Anatómia Alapfogalmak

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Vallyonr91
V
Vallyonr91
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,305
Questions: 46 | Attempts: 1,306

SettingsSettingsSettings
Anatómia Alapfogalmak - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Melyik anatómia tudományág foglakozik a szervek működése és felépítése kapcsolatával?

  • A.

   Rendszeres anatómia

  • B.

   Sebészi anatómia

  • C.

   összehasonlító anatómia

  • D.

   Funkcionális anatómia

  Correct Answer
  D. Funkcionális anatómia
  Explanation
  Funkcionális anatómia foglalkozik a szervek működésével és felépítésével kapcsolatban. Ez a tudományág az emberi test részeinek működését és egymáshoz való viszonyát tanulmányozza. A funkcionális anatómia segít megérteni, hogyan működnek a szervek és rendszerek együtt, és hogyan befolyásolják egymást. Ez az ismeret fontos a betegségek diagnosztizálásában és kezelésében, valamint a testmozgás és a sportteljesítmény optimalizálásában is.

  Rate this question:

 • 2. 

  Melyik anatómia tudományág írja le test idomait mozgáskor és nyugalmi állapotban?

  • A.

   Röntgen anatómia

  • B.

   Sebészi anatómia

  • C.

   Művészeti anatómia

  • D.

   Funkcionális anatómia

  Correct Answer
  C. Művészeti anatómia
  Explanation
  The correct answer is "művészeti anatómia" (artistic anatomy). This branch of anatomy focuses on the study of the human body in relation to art and aesthetics. It describes the proportions, movements, and postures of the body in both active and resting states, which is important for artists to accurately depict the human form in their artwork.

  Rate this question:

 • 3. 

  Mivel foglalkozik a rendszeres anatómia?

  • A.

   A szervek funkciójával

  • B.

   Szervek kinézetével

  • C.

   Szervek vetületeivel

  • D.

   Szervek egymáshoz való viszonyával

  Correct Answer
  B. Szervek kinézetével
  Explanation
  A rendszeres anatómia a szervek kinézetével foglalkozik. Ez magában foglalja a szervek méretét, alakját, textúráját és egyéb külső jellemzőit. A rendszeres anatómia segít az orvosoknak és egészségügyi szakembereknek azonosítani és megérteni a különböző szervek szerkezetét és felépítését, ami fontos információ lehet a betegségek diagnosztizálásában és kezelésében.

  Rate this question:

 • 4. 

  Mit takar a bilateralis kifejezés?

  • A.

   Nem tükörképet

  • B.

   Két oldali részarányosságot

  • C.

   Mindkettőt

  • D.

   Egyiket sem

  Correct Answer
  B. Két oldali részarányosságot
  Explanation
  The correct answer is "két oldali részarányosságot". This means "bilateral" refers to "two-sided proportionality" in this context. It indicates that there is a balanced or equal relationship between two sides or parties involved.

  Rate this question:

 • 5. 

  Melyik szervrendszereinkre jellemző a segmentáció?

  • A.

   Csigolyák

  • B.

   Arteriák vénák

  • C.

   Hátizmok

  • D.

   Mindeggyik

  Correct Answer
  D. Mindeggyik
  Explanation
  A segmentáció a testünk számos szervrendszerére jellemző. Ez a folyamat a testünk felépítését jelenti kisebb egységekre, vagyis szegmentekre való felosztását. Ez a folyamat megtalálható a csigolyákban, az artériákban és vénákban, valamint a hátizmokban is. Tehát mindegyik szervrendszerünkre jellemző a segmentáció.

  Rate this question:

 • 6. 

  Milyen irányban lapított az emberi test?

  • A.

   Anterior poszterior

  • B.

   Frontalis dorsalis

  • C.

   Ventralis dorsalis

  • D.

   Valamennyi leírás helytálló

  Correct Answer
  A. Anterior poszterior
  Explanation
  The correct answer is "anterior poszterior." This answer refers to the direction in which the human body lies. "Anterior" means towards the front or the front side of the body, while "poszterior" means towards the back or the back side of the body. Therefore, the correct answer indicates that the human body lies in both the anterior and posterior directions.

