Cupid At Psyche

5 Questions | Total Attempts: 1390

SettingsSettingsSettings
Cupid At Psyche - Quiz

Magbalik-aral tayo sa mga paksang natalakay sa nakalipas na mga aralin.Sagutin ang sumusunod na kasagutan ang i-print screen ang markang nakuha sa pagsusulit.Manyaring i-post ang marka sa wall ng ating facebook page.Salamat. :)


Questions and Answers
 • 1. 
  Sino ang kinikilalang hari ng mga diyos, diyos ng kalawakan at panahon?
  • A. 

   Zeus

  • B. 

   Poseidon

  • C. 

   Hades

  • D. 

   Apollo

 • 2. 
  Sino ang itinuturing na Diyosa ng kagandahan?
  • A. 

   Hera

  • B. 

   Venus

  • C. 

   Hestia

  • D. 

   Athena

 • 3. 
  Ano ang pangalan ng anak ni Venus?
  • A. 

   Hercules

  • B. 

   Cupid

  • C. 

   Hermes

  • D. 

   Ares

 • 4. 
  Sinong dalaga ang inibig ni Cupid?
  • A. 

   Psyche

  • B. 

   Athena

  • C. 

   Hera

  • D. 

   Minerva

 • 5. 
  Anong gawain ibinigay ni Venus na ikinapahamak ni Psyche?
  • A. 

   Pinakukuha niya si Psyche ng gintong balahibo ng mga tupa sa tabi ng ilog.

  • B. 

   Binigyan niya si Psyche ng prasko at pupunuin ito ng itim na tubig mula sa ilog ng Styx.

  • C. 

   Inutusan niya si Pysche na bago dumilim dapat ay napagsama-sama na niya ang magkakauring buto.

  • D. 

   Binigyan niya si Psyche ng isang kahon na paglalagyan niya ng kagandahang kukunin ni Psyche mula kay Proserpine.

Back to Top Back to top