MÀu SẮc May MẮn CỦa BẠn LÀ ...

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Builapduy
B
Builapduy
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,487
Questions: 5 | Attempts: 1,489

M�u Sc May Mn Ca Bn L� ... - Quiz

Gần đến thi rồi phải không ta ?Bởi đời có câu HỌC TÀI THI PHẬN nên...Hãy tìm ra màu sắc may mắn của mình và sử dụng chúng để giúp mình thi cuối kì điểm cao hơn ! 


Questions and Answers
 • 1. 

  Ghi đúng một môn học bạn ghét nhất !

 • 2. 

  Những cảm xúc bạn thường có sau mỗi bài thi ? 

  • A. 

   Buồn

  • B. 

   Vui vẻ

  • C. 

   Khóc

  • D. 

   Tự hào

  • E. 

   Không cảm xúc

  • F. 

   Mệt

  • G. 

   Lo lắng

  • H. 

   Hồi hộp

  • I. 

   Tức giận

  • J. 

   Nhục

 • 3. 

  Bạn làm một bài trắc nghiệm như thế nào ?( Thứ tự bạn vừa cầm đề vô làm đó! Chứ mình biết bạn có thể kết hợp nhiều cách )

  • A. 

   Từ trên xuống

  • B. 

   Từ dưới lên

  • C. 

   Lộn xộn

 • 4. 

  Nêu vị trí bạn muốn được ngồi khi thi ? (Chọn 2 cái:Dãy + Hàng)

  • A. 

   Dãy sát cửa chính

  • B. 

   Dãy giữa

  • C. 

   Dãy sát cửa sổ

  • D. 

   Hàng đầu

  • E. 

   Hàng giữa

  • F. 

   Hàng cuối

 • 5. 

  Nếu có một câu hỏi có :A.abcB.xyzC. Cả A và B đều đúngD. Cả A và B đều saithì nếu đánh lụi, thì bạn lụi câu nào ?

  • A. 

   D

  • B. 

   C

  • C. 

   B

  • D. 

   A

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.