Operativni Sistemi 1

251 Questions | Total Attempts: 543

SettingsSettingsSettings
Operativni Sistemi 1 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Kolekcija procesora koja pre svega deli RAM memoriju predstavlja:
  • A. 

   Paralelnu multi-CPU arhitekturu

  • B. 

   Interaktivnu arhitekturu

  • C. 

   Distribuiranu multi-computer arhitekturu

  • D. 

   Batch arhitektru

 • 2. 
  Sistemski poziv predstavlja interfejs između
  • A. 

   Procesa i kernela

  • B. 

   Procesa i memorije

  • C. 

   Procesa i CPU

  • D. 

   Procesa i aplikativnog sloja

 • 3. 
  U user modu, proces koristi:
  • A. 

   Samo 2 resursa: CPU i RAM

  • B. 

   Bilo koje resurse sistema

  • C. 

   Samo CPU

  • D. 

   Samo RAM

  • E. 

   Samo 2 resursa: CPU i datoteke

  • F. 

   Samo 3 resursa: CPU, RAM i datoteke

 • 4. 
  Ko je najbolji prijatelj CPU i računarskog sistema
  • A. 

   Timer

  • B. 

   Cooler

  • C. 

   Mouse

  • D. 

   Hard disc

  • E. 

   Cash memorija

  • F. 

   Flash memorija

  • G. 

   MDA

  • H. 

   Network card

 • 5. 
  Potpunu CPU izolaciju u odnosu na I/O akcije omogudavaju 2 hardverska uređaja. To su:
  • A. 

   MDA I PIC

  • B. 

   MMU i DMA

  • C. 

   MMU i Timer

  • D. 

   MDA i timer

  • E. 

   PIC i mrezna kartica

  • F. 

   MMU i PIC

 • 6. 
  Kod TS (time-sharing systems) fundamentalni resurs koji se deli (share) je:
  • A. 

   CPU time

  • B. 

   DMA

  • C. 

   PIC

  • D. 

   RAM

  • E. 

   Network

 • 7. 
  Najtipičniji predstavnik TS (timesharing systems)
  • A. 

   UNIX / Linux

  • B. 

   MS windows

  • C. 

   DOS

  • D. 

   Cloud computing

  • E. 

   Google chrome

 • 8. 
  U strukturnoj šemi računarskog sistema, OS je neposredno iznad:
  • A. 

   Hardvera

  • B. 

   Sistemskog softvera

  • C. 

   Aplikativnog softvera

  • D. 

   Mreznog sloja

  • E. 

   Kernelskog sloja

 • 9. 
  I/O se u računarskim sistemima obično štite preko:
  • A. 

   Privilegovanih I/O instrukcija

  • B. 

   Page tabele

  • C. 

   Segment tabele

  • D. 

   Base i limit tabele

  • E. 

   Privilegovanih memorijskih istrukcija

  • F. 

   Ne privilegovanih memorijskih instrukcija

  • G. 

   Ne privilegovanih I/O instrukcija

 • 10. 
  U strukturnoj šemi OS-a, najkvalitetniji i fundamentalni deo naziva se:
  • A. 

   Kernel

  • B. 

   MMU

  • C. 

   Device Driver

  • D. 

   TCP/IP

  • E. 

   Interrupt routine

 • 11. 
  OS je po pitanju alokacija i upravljanja računarskim resursima:
  • A. 

   Istovremeno i resource allocator i resource manager

  • B. 

   Samo resource allocator

  • C. 

   Samo resource manager

  • D. 

   Na nekim sistemima resource allocator a na nekim resource manager

 • 12. 
  Kod TS (time-sharing systems)???
  • A. 

   Multiprograming je obavezan, on-line komunikacija je obavezna

  • B. 

   Multiprograming nije obavezan, on-line komunikacija nije obavezna

  • C. 

   Multiprograming je obavezan, on-line komunikacija nije obavezna

  • D. 

   Multiprograming nije obavezan, on-line komunikacija je obavezna

 • 13. 
  Multiprograming:
  • A. 

   Ne koristi se kod batching sistema, koristi se kod interaktivnih sistema

  • B. 

   Koristi se kod batching sistema, ne koristi se kod interaktivnih sistema

  • C. 

