Төрийн онол бүлэг 2

14 Questions | Total Attempts: 166

SettingsSettingsSettings
Төрийн онол бүлэг 2 - Quiz

төр ёсны сэтгэлгээний түүхэн хөгжил


Questions and Answers
 • 1. 
  1, “Төр,” “Төр ёс” гэсэн ойлголтын ялгаа?
  • A. 

   A. агуулга ба хэлбэр

  • B. 

   B. үзэл санаа ба түүний биежсэн дүр төрх

  • C. 

   C. мөн чанар ба үзэгдэл

  • D. 

   D. бүхэл ба хэсэг

 • 2. 
  2. Аль нь шилдэг төрийн номлолын шинжид үл хамаарах вэ?
  • A. 

   A. ард түмэн нь аз жаргалтай

  • B. 

   B. төрийн зүтгэлтэн нь сайн үйлээр хүмүүжиж бэлтгэгдсэн

  • C. 

   C. төр төвшин, шилдэг байх гадаад, дотоод нөхцлийг хангасан

  • D. 

   D. удирдагч төрийн эрх мэдлийг бурхны хуулийн дагуу биелүүлдэг байх

 • 3. 
  3, Төр ёсны аль сэтгэлгээ төрийн эрх мэдлийг мөн чанар, хэлбэр, ажиглахуй гэсэн гурван элементээс бүрдэнэ гэж үздэг вэ?
  • A. 

   A. шилдэг төрийн номлол

  • B. 

   B. реалист төр ёсны сэтгэлгээ

  • C. 

   C. бурханлаг төр ёсны сэтгэлгээ

  • D. 

   D. хүлээн зөвшөөрөгдсөн төр ёсны сэтгэлгэ

 • 4. 
  Дараахын аль нь хүлээн зөвшөөрөгдөх төр ёсны сэтгэлгээний шинж вэ?
  • A. 

   A. либерал үзэл санаа

  • B. 

   B. төрийн монополь эрх

  • C. 

   C. өргөн эрх мэдэл бүхий төр

  • D. 

   D. төрийг хамгийн шилдэг аргаар удирдах

 • 5. 
  Аль нь реалист төрийн загварын мөн чанарыг илүү тусгаж байна вэ?
  • A. 

   A. төр бүхийг бүтээгч

  • B. 

   B. хамгийн бага эрх мэдэл бүхий төр

  • C. 

   C. төр бүхийг хянаж оролцоно

  • D. 

   D. эрх мэдлийг дээдэлнэ

 • 6. 
  6, Аль нь шударга төрийн загварт хамаарах вэ?
  • A. 

   A. төрийг дээдэлнэ

  • B. 

   B. төрийн эрх мэдэл хүлээн зөвшөөрөгдөх нь үзэл суртал мөн

  • C. 

   C. төрийн эрх мэдэл хүлээн зөвшөөрөгдөх албагүй

  • D. 

   D. мөнхийн хууль, жам ёс, гэгээрсэн удирдагч бол эрх мэдлийн эх сурвалж

 • 7. 
  7. Аль нь хүлээн зөвшөөрөгдөх төрийн шинжид хамаарах вэ?
  • A. 

   A. Үндсэн хуульт ёсыг эрхэмлэнэ

  • B. 

   B. төрийн эрх мэдэл хүлээн зөвшөөрөгдөх ёстой

  • C. 

   C. төрийн эрх мэдлийн эх сурвалж нь дэг журам, хүчирхэг аппарат

  • D. 

   D. төрийн эрх мэдэл ард түмний хүсэл зоригт тулгуурлана

 • 8. 
  8. Төрийн эрх мэдлийн гол зорилт бол эрх зүйт хуулийн ноёрхлыг тогтоох гэж үздэг нь төрийн онолын аль загвар вэ?
  • A. 

   A. хүлээн зөвшөөрөгдөх төрийн загвар

  • B. 

   B. шударга төрийн загвар

  • C. 

   C. реалист төрийн загвар

  • D. 

   D. хүлээн зөвшөөрөгдөх болон шударга төрийн загвар

 • 9. 
  9, Аль нь реалист төрийн загварын шинжид үл хамаарх вэ?
  • A. 

   A. гүйцэтгэх эрх мэдэл голлох үүрэгтэй

  • B. 

   B. гэгээн деспотизм

  • C. 

   C. авторитар дэглэм

  • D. 

   D. ардчилсан дэглэм

 • 10. 
  10, Ямар төрийн загвар эрх мэдлийг эрхэм зүйл гэж үздэг вэ?
  • A. 

   A. шударга

  • B. 

   B. реалист

  • C. 

   C. либерал

  • D. 

   D. авторитар

 • 11. 
  11, Ямар төрийн загвар төрийн эрх мэдлийг ард түмний хүсэл зориг гэж үздэг вэ?
  • A. 

   A. шударга

  • B. 

   B. реалист

  • C. 

   C. либерал

  • D. 

   D. ортодокс

  • E. 

   E. сонгодог

 • 12. 
  12, Ямар төрийн загвар төрийн эрх мэдлийн үзэл баримтлалыг хамгийн бага оролцоо бүхий гэж үздэг вэ?
  • A. 

   A. шударга

  • B. 

   B. реалист

  • C. 

   C. либерал

  • D. 

   D. ортодокс

  • E. 

   E. сонгодог

 • 13. 
  13, Ямар төрийн загвар улс төрийн гол үнэт зүйлийг үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах гэж үздэг вэ?
  • A. 

   A. сонгодог

  • B. 

   B. реалист

  • C. 

   C. либерал

  • D. 

   D. ортодокс

  • E. 

   E. шударга

 • 14. 
  14, Ямар төрийн загвар эрх мэдлийн эх сурвалжийг дэг журам, хүчирхаг аппарат гэж үздэг вэ?
  • A. 

   A. сонгодог

  • B. 

   B. реалист

  • C. 

   C. либерал

  • D. 

   D. ортодокс

  • E. 

   E. шударга

Back to Top Back to top