სავარჯიშო შემსწავლელი ტესტი ალკანები, იზომერია, ნომენკლატურა

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ninano
N
Ninano
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 1,008
Questions: 11 | Attempts: 602

SettingsSettingsSettings
სავარჯიშო შემსწავლელი ტესტი ალკანები, იზომერია, ნომენკლატურა - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  მოცემული ნივთიერების სახელწოდებაა

  • A.

   2 მეთილ ჰეპტანი

  • B.

   2 ეთილ ჰეპტანი

  • C.

   3 მეთილ ოქტანი

  • D.

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

  Correct Answer
  C. 3 მეთილ ოქტანი
  Explanation
  The correct answer is "3 მეთილ ოქტანი." This is because the question is asking for the name of the given substance, and out of the options provided, "3 მეთილ ოქტანი" is the only one that matches the given description.

  Rate this question:

 • 2. 

  მოცემული ნივთიერების სახელწოდებაა

  • A.

   2 მეთილ ჰეპტანი

  • B.

   2 ეთილ ჰეპტანი

  • C.

   3 მეთილ ოქტანი

  • D.

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

  Correct Answer
  C. 3 მეთილ ოქტანი
 • 3. 

  სურათზე გამოსახული ნივთიერება არის 

  • A.

   პროპანი

  • B.

   მეთანი

  • C.

   ეთანი

  • D.

   ბუტანი

  Correct Answer
  A. პროპანი
  Explanation
  The correct answer is "პროპანი" because it is the only option that makes sense in the given context. The other options, "მეთანი," "ეთანი," and "ბუტანი," do not correspond to any known object or concept related to the given image.

  Rate this question:

 • 4. 

  სურათზე გამოსახული ნივთიერების სახელწოდებაა

  • A.

   ნ პენტანი

  • B.

   ნ ბუტანი

  • C.

   2 მეთილ ბუტანი

  • D.

   2 მეთილ პენტანი

  Correct Answer
  A. ნ პენტანი
  Explanation
  The correct answer is "ნ პენტანი". This is because in the given list of words, the only option that matches the name of the item shown in the picture is "ნ პენტანი". The other options do not match the item shown in the picture.

  Rate this question:

 • 5. 

  სურათზე მოცემულია ორი ალკანი .ისინ არიან

  • A.

   იზომერები

  • B.

   ჰომოლოგები

  • C.

   ერთი და იგივე ნივთიერება

  • D.

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

  Correct Answer(s)
  A. იზომერები
  C. ერთი და იგივე ნივთიერება
  Explanation
  The correct answer is "იზომერები, ერთი და იგივე ნივთიერება" which means "they are the same object". This answer is correct because the picture shows two identical cans, indicating that they have the same content or substance inside.

  Rate this question:

 • 6. 

  სურათზე მოცემულია სამი ალკანი

  • A.

   1 და მეორე არის იზომერები, 3 მათი ჰომოლოგი

  • B.

   1 და 3 არის ერთი და იგივე ნივთიერება, 2 კი მათი იზომერი

  • C.

   1 და 3 არის იზომერები, 2 მათი ჰომოლოგი

  • D.

   სამივე იქომერებია

  Correct Answer
  B. 1 და 3 არის ერთი და იგივე ნივთიერება, 2 კი მათი იზომერი
  Explanation
  The statement "1 და 3 არის ერთი და იგივე ნივთიერება" means that items 1 and 3 are the same in terms of their nature or characteristics. The statement "2 კი მათი იზომერი" means that item 2 is different from items 1 and 3 in terms of its nature or characteristics. Therefore, the correct answer is that items 1 and 3 have the same nature or characteristics, while item 2 is different.

  Rate this question:

 • 7. 

  სურათზე გამოსახული ნივთიერების სახელწოდებაა

  • A.

   7, 7 დი მეთილ ოქტანი

  • B.

   2 მეთი ჰეპტანი

  • C.

   2, 2 დი მეთილ ოქტანი

  • D.

   2, 3 დი მეთილ ოქტანი

  Correct Answer
  C. 2, 2 დი მეთილ ოქტანი
  Explanation
  The correct answer is "2, 2 დი მეთილ ოქტანი". This is the correct name for the item depicted in the picture.

  Rate this question:

 • 8. 

  რამდენი წყალბაატომია აღნიშნულ ალკანში

  • A.

   6

  • B.

   16

  • C.

   10

  • D.

   12

  Correct Answer
  D. 12
  Explanation
  The correct answer is 12. This is because the question is asking for the number of water molecules in the given alcohol. The number 12 represents the number of water molecules in the alcohol.

  Rate this question:

 • 9. 

  სურათზე მოცემულია ოთხი ალკანი. აირჩიეთ სწორი პასუხი

  • A.

   1 და მეორე არის იზომერი 3 და 4 ჰომოლოგები

  • B.

   ოთხივე არის ერთი და იგივე ნივთიერება

  • C.

   1 და 3 არის ერთიდა იგივე ნივთიერება, 2 და 4 მისი ჰომოლოგი

  • D.

   2, 3, 4, არის ერთი და იგივე ნივთიერება, 1 მისი იზომერი

  Correct Answer
  D. 2, 3, 4, არის ერთი და იგივე ნივთიერება, 1 მისი იზომერი
  Explanation
  The correct answer is explaining that options 2, 3, and 4 are all the same object, while option 1 is a different object. Option 1 is an isomer, meaning it has the same chemical formula but a different arrangement of atoms. Options 2, 3, and 4, on the other hand, have the same chemical formula and the same arrangement of atoms, making them identical.

  Rate this question:

 • 10. 

  ამ ნივთიერების სახელწოდებაა

  • A.

   3, 4, 5 ტრი მეთილ ოქტანი

  • B.

   2, 3, 4 ტრიმეთილ ოქტანი

  • C.

   2, 3, დი მეთილ ჰეპტანი

  • D.

   ნ დეკანი

  Correct Answer
  A. 3, 4, 5 ტრი მეთილ ოქტანი
  Explanation
  The correct answer is "3, 4, 5 ტრი მეთილ ოქტანი". The other options do not make sense as they contain either incomplete or incorrect information. The correct answer states that the given set of numbers represents a "3, 4, 5 ტრი მეთილ ოქტანი", which translates to "a set of three, four, and five octanes".

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.