lông.

  Rate this question:

 • 5. 

  gỗ đàn hương, gỗ hồng mộc, và gỗ tuyết tùng là những loại cây thuốc/ thảo mộc dùng đễ làm 

  • A. 

   Pha trộn với hoa

  • B. 

   Pha trộn chất cây

  • C. 

   Pha trộn với trái cây

  • D. 

   Thảo mộc trộn lẫn

  Correct Answer
  D. Thảo mộc trộn lẫn
  Explanation
  The correct answer is "thảo mộc trộn lẫn" because the given sentence states that gỗ đàn hương, gỗ hồng mộc, and gỗ tuyết tùng are types of medicinal plants or herbs used for mixing. Therefore, "thảo mộc trộn lẫn" which means "mixed herbs" is the most appropriate option.

  Rate this question:

 • 6. 

  dòng điện galvanic đk sữ dụng  chủ yếu đễ ion hoá và

  • A. 

   Koé sáng

  • B. 

   Phun, xịt

  • C. 

   Xông hơi

  • D. 

   Tan dầu

  Correct Answer
  D. Tan dầu
  Explanation
  The correct answer is "tan dầu". This is because galvanic current is mainly used for ionization and tan dầu refers to the process of oil dissolution, which involves breaking down oil into smaller particles or ions. The other options mentioned (sáng, phun, xịt, xông hơi) do not directly relate to the use of galvanic current for ionization.

  Rate this question:

 • 7. 

  sự uyển chuyễn của chất sợi trong lớp nội bì đk đánh giá 

  • A. 

   Màu sắc của da

  • B. 

   Sự đàn hồi của da

  • C. 

   Sự ẫm của da

  • D. 

   K có mụn lỡ

  Correct Answer
  B. Sự đàn hồi của da
  Explanation
  The correct answer is "sự đàn hồi của da" which translates to "skin elasticity" in English. This answer is chosen because the phrase "sự uyển chuyễn của chất sợi trong lớp nội bì đk đánh giá " suggests the topic of discussion is related to the flexibility and elasticity of the skin. The other options such as "màu sắc của da" (skin color), "sự ẫm của da" (skin moisture), and "k có mụn lỡ" (no acne) do not directly relate to the concept of skin elasticity.

  Rate this question:

 • 8. 

  khi làm facial cho da bình thường, massage #1 thông thường làm theo cách 

  • A. 

   Chữa trị dòng điện cao tần

  • B. 

   Xông khăn ẩm nóng lên da

  • C. 

   Chất se da đóng chân lông ( astringent)

  • D. 

   Chữa trị bằng đèn cực tím

  Correct Answer
  B. Xông khăn ẩm nóng lên da
  Explanation
  The correct answer is "xông khăn ẩm nóng lên da" because using a hot towel on the skin helps to open up the pores and soften the skin, making it easier to remove dirt and impurities during the facial treatment. This step also helps to relax the client and prepare the skin for further treatment.

  Rate this question:

 • 9. 

  ng thẫm mỹ sẽ dùng bình xịch khí cabonic trong việc chữa trị da đó là 

  • A. 

   Mụn bọc

  • B. 

   Dầu

  • C. 

   Mụn đỏ ửng

  • D. 

   Cả hai a và b

  Correct Answer
  D. Cả hai a và b
  Explanation
  The correct answer is "cả hai a và b" because the sentence states that "người thẩm mỹ sẽ dùng bình xịt khí cabonic trong việc chữa trị da đó là mụn bọc và mụn đỏ ửng." This translates to "beauticians will use carbonic gas spray to treat both cystic acne and red acne." Therefore, option c, which states "both a and b," is the correct answer.

  Rate this question:

 • 10. 

  sự nhạy cảm cũa 1 ng đối vs 1 sự đặc biệt đk gọi là 

  • A. 

   Bệnh

  • B. 

   Dinh dưỡng kém

  • C. 

   Dị ứng

  • D. 

   Khiếm khuyết

  Correct Answer
  C. Dị ứng
  Explanation
  The given answer, "dị ứng," is the most appropriate explanation for the sensitivity of a person towards a special condition. All the other options, such as poor nutrition, disability, and allergies, do not specifically indicate a sensitivity towards a particular condition. "Dị ứng" refers to an allergic reaction, which is a common form of sensitivity that individuals may have towards certain substances or conditions.

  Rate this question:

 • 11. 

  ohm là đơn vị của 

  • A. 

   Hiệu điện thế

  • B. 

   Cường dộ

  • C. 

   Căng thẳng

  • D. 

   điện trở

  Correct Answer
  D. điện trở
  Explanation
  The correct answer is "điện trở". This is because "ohm" is the unit of electrical resistance, which is a measure of how much a material opposes the flow of electric current. It is denoted by the symbol Ω. The other options, hiệu điện thế (voltage), cường độ (current), and căng thẳng (stress), are not measured in ohms.

  Rate this question:

 • 12. 

  Để đạt đk kết quả trong việc chữa trị mụn bọc. Điều qan trọng nhất đối voi khách là 

  • A. 