  Rate this question:

 • 7. 

  Az emberi test fő részei?

  • A.

   Throrax abdomen pervris dorsum

  • B.

   Caput collum troncus extramitas

  • C.

   Brachium antebrachium manus

  • D.

   Femur crus pes

  Correct Answer
  B. Caput collum troncus extramitas
  Explanation
  The correct answer includes the terms "caput," "collum," "troncus," and "extramitas," which are Latin terms for the main parts of the human body. "Caput" refers to the head, "collum" refers to the neck, "troncus" refers to the trunk or torso, and "extramitas" refers to the limbs or extremities. These terms are commonly used in anatomy to describe the major divisions of the human body.

  Rate this question:

 • 8. 

  A felső végtag fő részei?

  • A.

   Thorax abdomen pelvis dorsum

  • B.

   Caput collum truncus extremitas

  • C.

   Brachium sntebrachium manus

  • D.

   Femur crus pes

  Correct Answer
  C. Brachium sntebrachium manus
  Explanation
  The correct answer is "brachium sntebrachium manus". This is because "brachium" refers to the upper arm, "sntebrachium" refers to the forearm, and "manus" refers to the hand. These are the main parts of the upper extremity. The other options listed in the question refer to different parts of the body such as the head, neck, trunk, abdomen, pelvis, thigh, leg, and foot, which are not the main parts of the upper extremity.

  Rate this question:

 • 9. 

  A törsz fő részei?

  • A.

   Thorax abdomen pelvis dorsum

  • B.

   Caput collum truncus extremitas

  • C.

   Brachium antebrachium manus

  • D.

   Femur crus pes

  Correct Answer
  A. Thorax abdomen pelvis dorsum
  Explanation
  The given answer lists the main parts of the human body. The thorax refers to the chest area, the abdomen is the region below the chest and above the pelvis, the pelvis is the lower part of the torso, and the dorsum refers to the back. These are all major anatomical divisions of the body.

  Rate this question:

 • 10. 

  A saggitalis sík jellemzői?

  • A.

   Függőleges, merőleges a többi fő síkra

  • B.

   Tartalmaz, longitudinális tengelyt

  • C.

   Nyílirányú, a testet jobb-bal félre osztja

  • D.

   Mindhárom

  Correct Answer
  D. Mindhárom
  Explanation
  The correct answer is "mindhárom" which means "all three" in Hungarian. This suggests that the characteristics of the saggital plane include being vertical and perpendicular to the other main planes, containing a longitudinal axis, and dividing the body into right and left halves.

  Rate this question:

 • 11. 

  A horizontális sík jellemzői?

  • A.

   Vízszintes haránt irányú merőleges a többi fő síkra

  • B.

   A testet alsó-felső része osztja

  • C.

   Mindekettő

  • D.

   Egyik sem

  Correct Answer
  C. Mindekettő
  Explanation
  The given answer states that the characteristics of a horizontal plane are both that it is perpendicular to the other main planes and that it divides the object into upper and lower parts. This means that both statements are true and apply to a horizontal plane.

  Rate this question:

 • 12. 

  A frontális sík jellemzői?

  • A.

   Függőleges homloksík merőleges a többi fő síkra

  • B.

   A testet külső-belsőrészre osztja

  • C.

   Tartalmaz saggitalis tengelyt

  • D.

   Mindhárom

  Correct Answer
  A. Függőleges homloksík merőleges a többi fő síkra
  Explanation
  The frontal plane is characterized by being perpendicular to the other main planes of the body. It divides the body into front and back sections. This plane also contains the sagittal axis, which is an imaginary line that runs from front to back through the body. Therefore, the correct answer is that the frontal plane is characterized by being perpendicular to the other main planes of the body.

  Rate this question:

 • 13. 

  Helyes anatómia testhelyzet?

