Stilske Figure Kviz

5 Questions | Total Attempts: 1234

SettingsSettingsSettings
Stilske Figure Kviz - Quiz

Stilske figure


Questions and Answers
 • 1. 
  Napiši 3 rečenice u kojima ćeš upotrebiti stilsku figuru - aliteraciju.
 • 2. 
  Asonanca je:
  • A. 

   Stilska figura koja nastaje učestalim javljanjem istog samoglasnika u nizu.

  • B. 

   Stilska figura kojom se postiže bezvučnost reči u stihu.

  • C. 

   Stilska figura koja nastaje učestalim javljanjem samoglasnika i suglasnika.

 • 3. 
  Oomatopeja je stilska figura koja nastaje imitacijom zvukova iz prirode.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 4. 
  Asonanca, aliteracija i onomatopeja su figure __________
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.