Sejarah Tingkatan 2 Bab 3

27 Questions | Total Attempts: 305

SettingsSettingsSettings
Sejarah Tingkatan 2 Bab 3 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Pada akhir kurun ke 19, keunggulan British telah tercabar. Apakah yang menyebabkan keunggulan British tercabar?
  • A. 

   Lahir semangat nasionalisme

  • B. 

   Penentangan penduduk tempatan

  • C. 

   Kemunculan zaman Imperialis Baru

  • D. 

   Kemunculan golongan berpendidikan

 • 2. 
  Perancis berminat untuk membina terusan di Segenting Kra dan melauaskan kawasan ke Lembah Menam.Apakah kesan tersebut ke atas Tanah Melayu?
  • A. 

   Pembesar tempatan meminta bantuan Perancis

  • B. 

   Siam berperang dengan Perancis di Indo-Cina

  • C. 

   Perancis berusaha campur tangan di Negeri-Negeri Melayu Utara

  • D. 

   Mendorong British meluaskan pengaruh ke Negeri-Negeri Melayu Utara

 • 3. 
  Apakah tujuan terpenting British menandatangani Perjanjian Sulit British Siam 1897?
  • A. 

   Merampas Negeri-Negeri Melayu Utara daripada Siam

  • B. 

   Menghalang Siam menyerahkan Negeri-Negeri Melayu Utara kepada kuasa Barat yang lain

 • 4. 
  Apakah kesan terpenting daripada Perjanjian Sulit British Siam tersebut?
  • A. 

   British telah mencabuli perjanjian tersebut

  • B. 

   Permerintah tempatan masih menjalin hubungan dengan kuasa barat yang lain

  • C. 

   Negeri-negeri yang terlibat tidak akur dengan perjanjian tersebut

  • D. 

   Siam kehilangan hak terhadap Negeri-Negeri Melayu Utara

 • 5. 
  • WA Graham
  • Meadowe Frost
        H.E.DukeSenarai di atas berkaitan dengan tokoh yang berkhidmat di Negeri-Negeri Melayu Utara. Apakah peranan mereka?
  • A. 

   Residen

  • B. 

   Wakil Siam

  • C. 

   Penasihat Sultan

  • D. 

   Pembantu Residen

 • 6. 
  Perjanjian Bangkok 1909 telah mengubah sejarah Negeri-Negeri Melayu Utara kerana....
  • A. 

   Kedudukan Siam di negeri-negeri tersebut lebih terjamin

  • B. 

   Siam telah menyerahkan Negeri-Negeri Melayu Utara kepada British

 • 7. 
  • Sultan Muhammad IV membantah tindakan tersebut
          Kira-kira 15,000 penduduk Melayu berhijrah ke   KelantanApakah faktor yang menimbulkan peristiwa  di atas? 
  • A. 

   Penyerahan Wilayah Tabal kepada Siam

  • B. 

   Siam enggan mengiktiraf kemerdekaan Kelantan

  • C. 

   British merampas wilayah Tabal daripada Sultan

  • D. 

   British enggan mengiktiraf kemerdekaan Wilayah Reman

 • 8. 
  Perjanjian X
  • Siam tidak menyewakan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British
        Britis h menyerahkan hak Wilayah Asingan kepada SiamPerjanjian X ialah
  • A. 

   Perjanjian Burney

  • B. 

   Perjanjian Sulit 1897

  • C. 

   Perjanjian Bangkok 1909

  • D. 

   Perjanjian peristiharan British-Siam 1902

 • 9. 
  Apakah kesan pemberian hak Wilayah Asingan kepada British dalam perjanjian tersebut?
  • A. 

   Hakim melaksanakan perundangan Siam

  • B. 

   British menguasai sistem perundangan Siam

  • C. 

   Konsel British mengetuai sistem perundangan

  • D. 

   Rakyat British diadili mengikut sistem perundangan British

 • 10. 
  Perjanjian Bangkok 1909 teleh memberikan kesan yang penting yang telah mengubah sejarah Negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Apakah kesan tersebut?
  • A. 

   Kuasa raja-raja dikukuhkan

  • B. 

   Penasihat British ditempatkan

  • C. 

   Penasihat British menasihati sultan dalam semua perkara

  • D. 

   Raja-Raja Melayu berhak ke atas hala tuju negeri masing-masing

 • 11. 
  Apakah punca konflik diantara George Maxwell dengan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah ?
  • A. 

   Penggunan Bahasa Inggeris dalam penulisan surat rasmi

  • B. 

   Pengunaan kalendar

  • C. 

   Penentuan cuti umum

  • D. 

   Kuasa memungut cukai

 • 12. 
  Kapten Meadowe Frost telah di lantik sebagai Penasihat British di Perlis. Apakah langkah-langkah yang di lakukan beliau dalam usaha mengukuhkan kuasanya?
  • A. 

   Mengubal undang-undang

  • B. 

   Meperkenalkan Jabatan Hasil dan Cukai

  • C. 

   Menguasai Jabatan Kewangan

  • D. 

   Memulakan penggunaan kalendar masihi

 • 13. 
  Sultan Zainal Abidin sentiasa berwaspada dalam mempertahankan kedaulatan Terengganu. Apakah bukti yang menunjukkan kuasa British di Terengganu kurang berbanding dengan Negeri-negeri Melayu Utara yang lain?
  • A. 

