10 வகுப்பு - குடிமையியல் - பாடம் 1 - இந்தியாவும் உலக அமைதியும்

6 Questions | Attempts: 2773
Share

SettingsSettingsSettings
10 - - 1 -  - Quiz

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  அணு ஆயுத குறைப்பு தீா்மானத்தை ஐ.நா. பொது சபையில் இந்தியா கொண்டு வந்த ஆண்டு
  • A. 

   1963

  • B. 

   1956

  • C. 

   1995

  • D. 

   1976

 • 2. 
  இன ஒதுக்கல் கொள்கை முடிவிற்கு வந்த ஆண்டு 
  • A. 

   1990

  • B. 

   1991

  • C. 

   1890

  • D. 

   1989

 • 3. 
  சார்க் அமைப்பின் முதல் பொதுச் செயலாளா் 
  • A. 

   ஜின்னா

  • B. 

   ஆஷான்

  • C. 

   கோபி ஆனன்

  • D. 

   காந்தி

 • 4. 
  இந்தியா அதிகப்படியான நம்பிக்கையை கொண்டிருப்பது
  • A. 

   போர்

  • B. 

   அமைதி

  • C. 

   அன்பு

  • D. 

   பகைமை

 • 5. 
  பண்டித ஜவஹா்லால் நேருவின் அமைதிக்கான ஐந்து அம்ச கொள்கைகள்
  • A. 

   சுதேசி

  • B. 

   புதிய பயனுார்மை

  • C. 

   பஞ்சசீலம்

  • D. 

   இனவெறி

 • 6. 
  அணு ஆயுத தடைச் சட்டம் கையெழுத்தான ஆண்டு
  • A. 

   1936

  • B. 

   1993

  • C. 

   1963

  • D. 

   1998

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.