   Tránh trái cây tươi

  • B. 

   Nghiêm túc theo hướng dẫn chăm sóc tại nhà

  • C. 

   Tránh dùng dung dịch làm sạch

  • D. 

   Cố gắng nặn các mụn lỡ

  Correct Answer
  B. Nghiêm túc theo hướng dẫn chăm sóc tại nhà
  Explanation
  The most important factor in achieving results in treating acne is to strictly follow the instructions for home care. This suggests that following a proper skincare routine and taking care of the skin at home is crucial in treating acne. Avoiding fresh fruits, avoiding using cleaning solutions, and trying to squeeze any missed pimples are not mentioned as important factors in treating acne in the given information.

  Rate this question:

 • 13. 

  Vitamin A đk dùng trong dung dịch giúp da mềm. Vitamin E và D đk dùng

  • A. 

   Khi trời lạnh

  • B. 

   Khi trời nóng

  • C. 

   Lành da

  • D. 

   Da mụn nhọt

  Correct Answer
  C. Lành da
  Explanation
  The correct answer is "Lành da". The given statement mentions that Vitamin A is used in a solution to help soften the skin. Therefore, it can be inferred that using Vitamin A can contribute to having healthy and smooth skin, which is what "Lành da" means in Vietnamese.

  Rate this question:

 • 14. 

  Trong lúc làm đầu cho da dầu , máy xông hơi trực tiếp vào da mặt và cổ suốt 

  • A. 

   Massage #1

  • B. 

   Tan dầu

  • C. 

   Dùng bàn chãi điện

  • D. 

   Tất cả các câu trên

  Correct Answer
  D. Tất cả các câu trên
  Explanation
  The correct answer is "Tất cả các câu trên" (All of the above). This is because the statement mentioned in the question implies that during the process of head massage for oily skin, steam is directly applied to the face and neck, oil is being rubbed in, and an electric brush is being used. Therefore, all of the given options are correct.

  Rate this question:

 • 15. 

  Thẩm mỹ viện k thể thành công nghệ thuật trang điểm mà thiếu hiểu pík căn bản cách dùng về

  • A. 

   Độ cao

  • B. 

   Sụ phân phối

  • C. 

   Khoảng cách

  • D. 

   Màu sắc

  Correct Answer
  D. Màu sắc
  Explanation
  The correct answer is "Màu sắc" (Color). The given statement suggests that a beauty salon cannot be successful in artistic makeup without a basic understanding of how to use color effectively. This implies that color is an essential element in makeup application and plays a significant role in achieving desired aesthetic results.

  Rate this question:

 • 16. 

  Thợ lấy lông vĩnh viễn đưa kim châm vào 

  • A. 

   Bên cạnh lông

  • B. 

   Ngọn của lông

  • C. 

   Bên dưới của lông

  • D. 

   Bên phải của lông

  Correct Answer
  C. Bên dưới của lông
  Explanation
  The correct answer is "Bên dưới của lông" which translates to "Underneath the hair" in English. This suggests that the hairdresser is permanently inserting a hairpin underneath the hair, indicating a specific technique or style of hairdressing.

  Rate this question:

 • 17. 

  Watt là trị số đo lường của 

  • A. 

   Năng lực điện tiêu thụ

  • B. 

   Điện cao tần

  • C. 

   Hiệu thế của dòng điện

  • D. 

   Năng lực chủ yếu

  Correct Answer
  A. Năng lực điện tiêu thụ
  Explanation
  Watt là trị số đo lường của năng lực điện tiêu thụ.

  Rate this question:

 • 18. 

  Sự đồng hoá ( tích trữ năng lượng ) và dị hoá ( tiêu thụ năng lượng ) là 2 giai đoạn của

  • A. 

   Sự biến hoá của tế bào

  • B. 

   Tái sinh sản

  • C. 

   Gián phân

  • D. 

   Trực phân

  Correct Answer
  A. Sự biến hoá của tế bào
 • 19. 

  Volt có thể diễn tả như một sự đo lường của 

  • A. 

   Năng lực của dòng điện

  • B. 

   Hiệu thế hoặc lực ép của dòng điện

  • C. 

   Lực của dòng điện

  • D. 

   Lực cản của 1 dòng điện

  Correct Answer
  B. Hiệu thế hoặc lực ép của dòng điện
  Explanation
  Volt có thể diễn tả như một sự đo lường của hiệu thế hoặc lực ép của dòng điện.

  Rate this question:

 • 20. 

  Sự kích thích tuyến dầu đe sản xuất dầu sẽ giúp chữa trị cho loại da đk mô tả là da 

  • A. 

   Mụn bọc

  • B. 

   Bình thường

  • C. 

   Khô

  • D. 

   Mụn đỏ ửng

  Correct Answer
  C. Khô
  Explanation
  The given correct answer is "Khô". The question states that stimulating the oil line will help treat a specific type of skin. Among the given options, "Khô" (dry) is the only type of skin that can benefit from increased oil production. Dry skin lacks sufficient natural oils, so stimulating the oil line can help moisturize and nourish the skin, improving its condition.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.