Online Quiz For Filipino IV (Nat Review)

20 Questions | Total Attempts: 4240

SettingsSettingsSettings
Online Quiz For Filipino IV (Nat Review) - Quiz

CSWIP 3.1 Revision Questions


Questions and Answers
 • 1. 
  Sobra pa sa ordinaryong hepe ng baryo.  Ano ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit?
  • A. 

   Kakaiba

  • B. 

   Sobrenatural

  • C. 

   Ispesyal

  • D. 

   Pang-araw-araw

 • 2. 
  Ayaw lumabas ng bahay ni Fak, kaapg naglalakad at nakarinig ng ihip ng hangin sa mga puno, lulundag ang puso at bibilis ang kaba..  Anong damdamin ang nangingibabaw sa pahayag?
  • A. 

   Nakikiusap

  • B. 

   Naiinis

  • C. 

   Nangungulila

  • D. 

   Natatakot

 • 3. 
  Ayusin ang mga salita mula sa may pinakamababaw hanggang sa pinakamalalim na kahulugan: 1- nalisya   2- nalihis  3- nagkamali 4-naligaw  5- nagkasala
  • A. 

   4-2-1-3-5

  • B. 

   3-5-4-2-1

  • C. 

   4-1-2-3-5

  • D. 

   4-2-1-5-3

 • 4. 
  Isalin sa Filipino ang fall in line
  • A. 

   Hulog sa linya

  • B. 

   Pumila ng maayos

  • C. 

   Mahulog sa linya

  • D. 

   Ihulog sa linya

 • 5. 
  Napansin kaagad ni Miss Sanchez ang kakatwang kilos at alingasngas ng kaniyang mga kanayon laban kina Kabo Lontoc na ibinunga ng bintang ni Aling Ambrosia na benggansa lamang ang dahilan ng pagdakip kay Lino.
  • A. 

   Tulong

  • B. 

   Paghihiganti

  • C. 

   Pagmamalupit

  • D. 

   Paghihinala

 • 6. 
  Aling bahagi ang mali sa pangungusap:  Marami ding Pilipino ang nalungkot sa sinapit ng mga dayuhan sa kamay ng isang Pilipinong naghostage sa kanila.
  • A. 

   Marami ding

  • B. 

   Ang nalungkot

  • C. 

   Isang Pilipinong

  • D. 

   Walang Mali

 • 7. 
  EL FILIBUSTERISMO:  Sino ang nagsabi: "Binungkal ko't tinamnan ang lupang ito. Di ko maibibigay ito, kundi sa sinumang didilig muna rito ng kaniyang dugo at maglilibing muna ng kaniyang asawa't anak. "
  • A. 

   Prayle

  • B. 

   Tata Selo

  • C. 

   Basilio

  • D. 

   Kabesang Tales

 • 8. 
  Ayusin ang salita mula sa pinakamababaw hanggang sa pinakamalalim:  1. kariktan  2-kagandahan  3-karilagan  4- kaningningan
  • A. 

   2-3-1-4

  • B. 

   2-1-3-4

  • C. 

   4-1-3-2

  • D. 

   2-4-3-1

 • 9. 
  Aling bahagi ng pangungusap ang may mali:  Hihintayin kita kahapon sa liwasan ngunit hindi ka naman dumating
  • A. 

   Hihintayin kita

  • B. 

   Sa liwasan

  • C. 

   Ka naman

  • D. 

   Walang mali

 • 10. 
  Maralitang tao, batong itinapon Sa lusak ng palad ay palaboy-laboy Nag-aaral at aba... noong makaahon Sa mahirap pala naroon ang marunong. (Anong uri ng taludturan ang saknong na binasa?
  • A. 

   Malaya

  • B. 

   Tradisyunal

  • C. 

   Blangkong berso

  • D. 

   A at b

 • 11. 
  Huwag mo akong ibibitin Baka ako kalawangin Parang pakong binasa't iniwan ng hangin.
  • A. 

   Personipikasyon

  • B. 

   Hyperbole

  • C. 

   Metapora

  • D. 

   Simile

 • 12. 
  Ang ama ang haligi ng tahanan.
  • A. 

   Personipikasyon

  • B. 

   Hyperbole

  • C. 

   Metapora

  • D. 

   Simile

 • 13. 
  Ang salitang yamang-dagat ay___
  • A. 

   Payak

  • B. 

   Maylapi

  • C. 

   Inuulit

  • D. 

   Tambalan

 • 14. 
  Analohiya: Simoun: Maria Clara= Basilio:_________
  • A. 

   Sinang

  • B. 

   Andeng

  • C. 

   Huli

  • D. 

   Paulita

 • 15. 
  Analohiya: ____________:Tiya Isabel= Paulita:Donya Victorina
  • A. 

   Huli

  • B. 

   Pepay

  • C. 

   Maria Clara

  • D. 

   Andeng

 • 16. 
  "Lahat na paraan ay gawin ninyo upang makapagpatuloy tayo sa paghihintay sa ating katubusan."
  • A. 

   Imahismo

  • B. 

   Eksistensiyalismo

  • C. 

   Naturalismo

  • D. 

   Realismo

 • 17. 
  Pagsunud-sunurin ang mga ideya o pangyayari:  A, "Wow!" Talagang sikat na ngayon si Charice," paghangang bigkas ni Fae kay Rae. B. Hindi mo ba napanood sa TV? Siya ang pinakamagaling sa awdisyon. C. "Bakit, ano ang ginawa niya? tanong ni Kae D. At, dagdag pa ni Fae, "Si Charice ang gaganap na Sunshine Corazon (Aling pangungusap ang dapat mauna?)
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 18. 
  Sa palagay ko'y napakahalaga nito kung paano namumuhay ang isang tao. Ang isang bahay o tahanan, gaya ng buhay ay nababatay sa kung paano mo inaayos. Ganoon ang dapat maging pakiramdam natin para maayos pati ang sariling buhay natin. Sa eskwela, ito ang  pinipilit kong ituro sa aking mga estudyante.
  • A. 

   Romantisismo

  • B. 

   Humanismo

  • C. 

   Feminismo

  • D. 

   Dekonstruksyon

 • 19. 
  Bibliograpiya: Javier, Concepcion D. Sandigan IV, _________,2012
  • A. 

   UST Publishing House, Manila

  • B. 

   UST Publishing House

  • C. 

   Manila

  • D. 

   Manila: UST Publishing House

 • 20. 
  Bibliyograpiya: Otanes, Fe T. at Alfonso O. Santiago,______________Philippine Journal of Education. VII:55
  • A. 

   "Translation Preferences of Educators."

  • B. 

   Translation Preferences of Educators.

  • C. 

   Translation Preferences of Educators

  • D. 

   "Translation Preferences of Educators"

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.