3-cü Sinif QARışıq Testlər

30 Suallar | Total Attempts: 117649

SettingsSettingsSettings
3-c Sinif QARq Testlr - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hansı okeandır?
  • A. 

   Hind

  • B. 

   Antraktida

  • C. 

   Xəzər

  • D. 

   Afrika

 • 2. 
  Hansı sözlər yaxınmənalıdır?
  • A. 

   Gözəl-çirkin

  • B. 

   şirin-acı

  • C. 

   Daxma-koma

  • D. 

   Xoşbəxt-bədbəxt

 • 3. 
  Yerin Günəş ətrafında yolu onun orbiti adlanır.
  • A. 

   Bəli

  • B. 

   Xeyr

 • 4. 
  Mürəkkəb sözləri seç
  • A. 

   Dəmirçi

  • B. 

   Itburnu

  • C. 

   Bülbül

  • D. 

   Qızılgül

 • 5. 
  İsimləri tap
  • A. 

   Göz

  • B. 

   Yaşıl

  • C. 

   Xalça

  • D. 

   Nə qədər

  • E. 

   Sakit

  • F. 

   Bakı

 • 6. 
  "Şahzadə və dilənçi" nəzmlə yazılıb.
  • A. 

   Bəli

  • B. 

   Xeyr

 • 7. 
  Adaları seç:
  • A. 

   Qrellandiya

  • B. 

   Afrika

  • C. 

   Sakit

  • D. 

   Yeni Zellandiya

  • E. 

   Madaqaskar

  • F. 

   Magellan

 • 8. 
  Mürəkkəb sözlər neçə cür yazılır?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   4

 • 9. 
  Arzu ifadə edən etiketlərdən biri də "minnətdaram" sözüdür.
  • A. 

   Düzdür

  • B. 

   Səhvdir

 • 10. 
  Samirin 312 ədəd stiketi var.Ülvinin isə bundan 145 ədəd az stikeri var.Ülvinin neçə stikeri var?
  • A. 

   457

  • B. 

   167

  • C. 

   177

  • D. 

   173

 • 11. 
  Samirin 310 ədəd stiketi var.Ülvinin isə bundan 110 ədəd az stikeri var.Onların birlikdə neçə stikeri var?
  • A. 

   200

  • B. 

   510

  • C. 

   420

  • D. 

   210

 • 12. 
  Leksik şəkilçi hansıdır?
  • A. 

   -lar 2

  • B. 

   -çı 4

  • C. 

   ın 4

  • D. 

   Da 2

 • 13. 
  Ardıcıllığı tap:4,8,12,16,20,?
  • A. 

   22

  • B. 

   25

  • C. 

   24

  • D. 

   26

 • 14. 
  Mürəkkəb sözləri seç:
  • A. 

   Mənim çantam

  • B. 

   Hər kəs

  • C. 

   Kələ-kötür

  • D. 

   Ayaqqabı

  • E. 

   İtburnu

  • F. 

   Balıqçı

 • 15. 
  Hansı sözdə üç samit ardıcıl yazılıb?
  • A. 

   Dənizçi

  • B. 

   Boksçu

  • C. 

   Dəmirçi

  • D. 

   Balıqçı

 • 16. 
  Yer kürəsinin öz oxu ətrafında dövrü 24 saata başa çatır.
  • A. 

   Düzdür

  • B. 

   Səhvdir

 • 17. 
  Şəkildə nə görürsünüz?
  • A. 

   Xəritə

  • B. 

   Qlobus

  • C. 

   Fiqur

  • D. 

   Dairə

 • 18. 
  Yerin kiçildilmiş modeli nə adlanır?
  • A. 

   Xəritə

  • B. 

   Plan

  • C. 

   Qlobus

 • 19. 
  Xocalı nə vaxt işğal olunub?
  • A. 

   25.02.1992

  • B. 

   26.02.1993

  • C. 

   26.02.1992

  • D. 

   25.02.1991

 • 20. 
  Ümumxalq Hüzn Günü nə vaxtdır?
  • A. 

   20 yanvar

  • B. 

   31 mart

  • C. 

   26 fevral

  • D. 

   8 may

 • 21. 
  Terminləri seç:
  • A. 

   İsim

  • B. 

   Janr

  • C. 

   Oynayır

  • D. 

   Toplama

 • 22. 
  Hansı sözün yazılışı səhvdir?
  • A. 

   Zərf

  • B. 

   Zərif

  • C. 

   Zəyif

 • 23. 
  Mağaza bir şalvarı 27 manata alıb  35 manata satır.10 dənə belə  şalvar satışından neçə manat qazanc əldə etər?
  • A. 

   70

  • B. 

   80

  • C. 

   62

  • D. 

   72

 • 24. 
  Mətnin hissələri hansı variantda düz göstərilmişdir? 
  • A. 

   Əsas hissə,giriş,sonluq

  • B. 

   Başlıq,orta,sonluq

  • C. 

   Giriş,əsas hissə,sonluq

  • D. 

   Əsas hissə,orta,sonluq

 • 25. 
  Nizami Gəncəvi hansı poemaları yazıb?
  • A. 

   Sirlər Xəzinəsi

  • B. 

   Yeddi Gözəl

  • C. 

   Leyli və Məcnun

  • D. 

   Xosrov və Şirin

  • E. 

   Dəhnamə