Icr - Prvi Kolokvijum

51 Questions

Settings
Please wait...
Icr - Prvi Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kontrola ''Button'' (dugme) je:
  • A. 

   Aktivna

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Pasivna

  • D. 

   Ni jedna od ponuđenih

 • 2. 
  1981 je publikovan prvi komercijalni prozorski (windows) sistem od strane kompanije:
  • A. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • B. 

   Xerox Star

  • C. 

   Microsoft

  • D. 

   Apple

  • E. 

   Ne znam

 • 3. 
  WYSIWYG je očekivan za direktnu manipulaciju?
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Netačno

  • C. 

   Tačno

 • 4. 
  LOGO je:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Karakteristična multimodalnost

  • C. 

   Jezik za jednostavno grafičko programiranje

  • D. 

   Paradigma

 • 5. 
  Kod WIMP interakcije, pri dijalogu, tj. interakciji između mašine i korisnika, ko ima inicijativu?
  • A. 

   Korisnik

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Mašina

 • 6. 
  Na slici je dat prime kog stila interakcije?
  • A. 

   WIMP

  • B. 

   Www

  • C. 

   Popunjavanje formi

  • D. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • E. 

   Ne znam

 • 7. 
  Multimodalni interaktivni sistem:
  • A. 

   Pravi analogiju sa nekim realnim objektima ili aktivnostima

  • B. 

   Odbacuje tezu single user/single computer

  • C. 

   Zahteva poznavanje jezika i funkcija sistema

  • D. 

   Se zasniva na upotrebi više komunikacionih kanala

  • E. 

   Ne znam

 • 8. 
  Intenzitet zvuka je:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • C. 

   Objektivan

  • D. 

   Subjektivan

 • 9. 
  Koja od navedene dve strukture više orjentisana ka zadatku?
  • A. 

   Zasnovana na dijalogu

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Hijerarhijska

 • 10. 
  Ključ uspeha različitih metoda u dizajnu interakcije je fokusiranje razmišljanja prema korisniku:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 11. 
  Direktna manipulacija ima osnovnih:
  • A. 

   7 karakteristika

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   5 karakteristika

  • D. 

   6 karakteristika

  • E. 

   Ni jedno od ponuđenih

 • 12. 
  Pri definisanju pojmova interakcije, kako se naziva oblast ekspertize i znanja u realnim aktivnostima?
  • A. 

   Koncept

  • B. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • C. 

   Cilj

  • D. 

   Domen

  • E. 

   Ne znam

 • 13. 
  Promena veličine vidljivog ugla nakon procene veličine objekta, ne menja doživljaj veličine objekta. Ovo je poznati:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • C. 

   Zakon od doživljaju veličine

  • D. 

   Zakon o promenljivosti vidljivog ugla

  • E. 

   Zakon o nepromenljivosti veličine

 • 14. 
  Osim kao 3 RGB komponente, jednu boju možemo predstaviti koristeći: obojenost (hue), intenzitet (intensity) i?
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Saturation (zasićenje)

  • C. 

   Gamma (prozirnost)

  • D. 

   Contrast (kontrast)

  • E. 

   Ni jedno od ponuđenih

 • 15. 
  Brzina reakcije se razlikuje od vrste nadražaja. Najbrža reakcije je na pobudu izazvanu od čula:
  • A. 

   Sluha

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Vida

  • D. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • E. 

   Dodira

 • 16. 
  Indirektna manipulacija znači:
  • A. 

   Upravljanje u industriji

  • B. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • C. 

   Korisnik upravlja sa stvarnim objektima preko interfejsa

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Upravljanje proscesima u proizvodnji

  • F. 

   Indirektno upravljanje

 • 17. 
  Koji je nedostajući elemenat na poziciji (2) na slici?
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Intervju

  • C. 

   Projekat

  • D. 

   Prototip

  • E. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • F. 

   Analize

 • 18. 
  Normanov model ima 7 faza. Zaokružite drugu i treću.
  • A. 

   Razumevanje stanja sistema

  • B. 