   Ne koristi se kod batching sistema, ne koristi se kod interaktivnih sistema

  • D. 

   Koristi se kod batching sistema, koristi se kod interaktivnih sistema

 • 14. 
  Memorija se u računarskim sistemima obično štiti preko:
  • A. 

   Base i limit registra

  • B. 

   Segment nabele

  • C. 

   Ne privilegovanih memorijskih instrukcija

  • D. 

   Privilegovanih memorijskih instrukcija

  • E. 

   Page tabele

 • 15. 
  On-line komunikacija sa sistemom:
  • A. 

   Nije obavezna kod batching sistema, je obavezna kod interaktivnih sistema

  • B. 

   Je obavezna kod batching sistema, nije obavezna kod interaktivnih sistema

  • C. 

   Je obavezna kod batching sistema, je obavezna kod interaktivnih sistema

  • D. 

   Nije obavezna kod batching sistema, nije obavezna kod interaktivnih sistema

 • 16. 
  U kernelskom modu, proces koristi:
  • A. 

   Bilo koje resurse sistema koje je tražio i za koje ima pravo korištenja

  • B. 

   Bilo koje resurse sistema

  • C. 

   Samo RAM

  • D. 

   Samo 2 resursa: CPU i RAM

  • E. 

   Samo CPU

 • 17. 
  Kako se štiti CPU u računarskim sistemima? Koji je hardverski uređaj najpogodniji za CPU zaštitu:
  • A. 

   Timer

  • B. 

   Keš memorija

  • C. 

   Flash memorija

  • D. 

   DMA

  • E. 

   Network card

 • 18. 
  Kolekcija procesora od kojih svaki ima sopstvenu memoriju i RTC, a povezani su preko mreže predstavlja:
  • A. 

   Distribuiranu multi-computer arhitekturu

  • B. 

   Paralelnu multi-CPU arhitekturu

  • C. 

   Batch arhitekturu

  • D. 

   Cluster arhitekturu

  • E. 

   Interaktivnu arhitekturu

 • 19. 
  U strukturnoj šemi računarskog sistem, OS je neposredno ispod:
  • A. 

   Sistemskog softvera i aplikativnog softvera

  • B. 

   User sloja

  • C. 

   Mrežnog sloja

  • D. 

   Kernelskog sloja

  • E. 

   Hardvera

 • 20. 
  Kolekcija procesora koja pre svega deli storage prostor predstavlja:
  • A. 

   Cluster arhitekturu

  • B. 

   Distribuiranu multi-computer arhitekturu

  • C. 

   Interaktivnu arhitekturu

  • D. 

   Paralelnu multi-CPU arhitekturu

  • E. 

   Batch arhitekturu

 • 21. 
  Diskutujte AWT (Average Waiting Time). Idendifikujte short-term scheduler algoritam, koji je najbolji po pitanju AWT
  • A. 

   SJF

  • B. 

   FCFS (FIFO)

  • C. 

   RR

  • D. 

   Priority

  • E. 

   SRTF

 • 22. 
  Za time sharing sisteme, kao što su UNIX/Linux, idendifikujte short-term scheduler algoritam, koji je najbolji za njih
  • A. 

   RR

  • B. 

   FCFS (FIFO)

  • C. 

   Priority

  • D. 

   SJF

  • E. 

   SRTF

 • 23. 
  Tehnika aging u short-term scheduler algortimima se koristi za:
  • A. 

   Smanjenje zakucavanja

  • B. 

   Poboljšanje vremena odziva

  • C. 

   Povedanje propusne modi OS

  • D. 

   Povedanje performansi

 • 24. 
  Diskutujte RT (Response Time). Idendifikujte koji je ovo short-term scheduler algoritam, koji je najbolji po pitanju RT
  • A. 

   RR

  • B. 

   FCFS (FIFO)

  • C. 

   Priority

  • D. 

   SJF

  • E. 

   SRTF

 • 25. 
  Diskutujte ATAT (Average Turn-Around Time). Idendifikujte short-term scheduler algoritam, koji je najbolji po pitanju ATAT
  • A. 

   RR

  • B. 

   FCFS (FIFO)

  • C. 

   Priority

  • D. 

   SJF

  • E. 

   SRTF

Back to Top Back to top