Velká Francouzská Revoluce

15 Questions | Total Attempts: 767

SettingsSettingsSettings
Velk Francouzsk Revoluce - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Madam Pompadour byla milenkou
  • A. 

   Ludvíka XIV.

  • B. 

   Ludvíka XV.

  • C. 

   Ludvíka XVI.

  • D. 

   Napoleona Bonaparte

 • 2. 
  Ať jedí koláče ... těmito slovy měla údajně odbýt lid
  • A. 

   Marie Terezie

  • B. 

   Marie Antoinetta

  • C. 

   Madame Pompadour

  • D. 

   Kateřina Veliká

 • 3. 
  Francie v sedmileté válce (1756-1763) získala povodí Mississippi, Louisiannu a Kanadu.
  • A. 

   Ano

  • B. 

   Ne

 • 4. 
  Ludvíka XV. prý madame Pompadour utěšovala slovy: „Nač se tím budete zatěžovat, ještě z toho onemocníte. Po nás potopa!“ Toto rčení vyjadřuje
  • A. 

   Bezohledný, „krátkozraký“ vztah k budoucnosti

  • B. 

   Hrozbu změny v klimatu v tehdejší Evropě

 • 5. 
  Privilegované stavy byly tvořeny 
  • A. 

   1. a 2. stavem

  • B. 

   3. stavem

 • 6. 
  Daně ve Francii před revolucí platil
  • A. 

   1. stav

  • B. 

   2. stav

  • C. 

   3. stav

  • D. 

   1. a 2. stav

 • 7. 
  Konstituční monarchie je monarchií v níž je král omezen ústavou
  • A. 

   Ano

  • B. 

   Ne

 • 8. 
  Velká francouzská revoluce vypukla
  • A. 

   Svoláním generálních stavů

  • B. 

   Dobytím Bastily se zásobami střelného prachu

 • 9. 
  Velká francouzská revoluce vypukla v roce
  • A. 

   1798

  • B. 

   1897

  • C. 

   1789

  • D. 

   1879

 • 10. 
  V červnu 1791 se král pokusil o útěk z Francie v přestrojení, avšak byl odhalen, podle čeho?
  • A. 

   ​byl donucen se jehlicí píchnout do prstu, aby ukázal, že má modrou krev

  • B. 

   Neuměl zazpívat revoluční píseň "Marseillasa"

  • C. 

   podle jeho podobizny vyobrazené na minci

  • D. 

   Podle výrazného parfému

 • 11. 
  V září 1791 přísahal král...
  • A. 

   že už se nebude přejídat a bude šetřit

  • B. 

   Na Konstituci neboli Ústavu

  • C. 

   Na Bibli, že bude dál vládnout z Boží vůle

  • D. 

   že přeruší korespondenci se švagrem Leopoldem Habsburským

 • 12. 
  Revoluční teror nastolili
  • A. 

   Roaylisté

  • B. 

   Girondisté

  • C. 

   Jakobíni

 • 13. 
  Příznivci krále byli
  • A. 

   Royalisté

  • B. 

   Girondisté

  • C. 

   Jakobíni

 • 14. 
  Revoluční teror skončil
  • A. 

   Napoleonovou císařskou korunovací

  • B. 

   Robespierrovou popravou pod heslem "Pryč s tyranem!"

 • 15. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.