Pagtukoy Sa Kaantasan Ng Pang-uri

10 Questions | Total Attempts: 2537

SettingsSettingsSettings
Pagtukoy Sa Kaantasan Ng Pang-uri - Quiz

Tukuyin ang kaantasan ng pang-uring may salungguhit sa pangungusap.


Questions and Answers
 • 1. 
  Masama ang laruang nagtuturo ng karahasan.
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Pasukdol

 • 2. 
   Tinuturuan nito ang mga batang maging marahas.
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Pasukdol

 • 3. 
  Mas mabuti sa bata kung gagabayan sila ng mga magulang.
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Pasukdol

 • 4. 
   Pinakamabuti sa bata kung gagabayan sila ng mga magulang.
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Pasukdol

 • 5. 
  Maging ang maliliit na laruan ay mabubuti rin.
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Pasukdol

 • 6. 
  Kung ako ang pipili ay mas mahusay pa rin sa akin ang aklat kaysa sa laruan.
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Pasukdol

 • 7. 
   Pero siyempre pa, ang bata ay maaaring pumili kung alin ang pinakagusto niyang laruan.
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Pasukdol

 • 8. 
  Ang magagawa lamang ng magulang ay gabayan siya upang makita kung alin ang mas tamang laruan.
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Pasukdol

 • 9. 
   Di-gaanong epektibo ang magulang na mamimilit sa anak.
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Pasukdol

 • 10. 
    Pinakamainam na paraan pa rin ang pagbibigay sa bata ng pagkakataong matuto.
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Pasukdol

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.