Pagtukoy Ng Pang-abay Sa Pangungusap

10 Questions | Attempts: 825

SettingsSettingsSettings
Pagtukoy Ng Pang-abay Sa Pangungusap - Quiz

Tukuyin ang pang-abay na giamit sa pangungusap.


Questions and Answers
 • 1. 
  Mabilis uunlad ang bansa kung taong lahat ay tutulong.
  • A. 

   Mabilis

  • B. 

   Uunlad

  • C. 

   Bansa

  • D. 

   Tutulong

 • 2. 
   Tunay na masarap ang pakiramdam kapag nakatutulong.
  • A. 

   Tunay

  • B. 

   Masarap

  • C. 

   Pakiramdam

  • D. 

   Nakatutulong

 • 3. 
   Ang mga kabataan ay maraming magagawa para sa bayan.
  • A. 

   Kabataan

  • B. 

   Maraming

  • C. 

   Magagawa

  • D. 

   Bayan

 • 4. 
  Mahirap magsimula subalit kailangan nating gawain.
  • A. 

   Mahirap

  • B. 

   Magsimula

  • C. 

   Subalit

  • D. 

   Kailangan

 • 5. 
  Talagang tutulong kami sa bayan.
  • A. 

   Talagang

  • B. 

   Tutulong

  • C. 

   Kami

  • D. 

   Bayan

 • 6. 
   Mabilis na lumilipas ang panahon.
  • A. 

   Mabilis

  • B. 

   Lumilipas

  • C. 

   Ang 

  • D. 

   Panahon

 • 7. 
   Maraming magagawa sa bawat oras.
  • A. 

   Maraming

  • B. 

   Magagawa

  • C. 

   Bawat

  • D. 

   Oras

 • 8. 
   Masarap magtrabaho kasama ang mga kaibigan.
  • A. 

   Masarap

  • B. 

   Magtrabaho

  • C. 

   Kasama

  • D. 

   Kaibigan

 • 9. 
   Tawagin mo agad ang barkada.
  • A. 

   Tawagin

  • B. 

   Mo

  • C. 

   Agad

  • D. 

   Barkada

 • 10. 
   Malugod na tumulong ang lahat.
  • A. 

   Malugod

  • B. 

   Tumulong

  • C. 

   Ang

  • D. 

   Lahat

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.