  • A.

   álló

  • B.

   Az arc és törzs előre szembe tekint

  • C.

   Mindkettőt

  • D.

   Egyik sem

  Correct Answer
  C. Mindkettőt
  Explanation
  The correct answer is "mindkettőt". In the anatomical position, the body is standing upright with the face and torso facing forward. This position is used as a reference point for describing the location and orientation of body parts. Therefore, both the face and torso should be facing forward in the anatomical position.

  Rate this question:

 • 14. 

  Helyes anatómiai testhelyzetben a kar?

  • A.

   A törzshöz zárul

  • B.

   A törzzsel 90°-os szöget zár be

  • C.

   A törzstől enyhén eltávolodik

  • D.

   Nyugalmi helyzetben van

  Correct Answer
  C. A törzstől enyhén eltávolodik
  Explanation
  In the correct anatomical position, the arm slightly moves away from the trunk. This means that the arm is not completely pressed against the trunk, but rather has a slight distance from it. This position allows for a greater range of motion and flexibility in the arm.

  Rate this question:

 • 15. 

  Helyes anatómiai testhelyzetben a tenyér?

  • A.

   Előre tekint

  • B.

   Nyugalmi helyzetben van

  • C.

   Oldalirányból látható

  • D.

   Hátratekint

  Correct Answer
  A. Előre tekint
  Explanation
  In the correct anatomical position, the palm is facing forward. This means that when the body is in its standard position, the palm is oriented towards the front of the body. This allows for easy movement and manipulation of objects in front of the body.

  Rate this question:

 • 16. 

  A váll helyzete a gerincoszlop viszonyítva?

  • A.

   Mediális

  • B.

   Laterális

  • C.

   Saggitalis

  • D.

   Egyik sem

  Correct Answer
  B. Laterális
  Explanation
  The correct answer is "laterális". The question is asking about the position of the shoulder in relation to the spinal column. The term "laterális" refers to the side or outer side of the body. Therefore, the correct answer indicates that the shoulder is located on the side of the spinal column.

  Rate this question:

 • 17. 

  Az emlőbimbó helyzete a hónaljhoz képest?

  • A.

   Saggitalist

  • B.

   Laterális

  • C.

   Mediális

  • D.

   Egyik sem

  Correct Answer
  C. Mediális
  Explanation
  The correct answer is "mediális". The question is asking about the position of the nipple in relation to the armpit. "Mediális" means that the nipple is closer to the midline of the body, indicating that it is positioned towards the center of the chest rather than towards the side.

  Rate this question:

 • 18. 

  Az orr helyzete a köldökhöz képest?

  • A.

   Mediális

  • B.

   Laterális

  • C.

   Horizontális

  • D.

   Egyik sem

  Correct Answer
  D. Egyik sem
  Explanation
  The question is asking about the position of the ear relative to the neck. The correct answer is "egyik sem" which means "neither". This suggests that the ear does not have a specific position in relation to the neck in the given context.

  Rate this question:

 • 19. 

  Az anterior irány szinonímái?

  • A.

   Frontális ventrális

  • B.

   Frontális dorsális

  • C.

   Proximális ventrális

  • D.

   Craniális frontális

  Correct Answer
  A. Frontális ventrális
  Explanation
  The correct answer is "frontális ventrális." The term "anterior" refers to the front or forward direction of the body. "Frontális" means relating to the forehead or frontal region, while "ventrális" refers to the belly or ventral side. Therefore, "frontális ventrális" can be understood as the front or forward direction of the body, specifically referring to the ventral side. The other options do not accurately describe the anterior direction or the ventral side.

  Rate this question:

 • 20. 

  Sz alsó-felső irány helyes anatómia kifejezés párja?

  • A.

   Superior-inferoir

  • B.

   Proximalis- distalis

  • C.

   Cranialis-caudalis

  • D.

