Latihan Soal Basa Sunda Semester Ganjil Kelas Quiz

5 Questions | Total Attempts: 3800

SettingsSettingsSettings
Latihan Soal Basa Sunda Semester Ganjil Kelas Quiz - Quiz

Materi Pokok: Biantara jeung Kampung Adat Sunda


Questions and Answers
 • 1. 
  Wangun suhunan ieu dina istilah arsitektur Sunda disebut
  • A. 

   Suhunan Jogo Anjing

  • B. 

   Suhunan Limasan

  • C. 

   Suhunan Jolopong

  • D. 

   Suhunan Badak Heuay

 • 2. 
  Wangun imah di Kampung Naga kudu imah panggung, anu dijieunna tina kai jeung awi. Hateupna wangun................................kudu tina injuk, eurih, atawa kiray.
  • A. 

   Suhunan Jogo Anjing

  • B. 

   Suhunan Julang Ngapak

  • C. 

   Suhunan Jolopong

  • D. 

   Suhunan Badak Heuay

 • 3. 
  Dina biantara naon nu kudu bedas sangkan kadéngé ku balaréa anu aya di dinya sarta béntés deuih dina ngedalikeun kekecapanana ?
  • A. 

   Nada

  • B. 

   Lentong

  • C. 

   Sora

  • D. 

   Wirahma

 • 4. 
  Dina biantara .................... kudu merenah, sakumaha ilaharna ...........basa sunda. Ulah nepikeun ka kajadian, biantara basa Sunda, ari...............basa Indonésia.
  • A. 

   Nada

  • B. 

   Lentong

  • C. 

   Sora

  • D. 

   Wirahma

 • 5. 
  Wangun Suhunan ieu dina arsitektur Sunda disebut Suhunan......................
  • A. 

   Badak Heuay

  • B. 

   Jolopong

  • C. 

   Julang Ngapak

  • D. 

   Limasan

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.