แบบทดสอบที่ 3 การสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10 Questions | Total Attempts: 3592

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 3

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียวใช้เวลา 12  นาที


Questions and Answers
 • 1. 
      ข้อใดหมายถึง ระบบสื่อสารข้อมูล ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ระบบการโอนถ่ายข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางหรือปลายทาง

  • B. 

   ระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

  • C. 

   ระบบที่ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

  • D. 

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 • 2. 
     ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบระบบสื่อสารข้อมูล
  • A. 

   ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender)

  • B. 

   ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver)

  • C. 

   สื่อหรือตัวกลาง (Media)

  • D. 

   ระบบเครือข่าย

 • 3. 
     สาย UTP:Unshielded Twisted Pair หมายถึงข้อใด
  • A. 

   สายโคแอกเชียล

  • B. 

   สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม

  • C. 

   สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม

  • D. 

   สายใยแก้วนำแสง

 • 4. 
      สื่อกลางที่มีส่วนของสายส่งข้อมูลเป็นลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยพลาสติก ส่วนชั้นนอกหุ้มด้วยโลหะหรือฟอยล์ถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน   
  • A. 

   สาย Coaxial Cable

  • B. 

   สาย STP : Shielded Twisted Pair

  • C. 

   สาย UTP : Unshielded Twisted Pair

  • D. 

   สาย Fiber-optic cable

 • 5. 
     ข้อใดไม่ใช่ สื่อหรือตัวกลางประเภทไร้สาย
  • A. 

   สัญญาน Wirless Brultoot

  • B. 

   Access Point

  • C. 

   ดาวเทียม (Satellite)

  • D. 

   สาย Fiber-optic cable

 • 6. 
     ฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณอนาล็อก(Analog signal)ให้เป็นสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) หมายถึงข้อใด
  • A. 

   สวิตช์ (Switching)

  • B. 

   การ์ด LAN

  • C. 

   โปรโตคอล (Protocol)

  • D. 

   โมเด็ม (modem)

 • 7. 
     การเชื่อมต่อสายสื่อสารจากคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องไปยังฮับ (hub) หรือ สวิตช์ (switch) หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Ring network

  • B. 

   Hybrid network

  • C. 

   Star network

  • D. 

   Bus network

 • 8. 
     MAN: (Metropolises Area Network)  หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เครือข่ายระยะใกล้

  • B. 

   เครือข่ายขนาดกลาง

  • C. 

   เครือข่ายขนาดใหญ่

  • D. 

   เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • 9. 
     LAN (Local Area Network)  หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เครือข่ายระยะใกล้

  • B. 

   เครือข่ายขนาดกลาง

  • C. 

   เครือข่ายขนาดใหญ่

  • D. 

   เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • 10. 
     การสื่อสารทางเดียว  ข้อมูลส่งได้ทางเดียวเท่านั้น คือรูปแบบใด
  • A. 

   simplex

  • B. 

   half duplex

  • C. 

   full duplex

  • D. 

   โมเด็ม (modem)