   Mindegyik

  Correct Answer
  A. Superior-inferoir
  Explanation
  The correct answer is "superior-inferoir." In anatomy, the term "superior" refers to a structure being above or higher in position, while "inferior" refers to a structure being below or lower in position. These terms are used to describe the relative positions of different anatomical structures in the body.

  Rate this question:

 • 21. 

  Az inferioir irány szinonímái?

  • A.

   Frontális vrentális

  • B.

   Frontális dorsális

  • C.

   Proximális ventrális

  • D.

   Distális caudális

  Correct Answer
  D. Distális caudális
  Explanation
  The correct answer is "distális caudális". In anatomical terms, "distális" refers to a structure that is located further away from the point of attachment or origin, while "caudális" refers to a structure that is located towards the tail or posterior end. Therefore, "distális caudális" indicates a structure that is located further away from the point of attachment and towards the tail or posterior end. The other options do not accurately describe the opposite or inferior direction.

  Rate this question:

 • 22. 

  A szív a szegycsonthoz képest.............irányba fekszik?

  • A.

   Lateralis

  • B.

   Superficialis

  • C.

   Profondus

  • D.

   Medialis

  Correct Answer
  C. Profondus
  Explanation
  The correct answer is "profondus." The question is asking about the direction in which the heart is positioned in relation to the sternum. "Profondus" means deep, so the heart is deep in relation to the sternum.

  Rate this question:

 • 23. 

  A superficialis irány..............-t jelöl:

  • A.

   Mély

  • B.

   Felső

  • C.

   Oldalsó

  • D.

   Felszínes

  Correct Answer
  B. Felső
  Explanation
  The correct answer is "felső" because the word "irány" means "direction" in English, and "felső" means "upper" or "top" in Hungarian. Therefore, the superficialis irány (superficial direction) would be towards the upper part.

  Rate this question:

 • 24. 

  A gerincoszlop a szívez viszonyítva.......... pozícióban található?

  • A.

   Lateralis

  • B.

   Superficialis

  • C.

   Profondus

  • D.

   Medialis

  Correct Answer
  C. Profondus
  Explanation
  The correct answer is "profondus." This term is likely referring to the deep position of the spinal column. The other options, "lateralis," "superficialis," and "medialis," all describe positions that are not deep or profound.

  Rate this question:

 • 25. 

  Keringés-szív  Melyek a szív fő anatómiai területei?

  • A.

   A szívcsúcs elöl lökése tapintható

  • B.

   A szívlap hátul nagyerek belépése

  • C.

   Mindkettő

  • D.

   Egyik sem

  Correct Answer
  C. Mindkettő
  Explanation
  Both statements are correct. The first statement states that the forward thrust of the heart apex can be felt, which is true. The second statement states that the main blood vessels enter the back of the heart, which is also true. Therefore, both statements are correct and the answer is "mindkettő" (both).

  Rate this question:

 • 26. 

  Hol helyezkedik el a szív?

  • A.

   A szívburokban

  • B.

   A mediastinumban

  • C.

   A két tüdő között a rekesz felett

  • D.

   Mindhárom állítás helyes

  Correct Answer
  D. Mindhárom állítás helyes
  Explanation
  A szív a mediastinumban helyezkedik el, ami a tüdők közötti tér a rekesz felett. Emellett a szív a szívburokban is található, ami egy membrános burok, amely védelmet nyújt a szívnek. Tehát mindhárom állítás helyes.

  Rate this question:

 • 27. 

  Melyik állítás nem igaz? A szívburok.....

  • A.

   Két lemezből áll az epicardiumból és visceralis pericardiumból

  • B.

   A visceralis pericardiumból béleli a mediastinumot a szívhez kívülről hozzátapad

  • C.

   A két lemez közötti látszólagos üreget sikamlós folyadék tölti ki amelyben a szív szabadon mozoghat

  • D.