   Formiranje svrhe/namene

  • C. 

   Izvršavanje akcija

  • D. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • E. 

   Ne znam

  • F. 

   Specificiranje akcija

 • 19. 
  Za ''pisanje'' po digitalnom papiru se koristi:
  • A. 

   Promenom pozicije tečnog kristala

  • B. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • C. 

   Magnetizacijom

  • D. 

   Dejstvom elektriciteta na mastilo

  • E. 

   Ne znam

  • F. 

   Light pen olovka

 • 20. 
  Zaokružite karakteristike direktne manipulacije
  • A. 

   Sintatička korektnost svih akcija

  • B. 

   Nevidljivi objekti

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Meniji, ikone i prozori

  • E. 

   Ni jedno od ponuđenih

 • 21. 
  Po Normanovom modelu greška ''omaška'' (slip) nastaje:
  • A. 

   Netačnim razumevanjem cilja i može se korigovati redizajnom

  • B. 

   Netačnim razumevanjem cilja i zahteva radikalne izmene

  • C. 

   Netačnom akcijom i zahteva radikalne izmene

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • F. 

   Netačnom akcijom i može se korigovati redizajnom

 • 22. 
  Koliko etapa Normanovog modela je sadržano u svakoj od dve faze?
  • A. 

   Četiri

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tri

  • D. 

   Ni jednom od ponuđenih

  • E. 

   Dve

 • 23. 
  Za dobar dizajn neophodno je:
  • A. 

   Obuka korisnika

  • B. 

   Razumevanje korisnika i računara

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Poznavanje što više programskih jezika

 • 24. 
  Treperenje nastaje ako je osvežavanje slike najmanje:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   50Hz

  • C. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • D. 

   5Hz

 • 25. 
  Postoje dve teorije o zaboravljanju. Jedna teorija kaže da je zaboravljanje posledica slabljenja, a druga da je zaboravljanje posledica:
  • A. 

   Potiskivanje od drugih informacija

  • B. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • C. 

   Mešanje sa drugim informacijama

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Gubitak veza sa drugim informacijama

 • 26. 
  Smatra se da je ključ dobrog dizajna u:
  • A. 

   PLaniranju bez grešaka

  • B. 

   Postavljanje korisnika u prvi plan tokom svih faza dizajna

  • C. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • D. 

   Dobroj organizaciji

  • E. 

   Ne znam

 • 27. 
  Označi format u kojima se koristi kompresija sa gubitcima:
  • A. 

   Gif

  • B. 

   Zip

  • C. 

   Mp3

  • D. 

   Rar

  • E. 

   Ne znam

  • F. 

   Ni jedno od ponuđenih

 • 28. 
  Komunikacija sa drugim dizajnerima je deo:
  • A. 

   Testiranja

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • D. 

   Utvrđivanje ciljeva

  • E. 

   Analize problema (scenarija)

 • 29. 
  Induktivno rezonovanje se:
  • A. 

   Indukovanjem činjenica

  • B. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Generalizacijom slučajeva (primera)

  • E. 

   Izvodi logički iz datih predpostavki

 • 30. 
  Na slici je dat primer korišćenja beline radi:
  • A. 

   Isticanja

  • B. 

   Prikaza strukture

  • C. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • D. 

   Čitljivosti

  • E. 

   Ne znam

 • 31. 
  ''Coctail party effect'' je primer koji dokazuje:
  • A. 

   Prepoznavanje sopstvenog imena u buci

  • B. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • C. 

   Filtriranje nebitnih zvukova

  • D. 

   Ne znam

 • 32. 
  Da li redosled stavki (kontrola, grupa...) predstavlja deo dizajna jednog pogleda?
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Da

  • C. 

   Ne

 • 33. 
  Organizacija tj. povezanost pogleda, stranica ili stanja uređaja jedne aplikacije može biti: hijerarhijska i...
  • A. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Mrežasta

  • D. 

   Zasnovana na dijalogu

  • E. 

   Vodopad

 • 34. 
  Ukoliko zvuk dolazi sa dva različita mesta, razlikujemo ga po tome što:
  • A. 

