Filipino Pagsusulat At Pagbabasa

38 Questions | Total Attempts: 125

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Filipino Pagsusulat At Pagbabasa

.


Questions and Answers
 • 1. 
  3 uri ng komprehensyon
 • 2. 
  Ang mambabasa ang pinakaaktibong kalahok sa proseso na may taglay na kaalaman upang makipagtalastasan sa awtor sa pamamagitan ng sinulat nitong teksto. nagsisimukla sa mambabasa patungong teksto
 • 3. 
  Ang pagunawa pag intindi o pagbibigay kahulugan sa mga ideyang nilalaman ng tektso sa halip na pagbasa lamang o pagmemorya ng mga salita
 • 4. 
  Ang teksto ang pinakamahalaga sa pagbasa ang mababasa ay isang pasibong kalahok lamang nagsisimula sa teksto patungo sa mababasa 
 • 5. 
  Bawat bagong impormasyong nakukuha ay naidadagdag sa dati nang kaalaman ng ma,mbabasa. Ang tekltsto ay walang taglay na sariling kahulugan
 • 6. 
  Bawat pangungusao i detalye ay tumatalakay at may kinalaman sa pangunahing paksa
 • 7. 
  Dalawang uri ng MABILISANG pagbabasa
 • 8. 
  Dalwang direksyon ang pagunawaL itaas-pababa at ibaba-pataas. ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisioan kung saan nagaganap ang interaksyon ng awtor at mambabasa.
 • 9. 
  Eksakto, tama at akma ang mga salitang ginagamit at hindi maligoy o malabo ang pagkakasabi
 • 10. 
  Ito ang kakayahang bigyang ekspresyong ng isang tao ang knyang iniisip damdamin o saloobin at maibahagi ang mga ito sa mambabasa
 • 11. 
  Ito ang pagkilala at pagbibigay ng kahulugan sa mga titik at simbolong nkalimbag o nakasulat sa pahina screen atbp.  Nakapaloob dito ang pagunawa sa gramatika bikabularyo at pagpapakahulugan ng awtor o sumulat.
 • 12. 
  Kung ang teksto o akda ay binabasa sa harap ng tagapakinig
 • 13. 
  Kung nakatuon sa sarili ang pagbabasa
 • 14. 
  Layunin ng pagsusulat na makapagkalat ng impormasyon at kaalaman sa iba
 • 15. 
  LAYUNIN papaniwalain o ibuyo ang iba tungo sa isang gawain o layunin
 • 16. 
  Maayos at lohikal ang pagdurugtong dugtong ng mga pangungusap
 • 17. 
  Masining na paglalahad ng imahinasyon o nadarama at nakapokus sa wikang ginagamit nobela tula awit maikling kuwento biro bugtong anekdota drama blog
 • 18. 
  May pagkakasunodsunod ang ihinahayag na pangyayari, may tagpuan at may tauhan: maikling kuwento talambuhay, talaarawan , kasayasayan. drama
 • 19. 
  May sapat na datos o detalye tulad ng tuwirang sabi o rason na sumusuporta sa paksa
 • 20. 
  Mga teorya sa pagbasa
 • 21. 
  Nagbabahagi ing impormasyon o ebidensiya at nagpapaliwanag ng isang pangyayari o konsepto: balita dokumentaryo report o ulat expose pananaliksik
 • 22. 
  Nagbibigay ng biswal na imahe o deskripsyon ng isang tao bagay pook o pangyayari
 • 23. 
  Nagpaphayag ng isang kaisipanm paniniwala o kurokuro na naglalayong mapaniwala ang bumabasa sa sariling palagay o pananaw
 • 24. 
  Naiintindihan ang mas malalim na kahulugan ng teksto'; nasasagot ang tanong na bakit;
 • 25. 
  Nakikilala ang implikasyon ng teksto; nahuhukaan ang mgaganap ; nakabubuo ng mga kongklusyon  na di inihahayag ng awtor