Soal Penilaian Harian Pai Online Shalat Jama' Dan Qashar

12 Pertanyaan | Total Attempts: 7050

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Penilaian Harian Pai Online Shalat Jama

Sebelum mengerjakan soal perhatikan !1. Berdo'a kepada Allah SWT semoga diberikan ketenangan dalam menjawab soal-soal.2. Mohon diperhatikan dalam menjawab soal isian harus benar penulisannya. Misalkan :    Tuliskan : Jama', Shalat, Qashar, Taqdim, Takbiratul Ihram, Takhir, 


Questions and Answers
 • 1. 
  Menggabungkan dua shalat fardhu kedalam satu waktu disebut ..... 
  • A. 

   Shalat Munfarid

  • B. 

   Shalat Berjama'ah

  • C. 

   Shalat Jama'

  • D. 

   Shalat Qashar

 • 2. 
  Fakhri melaksanakan perjalanan selama sehari semalam karena ingin berkunjung ke Neneknya di Yogyakarta. Dari Karawang, Fakhri menggunakan transportasi kereta. Ketika berhenti disatu stasiun dia menyempatkan untuk melaksanakan shalat di Mushala yang disediakan oleh Stasiun dengan meringkas jumlah rakaatnya, kecuali Shalat maghrib dan shubuh. Shalat yang dilakukan Fakhri disebut ..... 
  • A. 

   Shalat Munfarid

  • B. 

   Shalat Berjama'ah

  • C. 

   Shalat Jama'

  • D. 

   Shalat Qashar

 • 3. 
  Seseorang diizinkan melakukan Shalat Qashar apabila...
  • A. 

   Dalam keadaan sakit.

  • B. 

   Dalam perjalanan jauh.

  • C. 

   Dalam keadaan lupa

  • D. 

   Dalam keadaan sibuk.

 • 4. 
  Bila kita meng-qashar Shalat Zhuhur dan Ashar berarti kita melaksanakan Shalat...
  • A. 

   Zhuhur 2 rakaat dan Ashar 2 rakaat

  • B. 

   Zhuhur dan Ashar 2 rakaat sekaligus

  • C. 

   Zhuhur 4 rakaat dan Ashar 4 rakaat

  • D. 

   Zhuhur dan Ashar 8 rakaat

 • 5. 
  Pernyataan di bawah ini adalah contoh Shalat jama' Ta’khir adalah...
  • A. 

   Shalat Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Isya.

  • B. 

   Shalat Zhuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Zhuhur.

  • C. 

   Shalat Ashar dan Maghrib dikerjakan pada waktu Ashar.

  • D. 

   Shalat Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Maghrib.

 • 6. 
  Rosyid bersama teman-temannya pergi tamasya ke Semarang. Mereka berangkat dari Jakarta pukul 05.30. Mereka berhenti di masjid untuk istirahat dan melakukan Shalat. Rosyid dan teman-temannya melakukan Shalat Zhuhur, kemudian mengerjakan Shalat Ashar. Shalat yang dilakukan oleh Rosyid adalah ...
  • A. 

   Shalat jama' taqdim.

  • B. 

   Shalat jama' Ta’khir.

  • C. 

   Shalat Qashar.

  • D. 

   Shalat Berjama'ah

 • 7. 
  Kalimat di samping merupakan niat ...
  • A. 

   Menggabungkan Shalat Zhuhur dengan Ashar diwaktu Zhuhur

  • B. 

   Menggabungkan Shalat Magrib dengan Isya diwaktu Maghrib

  • C. 

   Menggabungkan Shalat Isya dengan Magrib diwaktu Isya

  • D. 

   Meringkas Shalat Zhuhur menjadi dua rakaat

 • 8. 
  Fatma pergi ke salah satu pesantren yang ada di Bandung. Fatma berangkat pukul 06.00, dan tiba di sana menjelang Shalat Zhuhur. Aminah melaksanakan Shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus meringkas Shalat-nya.  Shalat yang dilakukan Aminah adalah...
  • A. 

   Shalat Jama' taqdim.

  • B. 

   Shalat Jama' Ta’khir.

  • C. 

   Shalat Jama' qashar.

  • D. 

   Shalat qashar.

 • 9. 
  Agar proses belajar di sekolah tidak terganggu, Ilyas mengqashar Shalat Zhuhur dan Ashar. Pelaksanaan Shalat yang dilakukan Ilyas ini menurut hukum agama adalah...
  • A. 

   Dibenarkan karena tujuan belajar..

  • B. 

   boleh-boleh saja.

  • C. 

   Tidak dibenarkan.

  • D. 

   Shalat qashar. sangat boleh sekali.

 • 10. 
  Syarat sah Shalat qashar adalah... 
  • A. 

   niat qashar pada saat doa iftitah.

  • B. 

   Niat qashar pada saat takbiratul ihram.

  • C. 

   berpergian jauh minimal 80,640 km.

  • D. 

   Shalat yang diqashar !

 • 11. 
  Menggabungkan Shalat Zhuhur dan Shalat Ashar dilaksanakan pada waktu Ashar disebut Shalat Jama' Takhir.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 12. 
  Shalat fardhu yang tidak bisa diqashar adalah Maghrib dan Shubuh.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

Back to Top Back to top