   British hanya berhak memungut cukai

  • B. 

   Kuasa Residen dalam hal ehwal kewangan sahaja

  • C. 

   Kuasa British tertakluk kepada hal ehwal luar Terengganu

  • D. 

   Penasihat hanya menasihati sultan dalam perkara-perkara tertentu

 • 14. 
  1911Sultan Zainal Abidin IIIMengubal Perlembagaan Undang-undang Tubuh Kerajaan TerengganuApakah tujuan utama perlembagaan di atas?
  • A. 

   Mengukuhkan peranan raja

  • B. 

   Menjamin kesejahteraan rakyat

  • C. 

   Menamatkan campur tangan Siam

  • D. 

   Memelihara kedaulatan dan kemerdekaan

 • 15. 
  Sebelum 1909NegeriSelepas 1909Menghantar bunga emas ke Siam.PerlisKedahKelantanTerengganuTidak menghantar bunga emas ke SiamApakah faktor yang mencetuskan perubahan selepas 1909?
  • A. 

   Menjadi naungan British

  • B. 

   Mengalami kemelesatan ekonomi

  • C. 

   Mempunyai angkatan tentera yang kuat

  • D. 

   Mempunyai pemerintah yang berwibawa

 • 16. 
  Johor merupakan Negeri Melayu yang terahkir yang menerima penasihat BritishApakah faktor-faktor yang membolehkan Johor mengekalkan kedaulatannya?
  • A. 

   Kebijaksaan pemerintah

  • B. 

   Pengenalan sistem birokrasi moden

  • C. 

   Sistem pertahanan yang kukuh

  • D. 

   Hubungan persahabatan dengan British

 • 17. 
  Apakah kepentingan persetiaan yang ditandatangani oleh Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim pada bulan Mac 1855?
  • A. 

   Sultan Ali menguasai seluruh Johor

  • B. 

   Wilayah Kesang diserahkan kepada British

  • C. 

   Hanya keturunan Sultan Ali layak menjadi sultan Johor

  • D. 

   Temenggung Ibrahim diiktiraf sebagai pemerintah kecuali Wilayah Kesang

 • 18. 
                              Tokoh XTanjung Puteri menjadi pusat pentadbiranMenjalankan pentadbiran dengan cekapMemajukan ekonomi JohorTokoh X ialah
  • A. 

   Sultan Abu Bakar

  • B. 

   Temenggung Ibrahim

  • C. 

   Temenggung Abu Bakar

  • D. 

   Temenggung Daeng Ibrahim

 • 19. 
  Sistem Kangcu telah diwujudkan di negeri Johor.Siapakah yang memperkenalkan sistem berkenaan?
  • A. 

   Temenggung Abu Bakar

  • B. 

   Temenggung Ibrahim

 • 20. 
  • Dato’ Jaffar bin Muhammad
  • Dato’ Abdul Rahman bin Andak
         Dato’ Muhammad Salleh bin PerangApakah sumbangan tokoh-tokoh yang disenaraikan di atas?
  • A. 

   Berkhidmat sebagai menteri besar Johor

  • B. 

   Menentang pemodenan Johor

  • C. 

   Mengasaskan pemerintahan barat di Johor

  • D. 

   Berjaya menghalang campur tangan British

 • 21. 
  Orang Cina diberikan surat kebenaran yang dikenali sebagai Surat Sungai untuk menetap dan mengusahakan pertanianMaklumat di atas berkaitan dengan
  • A. 

   Sistem pajak

  • B. 

   Sistem bertani

  • C. 

   Sistem Kangcu

  • D. 

   Sistem komersial

 • 22. 
  Pada tahun 1885 Sultan Abu Bakar telah menandatangani Perjanjian Persahabatan Johor-British. Apakah faedah perjanjian tersebut?
  • A. 

   Ekonomi Johor semangkin mantap

  • B. 

   Kedaulatan dan kebebasan Johor diiktiraf

  • C. 

   Hanya penasihat British ditempatkan di Johor

  • D. 

   Kedudukan Sultan Johor setaraf dengan Pesuruhjaya Tinggi

 • 23. 
  Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor telah diistihar sebagai perlembagaan Johor pada tahun 1895. Kenapa undang-undang ini dipinda oleh Sultan Ibrahim?
  • A. 

   Memantapkan lagi kuasanya

  • B. 

   Menghalang campur tangan British

  • C. 

   Mengasaskan perlembagaan yang lebih moden

  • D. 

   Mengubah syarat keahlian Majlis Mesyuarat Negeri

 • 24. 
  Apakah langkah yang dilakukan oleh Sultan Abu Bakar untuk memajukan Johor?
  • A. 

   Mempelajari cara pentadbiran Barat

  • B. 

   Mengutamakan keamanan

  • C. 

   Meningkatkan kemudahan awam

  • D. 

   Menerima penasihat British

 • 25. 
  Perlembagaan Johor telah diistiharkan olen Sultan Abu Bakar pada tahun 1895. Apakah kandungannya?
  • A. 

   Sultan tidak boleh menyerahkan Johor kepada kuasa asing

  • B. 

   Majlis Daerah dan Majlis Tempatan ditubuhkan

  • C. 

   Ahli Majlis Meyuarat Negeri menasihati Sultan dalam pentabiran negeri

  • D. 

   Ahli Majlis Meyuarat Negeri beperanan dalam mengubal undang-undang

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.