Kuiz Sejarah Pbsm Siri 3

10 Questions | Attempts: 2277
Share

SettingsSettingsSettings
Kuiz Sejarah Pbsm Siri 3 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Anggota tentera bahagian perubatan semasa perang tidak boleh membawa senjata api.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Sekiranya pekerja pertolongan menemui anggota penjuang yang telah terbunuh, dia hendaklah mengambil ceper pengenalan si mati dan menghantarnya ke ibu pejabat Persatuan Kebangsaan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Emblen yang dipakai oleh persatuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah palang Merah dan Singa Merah.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Jawatankuasa Berlima bertemu pada bulan Februari 1863 untuk mewujudkan Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Dalam Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa sekarang ini ada empat persidangan Geneva 1949 dan dua protocol tambahan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Antara fungsi ICRC termasuklah menolong orang-orang pelarian di luar kawasan konflik.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa terdiri daripada Persatuan-persatuan Kebangsaan, Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah (ICRC) dan Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Merah dan Bula Sabit Merah (IFRC).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Prinsip-prinsip Palang Merah/ Bulan Sabit Merah mencerminkan cita-cita kemanusiaan dan sentiasa dijadikan sebagai panduan kepada aktiviti-aktiviti Palang Merah/ Bulan Sabit Merah.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Dalam Asas Panduan Peraturan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa yang digunakan dalam Konflik Bersenjata, orang-orang yang cedera dan sakit hendaklah dikumpul dan dirawat oleh pihak yang bersengketa yang berada di bawah kuasanya. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Peranan utama Palang Merah/ Bulan Sabit Merah dalam mengekalkan keamanan ialah menjalankan aktiviti di mana orang dewasa dan kanak-kanak di seluruh dunia bertindak untuk membantu dan mencegah kesengsaraan manusia.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.