   Osećamo vremensku razliku između zvukova ali ne i razliku u amplitudi

  • B. 

   Osećamo vremensku razliku između zvukova ali i razliku u amplitudi

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Osećamo samo razliku u amplitudi

 • 35. 
  Na slici je prikazana?
  • A. 

   Dvorak tastatura

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tastatura mobilnog uređaja

  • D. 

   Kodna tastatura

  • E. 

   QWERTY tastatura

 • 36. 
  Osim Gestalt-ove teorije, postoji teorija (Newell&Simon):
  • A. 

   Prostora problema

  • B. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Heuristike

  • E. 

   Alegorije

  • F. 

   Metafore

 • 37. 
  Postoje tri onovne karakteristike zvuka: boja,...
  • A. 

   Dubina i frekvencija

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • D. 

   Dubina i glasnost

  • E. 

   Glasnost i frekvencija

  • F. 

   Intenzitet i frekvencija

 • 38. 
  Deduktivno rezonovanje se:
  • A. 

   Izvodi logički iz datih predpostavki

  • B. 

   Generalizacijom slučajeva (primera)

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Ni jedno od ponuđenih

 • 39. 
  Na slici je prikazan koji stil interakcije?
  • A. 

   Metafore

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Point and click

  • D. 

   Www

  • E. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • F. 

   WIMP

 • 40. 
  Alfabet tastatura se koristi:
  • A. 

   Zbog lakšeg učenja neiskusnih korisnika

  • B. 

   Zbog brzine kucanja

  • C. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • D. 

   Jer je najviše prisutna kod računara

  • E. 

   Ne znam

 • 41. 
  Zaokružite četvrtu etapu Normanovog modela: 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Izvršavanje akcija

  • C. 

   Razumevanje stanja sistema

  • D. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • E. 

   Specificiranje akcija

  • F. 

   Formiranje svrhe/namene

 • 42. 
  Normanov model služi za modelovanje: 
  • A. 

   Interakcije

  • B. 

   Korisnika

  • C. 

   Interfejsa

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Ni jedno od ponuđenih

 • 43. 
  Koji se meni aktivira prelaskom miša preko meni bara?
  • A. 

   Fall-down

  • B. 

   Pop-up

  • C. 

   Pie

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Pull-down

 • 44. 
  Na slici je prikazana:
  • A. 

   Alfabet tastatura

  • B. 

   QWERTY tastatura

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Dvorak tastatura

  • E. 

   Kodna tastatura

 • 45. 
  Organizacija tj. povezanost pogleda, stranica ili stanja uredjaja jedne aplikacije može biti: zasnovana na dijalogu i...
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Vodopad

  • C. 

   Mrežasta

  • D. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • E. 

   Hijerarhijska

 • 46. 
  Jenda teorija o pamćenju tvrdi da je količina zapamćenih informacija u relaciji sa vremenom potrošenim na učenju:
  • A. 

   Javljaju se povremeno prekidi

  • B. 

   Direktno proporcionalna

  • C. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Eksponencijalnog trajanja

  • F. 

   Obrnuto proporcionalna

 • 47. 
  Zaključivanje o uzrocima na osnovu ishoda, naziva se:
  • A. 

   Abdukcija

  • B. 

   Rezonovanje

  • C. 

   Razmišljanje

  • D. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • E. 

   Ne znam

 • 48. 
  Douglas Engelbart se vezuje za nastajanje video prikaza (VDU)?
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tačno

 • 49. 
  Usled nesavršenosti vida, centar stranice vidimo pomeren
  • A. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • B. 

   Gore

  • C. 

   Dole

  • D. 

   Ne znam

 • 50. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Touchpad

  • B. 

   Kodna tastatura

  • C. 

   Trackball

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Thumweel

  • F. 

   Ni jedno od ponuđenih

 • 51. 
  Redosled stavki može da prati:
  • A. 

   Procedure i postupke

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Ni jedno od ponuđenih

  • D. 

   Prirodni tok objekta