Test Digitalna Elektronika

35 | Total Attempts: 357

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Digitalna Elektronika

.


Questions and Answers
 • 1. 
  SMD(Surface Mount Device) u odnosu TH (Through Hole) komponente, omogućavaju gustinu pakovanja na dvoslojne PCB (Printed Circuit Board)
  • A. 

   Manju

  • B. 

   Istu

  • C. 

   Vecu

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Direktni konektori (Edge) su u odnosu na indirektne (Pin) po pitanju pouzdanosti
  • A. 

   Lošiji

  • B. 

   Isti

  • C. 

   Bolji

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  Proizvodni troškovi  (materijal i ugradnja) su za indirektne konektore (Pin) u odnosu na direktne konektore (Edge)
  • A. 

   Manji

  • B. 

   Isti

  • C. 

   Veći

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  Za bušenje rupa na dvoslojnim štampanim pločama sa metalizovanim rupama se koriste stabilne bušilice sa brojem obrtaja
  • A. 

   200 do 300 rpm

  • B. 

   2000 do 3000 rpm

  • C. 

   20000 do 30000 rpm

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Keramički kondenzatori se koriste za filtriranje napajanja digitalnih integrisanih kola zbog toga što imaju
  • A. 

   Malu sopstvenu induktivnost

  • B. 

   Veliku kapacitivnost

  • C. 

   Veliki radni napon

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Bipolarni NPN tranzistor se koristi u spoju sa zajedničkim emiterom u prekidačkom režimu rada. Sa smanjenjem vrednosti kolektorskog otpornika Rc, vreme zakočenja (izlaska iz zasićenja) toff se
  • A. 

   Smanjuje

  • B. 

   Ne menja

  • C. 

   Povećava

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  Za bušenje rupa na četvoroslojnim štampanim pločama sa metalizovanim rupama se koriste stabilne bušilice sa brojem obrtaja
  • A. 

   500 do 600 rpm

  • B. 

   5000 do 6000 rpm

  • C. 

   50000 do 60000 rpm

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  Da bi se realizovala bilo koja logička funkcija dovoljno je da raspolažemo sa kolima tipa
  • A. 

   Dvoulazno NAND

  • B. 

   Dvoulazno AND

  • C. 

   Dvoulazno OR

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  Logička kola sa tri stanja na svojim izlazima, u zavisnosti od stanja ulaza i kontrolnih signala, daju
  • A. 

   -1,0,1

  • B. 

   0,1,2

  • C. 

   0,1,HZ

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  EXOR logička kola, u poredjenju sa OR i AND logičkim kolima imaju kašnjenje
  • A. 

   Manje

  • B. 

   Isto

  • C. 

   Veće

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  EXNOR logička kola, u poredjenju sa NOR i NAND logičkim kolima imaju kašnjenje
  • A. 

   Veće

  • B. 

   Isto

  • C. 

   Manje

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Logički izlaz Šmit triger bafera je Vout=1 za Vin>V2, a Vout=0 za Vin<V1. Kakav je odnos V1 i V2
  • A. 

   V1

  • B. 

   V1=V2

  • C. 

   V1>V2

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Vremenska konstanta za RC kolo je definisana kao
  • A. 

   T=R/C

  • B. 

   T=R*C

  • C. 

   T=C/R

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Jednačina za punjenje kondezatora preko otpornika R glasi
  • A. 

   U(t)=U(1-e)-1/t

  • B. 

   U(t)=U(1+e1/t)

  • C. 

   U(t)=Ue-1/t

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  Jednačina za pražnjenje kondezatora preko otpornika R glasi
  • A. 

   U(t)=U(1-e-1/t)

  • B. 

   U(t)=U(1+e1/t)

  • C. 

   U(t)=Ue-1/t

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  Kondezator koji se puni preko otpornika sa vremenskom konstantom t, se napuni na preko 99,99% vrednosti napona nakon vremena:
  • A. 

   T=1t

  • B. 

   T=10t

  • C. 

   T=100t

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Kondezator koji se puni preko otpornika sa vremenskom konstantom t, se napuni na preko 99% vrednosti napona nakon vremena
  • A. 

   T=0.5

  • B. 

   T=5t

  • C. 

   T=50t

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  Kondezator koji se puni preko otpornika sa vremenskom konstantom t, se napuni na približno 50% vrednosti napona nakon vremena
  • A. 

   T=0,7t

  • B. 

   T=1,4t

  • C. 

   T=2,8

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  Kondezatorske pumpe se koriste
  • A. 

   Isključivo za povećanje napona

  • B. 

   Za povećanje napona ili za promenu polariteta napona

  • C. 

   Isključivo za promenu polariteta napona

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Preporučeni radni napon za digitalna integrisana kola u HC tehnologiji je
  • A. 

   2V do 6V

  • B. 

   3V do 18V

  • C. 

   4,5V do 5,5V

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Radni temperaturni opseg za standardna, komercijalana, digitalna integrisana kola u HC tehnologiji je:
  • A. 

   -40C do +85C

  • B. 

   0C do 75C

  • C. 

   -55C do +125C

  • D. 

   Option 4

 • 22. 
  Maksimalni garantovani, napon logičke nule za standardna digitalna integrisana kola u HC tehnologiji je
  • A. 

   0,8V

  • B. 

   30% Vdd

  • C. 

   50% Vdd

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Minimalni, garantovani, napon logičke jednice za standardna digitalna integrisana kola u HC tehnologiji je
  • A. 

   2V

  • B. 

   50% Vdd

  • C. 

   70% Vdd

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  Ulazna kapacitivnost za standardna digitalna kola u HC tehnologiji je reda
  • A. 

   0,5pF

  • B. 

   5pF

  • C. 

   50pF

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  Ulazna otpornost za standardna digitalna integrisana kola u HC tehnologije je
  • A. 

   Manja od 10k

  • B. 

   Oko 100k

  • C. 

   Veća od 1M

  • D. 

   Option 4