   Az epicardium tulajdonképpen nem más mint a szív legkülső rétege

  Correct Answer
  B. A visceralis pericardiumból béleli a mediastinumot a szívhez kívülről hozzátapad
  Explanation
  The correct answer is that the visceral pericardium does not line the mediastinum and adhere to the heart from the outside. The visceral pericardium, also known as the epicardium, is the outermost layer of the heart, not the lining of the mediastinum. It covers the surface of the heart and is not involved in lining the mediastinum or adhering to the heart externally.

  Rate this question:

 • 28. 

  Mi osztja a szívet jobb és bal szívfélre?

  • A.

   Vitorlás billentyűk

  • B.

   Szívsövény

  • C.

   Félhold alakú billenytűk

  • D.

   Szívalap

  Correct Answer
  B. Szívsövény
 • 29. 

  Mi választja el a pitvarokat a kamráktól?

  • A.

   Vitorlás billentyűk

  • B.

   Szívsövény

  • C.

   Félhold alakú billentyűk

  • D.

   Szívalap

  Correct Answer
  A. Vitorlás billentyűk
  Explanation
  The correct answer is "vitorlás billentyűk" (atrioventricular valves). These valves separate the atria from the ventricles in the heart. They consist of two flaps that open and close to allow blood to flow from the atria into the ventricles and prevent backflow. The atrioventricular valves play a crucial role in ensuring that blood flows in the correct direction through the heart during each heartbeat.

  Rate this question:

 • 30. 

  Mi található a kamrákból kilépő nagy erek szájadékában?

  • A.

   Vitorlás billentyűk

  • B.

   Szívsövény

  • C.

   Félhold alakú billentyűk

  • D.

   Szívalap

  Correct Answer
  C. Félhold alakú billentyűk
 • 31. 

  Belülről kifelé haladva melyek a szív falának rétegei?

  • A.

   Epicardium-myocardium-endocardium

  • B.

   Endocardium-epicardium-myocardium

  • C.

   Endocardium-myocardium-epicardium

  • D.

   Myocardium-endocardium-epicardium

  Correct Answer
  C. Endocardium-myocardium-epicardium
  Explanation
  The correct answer is endocardium-myocardium-epicardium. This is the correct order of the layers of the heart wall when moving from inside to outside. The endocardium is the innermost layer, followed by the myocardium, which is the middle muscular layer responsible for the contraction of the heart. The epicardium is the outermost layer, also known as the visceral pericardium, which protects the heart and secretes lubricating fluid.

  Rate this question:

 • 32. 

  Szív üregek falvastagsága milyen sorrendben nő?

  • A.

   Jobb kamra bal kamra pitvarok

  • B.

   Pitvarok jobb kamra bal kamra

  • C.

   Pitvarok bal kamra jobb kamra

  • D.

   Bal kamra jobb kamra bal ptvarok

  Correct Answer
  B. Pitvarok jobb kamra bal kamra
  Explanation
  The correct answer is "pitvarok jobb kamra bal kamra". This is because the correct order of the heart chambers' wall thickness is from thinnest to thickest: atria (pitvarok), right ventricle (jobb kamra), and left ventricle (bal kamra).

  Rate this question:

 • 33. 

  Milyen szív izomrost típusokat ismerünk?

  • A.

   Nodális izomrost munka izomsort

  • B.

   Nodális izomrost simaizomrost

  • C.

   Munka izom rost vegatatív izomrost

  • D.

   Sima izom rost autonom izomrost

  Correct Answer
  A. Nodális izomrost munka izomsort
  Explanation
  The correct answer is "nodális izomrost munka izomsort". This answer states that there are two types of cardiac muscle fibers, namely nodal muscle fibers and working muscle fibers. Nodal muscle fibers are responsible for initiating and conducting electrical impulses in the heart, while working muscle fibers are responsible for the contraction and pumping action of the heart.

  Rate this question:

 • 34. 

  Minerk nevezzük a szív összehúzódását 1 , elernyedését 2, és a kettő folyamat az egész életünkön át tartó alternálását 3?

  • A.

   Szívciklus 1, szisztole 2, diasztole 3

  • B.

   Diasztole 1, szívciklus 2, szisztole 3,

  • C.

