Bài 13: Một Số Hệ điều Hành Thông Dụng

9 Questions | Total Attempts: 699

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bi 13: Mt S H iu Hnh Thng Dng

Questions and Answers
 • 1. 
  Trong danh sách dưới đây, những mục nào là tên của hệ điều hành?
  • A. 

   UNIX

  • B. 

   BASIC

  • C. 

   PASCAL

  • D. 

   Windows

  • E. 

   Linux

  • F. 

   MS-DOS

 • 2. 
  Một hệ điều hành đảm bảo cho nhiều người dùng tại nhiều trạm làm việc khác nhau thưc hiện đồng thời các chương trình trên một máy tính. Hệ điều hành đó thuộc loại nào?
  • A. 

   Đa nhiệm nhiều người dùng

  • B. 

   Đa nhiệm một người dùng

  • C. 

   Đơn nhiệm một người dùng

  • D. 

   Mã nguồn mở

 • 3. 
  Câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành.
  • A. 

   Hệ điều hành có nhiều tính năng hơn

  • B. 

   Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn

  • C. 

   Hệ điều hành trở nên đơn giản và ít tính năng hơn

  • D. 

   Hệ điều hành có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn

 • 4. 
  Chọn câu đúng trong các câu sau:
  • A. 

   Chuột là công cụ duy nhất giúp người dùng giao tiếp với hệ thống

  • B. 

   Hệ điều hành Windows có giao diện đồ họa

  • C. 

   Windows là hệ điều hành đơn nhiệm

  • D. 

   Hệ điều hành Windows không cung cấp khả năng làm việc trong môi trường mạng

 • 5. 
  Việc giao tiếp với hệ điều hành MS-DOS được thực hiện thông qua:
  • A. 

   Hệ thống lệnh.

  • B. 

   Các đề xuất của hệ thống

  • C. 

   Hình ảnh và âm thanh

 • 6. 
  Một số đặc trưng chung của Windows là:
  • A. 

   Chế độ đa nhiệm

  • B. 

   Có hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và văn bản giải thích

  • C. 

   Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng

  • D. 

   Cung cấp nhiều công cụ xử lý đồ họa và đa phương tiện

 • 7. 
  Một số nét đặc trưng cơ bản của hệ điều hành UNIX là:
  • A. 

   Đa nhiệm nhiều người dùng

  • B. 

   Có hệ thống quản lý tệp đơn giản và hiệu quả

  • C. 

   Có hệ thống phong phú các môdul và chương trình hệ thống

  • D. 

   Hệ điều hành được phát triển của hãng Microsoft

 • 8. 
  Nét đặc biệt của UNIX là đến 90% các moodun của hệ thống được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao nào?
  • A. 

   C

  • B. 

   Pascal

  • C. 

   BASIC

Back to Top Back to top