Dodatna Povijest - Kviz

20 Questions | Total Attempts: 1721

SettingsSettingsSettings
Dodatna Povijest - Kviz - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Koje godine je palo Zapadno Rimsko Carstvo?
  • A. 

   476.

  • B. 

   395.

  • C. 

   450.

  • D. 

   418.

 • 2. 
   Zajednički sveti grad Jevreja, muslimana i kršćana je:
  • A. 

   Rim

  • B. 

   Carigrad

  • C. 

   Meka

  • D. 

   Jerusalem

 • 3. 
  Za vrjieme kojeg cara je Bizantsko Carstvo bilo prostorno najveće?
  • A. 

   Karlo Veliki

  • B. 

   Justinijan

  • C. 

   Heraklije

  • D. 

   Bazilije

 • 4. 
  Kome je kmet bio dužan plaćati poreze? (označi više odgovora, ako ima)
  • A. 

   Crkvi

  • B. 

   Vladaru

  • C. 

   Feudalcu

  • D. 

   Ostalim seljacima

 • 5. 
  Kako se zove nasljednik Karla Velikog?
  • A. 

   Lotar

  • B. 

   Pipin Mali

  • C. 

   Karlo Martel

  • D. 

   Ludvig Pobožni

 • 6. 
  Velika seoba naroda počela je (koje godine)
 • 7. 
  Prve podatke o Bosni daje Konstantin VII. Porfirogenet?
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 8. 
  Kako se zove prvi poznati bosanski vladar?
 • 9. 
  Što su stećci?
 • 10. 
  Koje godine je srednjovjekovna bosanska država pala pod osmanlijsku vlast?
 • 11. 
  Gdje se čuva original povelje Kulina bana?
  • A. 

   Sarajevo

  • B. 

   St. Petersburg

  • C. 

   Paris

  • D. 

   London

 • 12. 
  Kada je potpisana Povelja Kulina bana?
  • A. 

   29. 8. 1188.

  • B. 

   29. 8. 1191.

  • C. 

   29. 8. 1190.

  • D. 

   29. 8. 1189.

 • 13. 
  Kako se zove posljednji bosanski kralj?
 • 14. 
  Kojoj dinastiji su pripadali skoro svi vladari Srednjovjekovne Bosne?
 • 15. 
  Koje godine je došlo do Crkvenog raskola?
  • A. 

   1054.

  • B. 

   1089.

  • C. 

   1064.

  • D. 

   1035.

 • 16. 
  Kako se zvao vojskovođa koji je srušio Zapadno Rimsko Carstvo?
 • 17. 
  Šta su parike?
  • A. 

   Zemljišni posjed u Bizantu

  • B. 

   Zemljoposjednici na proniji u Bizantu

  • C. 

   Kmetovi na proniji u Bizantu

  • D. 

   Poglavari pravoslavne crkve

 • 18. 
  Kako se još nazivaju gilde?
 • 19. 
  Srednji vijek se dijeli na rani, razvijeni i kasni.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.