   Szisztole 1, szíciklus 2, diasztole 3,

  • D.

   Szisztole 1, diasztole 2, szívciklus 3

  Correct Answer
  D. Szisztole 1, diasztole 2, szívciklus 3
  Explanation
  The correct answer is "szisztole 1, diasztole 2, szívciklus 3." In the cardiac cycle, the contraction of the heart muscle is called systole (szisztole), which is represented by number 1. The relaxation of the heart muscle is called diastole (diasztole), which is represented by number 2. The complete cycle of contraction and relaxation is called the cardiac cycle (szívciklus), represented by number 3. Therefore, the correct order is szisztole 1, diasztole 2, szívciklus 3.

  Rate this question:

 • 35. 

  Mi az a o2 szegény vér  útja nagyvérkörből a kisvérkörbe?

  • A.

   Venacava superior inferior jobb pitvar jobb kamra arteria pulmonalis

  • B.

   Arteria pulmoneris jobb kamra jobb pitvar venacava superior inferior

  • C.

   Venae pulmonales bal pitvar bal kamra aorta

  • D.

   Aorta bal kamra bal pitvar venae pulmonoles

  Correct Answer
  A. Venacava superior inferior jobb pitvar jobb kamra arteria pulmonalis
 • 36. 

  Mi az O2 dús vér útja a kis vérkörből a nagyvérkörbe?

  • A.

   Venaceva superior inferior jobb pitvar jobb kamra arteria pulmonalis

  • B.

   Arteria pulmonalis jobb kamra jobb pitvar vena ceva superior inferior

  • C.

   Venae pulmonales bal pitvar bal kamra aorta

  • D.

   Aorta bal kamra bal pitvar venae pulmonales

  Correct Answer
  C. Venae pulmonales bal pitvar bal kamra aorta
  Explanation
  The correct answer states that the pathway of O2-rich blood from the pulmonary veins is to the left atrium, then to the left ventricle, and finally to the aorta. This is the correct pathway of oxygenated blood as it leaves the lungs and is pumped to the rest of the body. The pulmonary veins carry oxygenated blood from the lungs to the left atrium, which then contracts to push the blood into the left ventricle. From there, the left ventricle pumps the oxygenated blood into the aorta, which is the main artery that carries the blood to the rest of the body.

  Rate this question:

 • 37. 

  Melyek a jobb pitvar főbb képletei?

  • A.

   Bisucpidalis billentyű seminularis billentyű aorta

  • B.

   Tricuspiadilis billentyű semilunaris billentyű a pulmonalis

  • C.

   Vv. pulmonales bicuspadalis billnetyű

  • D.

   V. cava inferior superior tricuspidalis billlenytű

  Correct Answer
  D. V. cava inferior superior tricuspidalis billlenytű
 • 38. 

  Melyek jobb kmara fő képletei?

  • A.

   Bicuspidalis billenytű seminularis billentyű aorta

  • B.

   Tricusbidalis billentyű senularis billyentyű a. pulmonalis

  • C.

   Vv. pulmonales bicuspiadalis billentyű

  • D.

   V. cava inferior superior tricuspidalis billenytű

  Correct Answer
  B. Tricusbidalis billentyű senularis billyentyű a. pulmonalis
 • 39. 

  Melyik apitvrai szosztoléval1. és diasztoléval2 kapcsolatos billentyű mozgások?

  • A.

   Vitorlás billentyűk nyitása1 záródása2

  • B.

   Semilunáris billentyűk1 nyitása2

  • C.

   Mindkettő

  • D.

   Egyik sem

  Correct Answer
  A. Vitorlás billentyűk nyitása1 záródása2
  Explanation
  The correct answer is "vitorlás billentyűk nyitása1 záródása2." This means that the movements of the vitorlás (sail) valves are related to opening and closing.

  Rate this question:

 • 40. 

  Melyek a bal pitvar fő képletei?

  • A.

   Bisucpidalis billentyű semmilunaris billentyű aorta

  • B.

