სავარჯიშო შემსწავლელი ტესტი ალკანები, იზომერია, ნომენკლატურა

11 Questions | Total Attempts: 510

SettingsSettingsSettings
სავარჯიშო შემსწავლელი ტესტი ალკანები, იზომერია, ნომენკლატურა - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  მოცემული ნივთიერების სახელწოდებაა
  • A. 

   2 მეთილ ჰეპტანი

  • B. 

   2 ეთილ ჰეპტანი

  • C. 

   3 მეთილ ოქტანი

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 2. 
  მოცემული ნივთიერების სახელწოდებაა
  • A. 

   2 მეთილ ჰეპტანი

  • B. 

   2 ეთილ ჰეპტანი

  • C. 

   3 მეთილ ოქტანი

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 3. 
  სურათზე გამოსახული ნივთიერება არის 
  • A. 

   პროპანი

  • B. 

   მეთანი

  • C. 

   ეთანი

  • D. 

   ბუტანი

 • 4. 
  სურათზე გამოსახული ნივთიერების სახელწოდებაა
  • A. 

   ნ პენტანი

  • B. 

   ნ ბუტანი

  • C. 

   2 მეთილ ბუტანი

  • D. 

   2 მეთილ პენტანი

 • 5. 
  სურათზე მოცემულია ორი ალკანი .ისინ არიან
  • A. 

   იზომერები

  • B. 

   ჰომოლოგები

  • C. 

   ერთი და იგივე ნივთიერება

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 6. 
  სურათზე მოცემულია სამი ალკანი
  • A. 

   1 და მეორე არის იზომერები, 3 მათი ჰომოლოგი

  • B. 

   1 და 3 არის ერთი და იგივე ნივთიერება, 2 კი მათი იზომერი

  • C. 

   1 და 3 არის იზომერები, 2 მათი ჰომოლოგი

  • D. 

   სამივე იქომერებია

 • 7. 
  სურათზე გამოსახული ნივთიერების სახელწოდებაა
  • A. 

   7, 7 დი მეთილ ოქტანი

  • B. 

   2 მეთი ჰეპტანი

  • C. 

   2, 2 დი მეთილ ოქტანი

  • D. 

   2, 3 დი მეთილ ოქტანი

 • 8. 
  რამდენი წყალბაატომია აღნიშნულ ალკანში
  • A. 

   6

  • B. 

   16

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 9. 
  სურათზე მოცემულია ოთხი ალკანი. აირჩიეთ სწორი პასუხი
  • A. 

   1 და მეორე არის იზომერი 3 და 4 ჰომოლოგები

  • B. 

   ოთხივე არის ერთი და იგივე ნივთიერება

  • C. 

   1 და 3 არის ერთიდა იგივე ნივთიერება, 2 და 4 მისი ჰომოლოგი

  • D. 

   2, 3, 4, არის ერთი და იგივე ნივთიერება, 1 მისი იზომერი

 • 10. 
  ამ ნივთიერების სახელწოდებაა
  • A. 

   3, 4, 5 ტრი მეთილ ოქტანი

  • B. 

   2, 3, 4 ტრიმეთილ ოქტანი

  • C. 

   2, 3, დი მეთილ ჰეპტანი

  • D. 

   ნ დეკანი

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.