   Tricuspidalis billentyű semmilunaris billentyű

  • C.

   Vv. pulmonales busucpinalis billentyű

  • D.

   V. cava inferior és superiror tricuspidalis billentyű

  Correct Answer
  C. Vv. pulmonales busucpinalis billentyű
 • 41. 

  Melyek a bal kamra fő képletei?

  • A.

   Bisucpidalis billentyű semmilunaris billentyű aorta

  • B.

   Tricuspidalis billentyű semmilunaris billentyű

  • C.

   Vv.pulmonales bisucpidalis billentyű

  • D.

   V.cava inferior és superior tricuspidelis billentyű

  Correct Answer
  A. Bisucpidalis billentyű semmilunaris billentyű aorta
  Explanation
  The correct answer includes the main structures of the left chamber, which are the bicuspid valve (also known as the mitral valve), the semilunar valve, and the aorta. These structures are important for the proper functioning of the left chamber of the heart, allowing for the flow of blood from the left atrium to the left ventricle and then out to the rest of the body through the aorta.

  Rate this question:

 • 42. 

  Melyek a kamrai szisztoléval1 és diszatoléva2 kapcsolatos billetyű mozgások?

  • A.

   Vitorlás billentyűk zárlása1 nyitódása2

  • B.

   Semilunaris billentyűk nyitása1 záródása2

  • C.

   Mindkettő

  • D.

   Egyik sem

  Correct Answer
  B. Semilunaris billentyűk nyitása1 záródása2
  Explanation
  The correct answer is "semilunaris billentyűk nyitása1 záródása2" which means "opening1 and closing2 of the semilunar valves". This suggests that the movement of the semilunar valves in the heart is associated with both opening and closing actions.

  Rate this question:

 • 43. 

  Honnan erednek a szívet ellátó koszorú erek?

  • A.

   Bal pitvarból

  • B.

   Aorta gyökéből

  • C.

   Az arteria pulmonalisból

  • D.

   A balkamrából

  Correct Answer
  B. Aorta gyökéből
  Explanation
  The correct answer is "aorta gyökéből" which means "from the root of the aorta" in English. The coronary arteries originate from the base or root of the aorta, which is the main artery that carries oxygenated blood from the heart to the rest of the body. These coronary arteries supply oxygen and nutrients to the heart muscle, ensuring its proper functioning.

  Rate this question:

 • 44. 

  Mik a koszórú erek lefutásának anatómiai jellegzetességei?

  • A.

   A jobb és a bal koszórú érrel erednek

  • B.

   Körkörös águk pitvar kamra határon fut körbe

  • C.

   A kamrák között elöl és hátul leszálló szárral rendelkeznek

  • D.

   Mindeggyik

  Correct Answer
  D. Mindeggyik
  Explanation
  The correct answer is "mindeggyik" which means "all of the above" in Hungarian. This implies that all of the statements provided in the question are correct and describe the anatomical characteristics of the coronary arteries. These characteristics include the fact that they originate from both the right and left coronary arteries, they have a circular branch that runs around the atrioventricular border, and they have descending branches between the chambers.

  Rate this question:

 • 45. 

  Melyek a szívizom ellátásának sajátosságai?

  • A.

   A szívet vérrel ellátó koszurú erek végartériák elzárodásuk elátott terület elhalását okozzák

  • B.

   Végartériákon közöttük anastomosisok alakülhatnak ki amelyek csökkentik a szívinfaktus kockázatát

  • C.

   Mindekettő

  • D.

   Egyik sem

  Correct Answer
  C. Mindekettő
  Explanation
  Both options mentioned in the answer are correct. The first option states that the occlusion of the end arteries supplying blood to the heart can cause necrosis of the supplied area. The second option states that anastomoses can develop between the end arteries, which can reduce the risk of myocardial infarction. Therefore, both options describe the characteristics of blood supply to the heart.

  Rate this question:

 • 46. 

  Which one do you like?

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Option 1
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.